SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Valleberga

Ystad  |  Skåne län

Valleberga är kyrkbyn i Valleberga socken i Ystads kommun.

Det äldsta skriftliga belägget är från 1200-talet då orten benämnes Wallaebiarghae. Ortnamnet har bildats av vall (gräsbevuxen mark) och forndanskans biaergh (berg, höjd). Byn har också givit namn åt Valleberga socken.

Fram till enskiftets genomförande i byn 1818–1819 låg bebyggelsen samlad utmed landsvägen som löpte i Ö-V riktning genom byn. Enligt den äldsta kartan över byn vilken upprättades 1704–1705 fanns 52 gårdar i byn. Dessa bestod av tre- eller fyrlängade korsvirkesgårdar på landsvägens norra sida. I byns västra utkant, benämnd striven (strupen), låg några mindre gatehus som beboddes av byns obesuttna samt några indelta ryttare. I byns västra del låg den också gamla medeltida rundkyrkan, Valleberga kyrka.

I samband med det ovan nämnda skiftet flyttades de flesta gårdarna till enskilda lägen ute på åkrarna. Dock ligger ett par gårdar ännu kvar längs den gamla landsvägen som låg något längre norrut än dagens landsväg mellan Ingelstorp och Löderup.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Köpingebro    (10 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Kåseberga    (4 km)

Glemmingebro    (5 km)

Nybrostrand    (9 km)

Lunnarp    (15 km)

Skillinge    (15 km)

Gärsnäs    (16 km)


Övriga orter i närheten

Peppinge    (1 km)

Hedvigsdal    (2 km)

Fröslöv    (4 km)

Glemminge Tågarp    (4 km)

Hagestad    (4 km)

Hammar    (4 km)

Margretevall    (4 km)

Backåkra    (5 km)

Löderups Strandbad    (5 km)

Kabusa    (7 km)

Sandby    (7 km)

Blästorp    (9 km)

Mälarhusen    (9 km)

Nybostrand    (9 km)

Nybro    (9 km)

Sandhammaren    (9 km)

Tullstorp    (9 km)

Gärarp    (10 km)

Spraggehusen    (10 km)

Borrby strand    (11 km)

Salarp    (11 km)

Södra Kvärrestad    (11 km)

Svenstorp    (11 km)

Fårarp    (12 km)

Glivarp    (12 km)

Öraby    (12 km)

Örnahusen    (12 km)

Toarp    (12 km)

Glimminge    (13 km)

Kvarnby    (13 km)

Kvärrestad    (13 km)

Näraby    (13 km)

Nedraby    (13 km)

Norra Kvärrestad    (13 km)

Norra Kverrestad    (13 km)

Norrekås    (13 km)

Västanbäck    (15 km)

Gislöv    (16 km)

Gislövhammar    (16 km)

Gislövshammar    (16 km)

Högestad    (16 km)

Bussjö    (17 km)

Gårdlösa    (17 km)

Gnalöv    (17 km)

Hedeberga    (17 km)

Tågarp    (17 km)

Vranarp    (17 km)

Källesjö    (18 km)

Sällshög    (18 km)

Karlaby    (19 km)

Listarum    (19 km)

Viarp    (19 km)

Virrestad    (19 km)

Everöd    (20 km)

Komstad    (20 km)


Landmärken i närheten

Hedvigsdals gård    (1 km)

Runristning    (2 km)

Ales stenar    (4 km)

Örumshuset    (5 km)

Henriksfält    (6 km)

Ramshög    (6 km)

Sandhammarens fyr    (9 km)

Gårsta    (10 km)

Vallens borgruin    (11 km)

Övrabyborg    (13 km)

Runristning    (13 km)

Anstalten Ystad    (14 km)

Österportshallen    (15 km)

Skånska dragonregementet    (15 km)

Södra skånska infanteriregementet    (15 km)

Stenhed    (15 km)

Gärsnäs AB    (16 km)

Gråbrödraklostret i Ystad    (16 km)

Ystads station    (16 km)

Österlens folkhögskola    (17 km)

Tommarps kloster    (17 km)

Baldringe gård    (19 km)

Baldringestenen    (19 km)

Bjäresjöstenen 3    (19 km)


Kyrkor i närheten

Valleberga Kyrka    (2 km)

Ingelstorps Kyrka    (3 km)

Löderups Kyrka    (3 km)

Glemminge Kyrka    (5 km)

Hörups Kyrka    (5 km)

Hannas Kyrka    (8 km)

Sankta Maria kyrka    (8 km)

Bollerups Kyrka    (9 km)

Tosterups Kyrka    (9 km)

Stora Köpinge Kyrka    (10 km)

Hammenhögs Kyrka    (11 km)

Östra Hoby Kyrka    (12 km)

Övraby Kyrka    (12 km)

Vallby Kyrka    (12 km)

Kverrestads kyrka    (13 km)

Östra Ingelstads Kyrka    (13 km)

Östra Herrestads Kyrka    (14 km)

Stora Herrestads Kyrka    (14 km)

Ullstorps Kyrka    (14 km)

Bolshögs Kyrka    (15 km)

Öja Kyrka    (15 km)

Skillinge kapell    (15 km)

Benestads Kyrka    (16 km)

Borrie Kyrka    (16 km)

Högestads Kyrka    (16 km)

Sankt Petri Kyrka    (16 km)

Sankta Maria Kyrka    (16 km)

Smedstorps kyrka    (16 km)

Tomelilla kyrka    (16 km)

Östra Tommarps Kyrka    (17 km)

Stiby Kyrka    (17 km)

Bromma Kyrka    (18 km)

Hedeskoga Kyrka    (18 km)

Spjutstorps kyrka    (18 km)

Baldringe Kyrka    (19 km)

Järrestads Kyrka    (19 km)

Östra Nöbbelövs Kyrka    (19 km)

Tryde Kyrka    (19 km)

Ramsåsa kyrka    (20 km)

Sövestads kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Valleberga