SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Braheska gravkoret

Eskilstuna  |  Södermanlands län

Braheska gravkoret eller Tidökoret i Jäders kyrka ligger i direkt anslutning till kyrkans långhus, på dess södra sida, ett tiotal meter väster om kyrkans huvudkor. Koret stod färdigt år 1659. Beställare var Margareta Brahe. Detta framgår bland annat av hennes testamente. Det bildar en arkitektonisk pendang till sakristian.

Gravkoret avskiljs från långhuset av ett kraftigt smidesgaller. Detta utfördes ursprungligen 1645 för Bengt Bengtsson Oxenstiernas gravplats i Riddarholmskyrkan i Stockholm, men flyttades 1659 till det då färdigställda gravkoret i Jäders kyrka. Det är tillverkat av klensmeden Göran Möller. Samma år, 1659, flyttades även Bengt Bengtsson Oxenstiernas kista från Riddarholmskyrkan till Jäder.

I det Braheska gravkoret finns sex kistor. Fem av dem stod tidigare i det underliggande Braheska gravvalvet (se d.o.), den sjätte kistan, nr 5, stod i det Oxenstiernska gravvalvet (se d.o.). Alla kistor flyttades, efter restaurering, upp till gravkoret år 1938.

Det skall här påpekas att Margareta Brahe, enligt vad som är känt genom hennes testamente 1661, hade velat ha sitt sista vilorum här. Så blev dock inte fallet eftersom hon genom sitt tredje äktenskap år 1661 med lantgreve Fredrik II av Hessen-Homburg (1633-1708) kom att flytta till Tyskland. Hon ligger begravd i Homburg tillsammans med maken (SE: Hessen-Homburg i Tyska WP).

Kistorna tillhör följande personer:

  • 1) Bengt Bengtsson Oxenstierna af Eka och Lindö (1591-1643), "Resare-Bengt", friherre och riksråd, gift 1643 med Margareta Brahe (1603-1669) i hennes 1:a äktenskap. Kistan är av tenn och har raka sidor. Längs kanterna på lock och kista löper gjutna lister med stiliserat bladverk. Långsidorna på lock och kista är, genom gjutna bandlister, indelade i fem fält. På kistans hörn är änglahuvuden gjutna. Det finns åtta handtag som är i form av lejonmasker med ringar. På lockets hörn finns fyra ringar. Rester av förgyllning på kistan visar att ornamentik och handtag varit förgyllda. På långsidorna har målats vapen tillhörande Oxenstierna med bokstäverna "BB SO" (=Bengt BengtsSon Oxenstierna) samt bokstäverna "BP" (=Brita Posse). På locket årtalet "1643". På lockets ovansida finns målat ett kors, en dödskalle, korslagda ben samt INRI i vit färg. På detta ställe har ursprungligen suttit ett krucifix samt emblem och bokstäver i silver, vilket totalt vägt 547 lod. Dessa attiraljer skänktes till kyrkan av änkan Margareta Brahe 1673, men såldes 1696 för att bekosta inköpet av en ny orgel. En undersökning av kistan gjordes 1917. Det antecknades då att (ATA).Ytterkistan restaurerades 1938 av gelbgjutaren Viktor Fong. Kistan var då svårt angripen av tennpest. Bottnen fick bytas ut och åtskilliga lagningar måste göras, bland annat ersattes åtta änglahuvuden av nya. Den ursprungliga innerkistan av ek, försedd med skjutlucka och glasfönster, ersattes av en ny (ATA). Skjutluckan förvaras nu på vapenhusvinden. Kistan flyttades, som ovan nämnts, från Riddarholmskyrkan år 1659.
  • 2) Anna Margareta Sture (1615-1646), gift 1636 med Johan Oxenstierna af Södermöre (1611-1657) i dennes 1:a äktenskap. Kistan är av tenn med raka sidor. Den har sex tillplattade kulfötter av förgylld brons. Långsidorna har delats in i tre fält genom profilerade lister. Det finns åtta bärringar med förgyllda lejonmasker. En blomsterdekor i gravering och ciselering fyller ytan. På vardera långsida vapen för Leijonhufvud och Sture samt ett antal svårtydda bokstäver, bland andra "AMS" (=Anna Margareta Sture) samt "BGtS" (=Boren Grevedotter till Stegeholm). På gaveln finns inskriften "Ano 1646 den 26 juli". Kistan flyttades från Uppsala domkyrka år 1659. Den restaurerades av gelbgjutaren Viktor Fong år 1938. Kistan var då svårt skadad av tennpest. Den försågs med ny botten. En ny fot sattes in och gavlarna lagades (ATA).
  • 3) (1611-1657), greve, riksråd, son till rikskanslern Axel Oxenstierna. Första giftet 1636 med Anna Margareta Sture (1615-1646). Andra giftet 1648 med Margareta Brahe (1603-1669). Kistan är gjord av tenn och är delvis silverbelagd. Den har raka sidor samt sex kulformiga, något tillplattade, fötter. Längs kistans övre och nedre kanter samt lockets nedre kant löper en 8 centimeter bred, gjuten list med stiliserade blad- och blomrankor. Långsidorna är indelade i fält genom bandlister. På vardera sidan finns tre handtag i form av lejonhuvuden med vingar. På vardera långsidan finns två graverade vapensköldar med Oxenstiernas grevevapen och inskriften: På huvudgaveln en kartusch, som är flankerad av änglar, med en längre, svårläst, inskrift på latin. På locket ett krucifix av bly med en Kristusfigur i rundskulptur samt INRI i upphöjda bokstäver. Kistan har samma utformning som brodern Erik Oxenstiernas kista från 1656 (se "Oxenstiernska gravvalvet" nr 13). Båda kistorna är troligen tillverkade vid Fite Fitessons verkstad i Stockholm. Attribueringen har gjorts av gelbgjutaren Viktor Fong (ATA rapport dnr 4835/38). Fite Fitesson, eller "Veith Fijthsson", var tenngjutare och verksam i Stockholm 1637-1644. Verkstaden fortsatte efter hans död.Kistan flyttades från Stockholms Storkyrka år 1659. Den restaurerades 1938 av gelbgjutaren Viktor Fong. Kistan var då svårt angripen av tennpest och bottnen lagades. Nya partier sattes in, i synnerhet kring fötternas fästen. Innerkistan lagades.
  • 4) Klas Tott (1630-1674), greve, son till greve Åke Henriksson Tott (1598-1640) och Sigrid Bielke (1607-1634), gift 1665 med grevinnan Anna Margareta Oxenstierna af Södermöre (1650-1672), dotter till greve Erik Oxenstierna af Södermöre (1624-1656) och grevinnan Elsa Elisabeth Brahe (1629-1689).Kistan är av trä och är helt klädd med förgylld kopparplåt samt även av nu gulblekt, ursprungligen röd, sammet. Kistan är rikt ornerad. Den har sex tillplattade kulfötter. På långsidan finns Totts monogram inom eklövskrans omgiven av trofégrupp. På huvudgaveln finns tre förgyllda vapensköldar nämligen det Tottska huvudvapnet samt Totts och Bielkes ättevapen. På fotgaveln står årtalet "1675" samt inskriften:På locket finns ett krucifix av metall.
  • 5) (1652-1676), greve, ryttmästare, son till greve Erik Oxenstierna af Södermöre (1624-1656).Kistan är av koppar och är klädd med nu brun, ursprungligen troligen röd sammet. Den har rika beslag av förgylld mässing. Längs lockets sidor finns inskriftskartuscher med bibelcitat, omgivna av putti och troféer. På huvudändan finns Oxenstiernas af Södermöres grevevapen och inskriften:På varje långsida åtta anvapen. Sex fötter i form av klot med lejontassar. På locket finns ett förgyllt krucifix.Kistan flyttades år 1938 från det Oxenstiernska gravvalvet upp till det Braheska gravkoret.
  • 6) (1655-1686), greve, son till greve Erik Oxenstierna af Södermöre (1624-1656), gift 1684 med Hedvig Ebba De la Gardie (1659-1700), dotter till greve Magnus Gabriel De la Gardie (1622-1686) och furstinnan Maria Eufrosyne av Pfalz (1625-1687).Kistan är av kopparplåt och är förgylld och delvis klädd med nu gulbrun, ursprungligen röd, sammet. Kistan har mycket praktfull ornering i barockstil. På huvudändan finns grevevapnet för Oxenstierna af Södermöre. Längs lockets sidor finns 16 anvapen. På långsidorna finns fyra par rikt ornerade handtag samt kartuscher med krönta kerubhuvuden, omgivna av trofégrupper, med inskriften:Åtta volutformade fötter med akantusformade blad av förgylld koppar. På locket finns, i träskulpttur, en stor Kristusgestalt som halvligger med uppåtsträckta händer. Kistan är troligen ritad av Nicodemus Tessin d.y. och är utförd av Burchardt Precht. År 1938 gjordes en mindre renovering av kistan.
  • [Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Hällbybrunn    (15 km)

Skogstorp    (15 km)

Skogstorp Eskilstuna    (16 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Kjulaås    (3 km)

Sundbyholm    (5 km)

Hällberga    (12 km)

Ängsholmen    (13 km)

Härad Strängnäs    (13 km)

Rosenfors    (14 km)

Vansö kyrkby    (14 km)

Tidö Lindö    (15 km)

Torshälla Huvud    (15 km)

Borsökna    (17 km)

Bakaroby    (18 km)

Barkarö    (18 km)

Enhagen Ekbacken    (18 km)

Hållsta    (18 km)


Övriga orter i närheten

Horsholm    (nära)

Kjulaby    (1 km)

Ösby    (nära)

Svedlunda    (1 km)

Väla    (nära)

Lilla Malmö    (2 km)

Bränne    (3 km)

Ramshammar    (4 km)

Stora Almby    (4 km)

Viby    (4 km)

Björsund    (5 km)

Mälby    (5 km)

Vävle    (5 km)

Lilla Lövhulta    (6 km)

Mora    (6 km)

Nibble    (6 km)

Ostra    (6 km)

Ostraknall    (6 km)

Skogstorpet    (6 km)

Svista    (6 km)

Hugelsta    (7 km)

Lilla Tidö    (7 km)

Lövhulta    (7 km)

Tärby    (7 km)

Ånsöga    (8 km)

Bärby    (8 km)

Frölinge    (8 km)

Grönsta    (8 km)

Hyggby    (8 km)

Kvinnersta    (8 km)

Rällinge    (8 km)

Sal    (8 km)

Årby    (9 km)

Enby    (9 km)

Eneby    (9 km)

Greda    (9 km)

Gredby    (9 km)

Gredbytorp    (9 km)

Mälsta    (9 km)

Ärsta    (10 km)

Ekeby    (10 km)

Grundby sand och Kullersta sand    (10 km)

Hannemyra    (10 km)

Hensta    (10 km)

Kullersta    (10 km)

Kumla    (10 km)

Lundby    (10 km)

Odlaren    (10 km)

Berga    (11 km)

Helgesta    (11 km)

Måsta    (11 km)

Nystugan    (11 km)

Skeppartorp    (11 km)

Snytberga    (11 km)

Viggeby    (11 km)

Ärna    (12 km)

Grinda    (12 km)

Karlby    (12 km)

Lybeck    (12 km)

Närjeholme    (12 km)

Ribbingelund    (12 km)

Slagsta    (12 km)

Torsdalen    (12 km)

Bråttsta    (13 km)

Brottsta    (13 km)

Grangärdet    (13 km)

Hjärpeberg    (13 km)

Hyvena    (13 km)

Järpeberg    (13 km)

Flacksta    (14 km)

Harkie    (14 km)

Kinger    (14 km)

Kolsta    (14 km)

Nyby    (14 km)

Nybybruk    (14 km)

Nybynäs    (14 km)

Råstock    (14 km)

Roligheten    (14 km)

Roteby    (14 km)

Roxnäs    (14 km)

Strandäng    (14 km)

Eliseberg    (15 km)

Eliseborg    (15 km)

Ellma    (15 km)

Elma    (15 km)

Gångholmen    (15 km)

Kolunda    (15 km)

Lagnö    (15 km)

Mälarbaden    (15 km)

Udden    (15 km)

Amtorp    (16 km)

Björktorp    (16 km)

Egelsta    (16 km)

Folkesta    (16 km)

Gäddeholm    (16 km)

Hällby    (16 km)

Kälbro    (16 km)

Mesta    (16 km)

Sanda    (16 km)

Askunge    (17 km)

Faskunge    (17 km)

Hamra    (17 km)

Seldalen    (17 km)

Svalunda    (17 km)

Svelunda    (17 km)

Enhagen    (18 km)

Gröndal    (18 km)

Slytan    (18 km)

Vikhus    (18 km)

Vinterviken    (18 km)

Årby    (19 km)

Axnäs    (19 km)

Närsjö    (19 km)

Olsta    (19 km)

Sandbankarna    (19 km)

Stensborg    (19 km)

Agnesund    (20 km)

Ängsösund    (20 km)

Norrlänna    (20 km)

Sundby    (20 km)

Ulvhäll    (20 km)


Landmärken i närheten

Fiholm    (4 km)

Fiholm Södermanland    (4 km)

Sigurdsristningen    (5 km)

Sundbyholms travbana    (5 km)

Sundbyholms slott    (6 km)

Edeby    (7 km)

Balsta Musikslott    (9 km)

Eskilstuna Isstadion    (9 km)

Hagnestahill    (9 km)

Smehallen    (9 km)

Södermanlands runinskrifter 107    (9 km)

Södermanlands runinskrifter 108    (9 km)

Södermanlands runinskrifter 109    (9 km)

Sörmlandsgården    (10 km)

Arbetets ära och glädje    (11 km)

Bergshammar    (11 km)

Comfort Hotel Eskilstuna    (11 km)

Eskilstuna Sporthall    (11 km)

Faktoriet    (11 km)

Fristadstorget    (11 km)

Järntorget    (11 km)

Munktells Mekaniska Verkstad    (11 km)

Munktellstaden    (11 km)

Nybron    (11 km)

Rademachersmedjorna    (11 km)

Hässelbyholm    (12 km)

Parken Zoo    (12 km)

Bergströmska gården    (13 km)

Fornborgen jättekyrkan    (13 km)

Nyby bruk    (13 km)

Nyby fornborg    (13 km)

Torshälla kvarn    (13 km)

Torshälla rådhus    (13 km)

Tuna Park    (13 km)

Vårfruberga    (13 km)

Vårfruberga Kloster    (13 km)

Gökstenen    (14 km)

Lagersberg    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 113    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 325    (14 km)

Gröndals motorstadion    (18 km)

Lundby gård    (18 km)

Rinkesta    (18 km)

Södermanlands regemente    (18 km)

Thomasgymnasiet    (18 km)

Anstalten Hällby    (19 km)

Strängnäs väderkvarn    (19 km)

Europaskolan    (20 km)

Grassagården    (20 km)

Roggeborgen    (20 km)

Säby    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 84    (20 km)

Strängnäs konvent    (20 km)


Kyrkor i närheten

Kjula kyrka    (2 km)

Sundby Kyrka    (4 km)

Hammarby kyrka    (5 km)

Barva kyrka    (7 km)

Helgarö Kyrka    (7 km)

Vallby Kyrka    (7 km)

Sankt Pauli Kyrka    (9 km)

Johanniterklostret i Eskilstuna    (10 km)

Klosters kyrka    (10 km)

Fors kyrka    (11 km)

Sankt Andreas Kyrka    (11 km)

Sankt Petri Kyrka    (11 km)

Ansgarskyrkan    (12 km)

Fogdö kyrka    (12 km)

Mariakyrkan    (13 km)

Skogskapellet    (13 km)

Tomaskyrkan    (13 km)

Härads kyrka    (14 km)

Stenkvista kyrka    (14 km)

Vansö Kyrka    (14 km)

Hällby kyrka    (15 km)

Ängsö kyrka    (17 km)

Husby Rekarne kyrka    (17 km)

Kärrbo kyrka    (17 km)

Ärla kyrka    (18 km)

Västerås Barkarö kyrka    (19 km)

Rytterne kyrka    (20 km)

Tumbo kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Braheska gravkoret