SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Lilla Malmö

Eskilstuna  |  Södermanlands län

Lilla torg är ett torg i Gamla staden i centrala Malmö. Det ligger strax intill Stortorget. Kring torget finns ett flertal restauranger och sommartid är det fullt med folk som äter och dricker öl. Tidigare anlade kommunen en skridskobana på torget, men denna är numera flyttad till Stortorget.

Under 1500-talets senare hälft omtalas "en stor ödejord" sydväst om Stortorget. Området verkar vid denna tid p.g.a. sin lågt liggande markyta ej ha varit attraktiv för bebyggelse. Först efter utfyllnad skapades under 1590-talet Lilla torg, en utvidgning av Stortorget. Hit gick borgarfruar och tjänstepigor för att inhandla de dagliga hushållsvarorna. Här trängdes man på torgets västra sida kring köttdiskarna medan bagarna på torgets södra sida lockade med nybakat bröd. Utmed den östra torgsidan fanns fiskblötarna och i norr hökarna, dagligvaruhandlarna. Hökarnas och fiskblötarnas små bodar försvann under 1700-talet och ersattes av riktiga hus. Lilla torg höll på att uppslukas av fast bebyggelse. De äldre små s.k. torghusen på själva torget precis före, under och precis efter sekelskiftet 1899–1900 och ersattes med en saluhall uppförd 1902–1903 efter ritningar av Salomon Sörensen. Saluhallen var utförd i medeltidsromantiserande stil i rött tegel och täckte hela torgytan. På 1960-talet genomfördes ett så kallat kulturmiljöprojekt då saluhallen revs och Lilla torg frilades till sitt ursprungliga omfång.

Söder om torget finns Hedmanska gården, en gammal korsvirkesgård med anor från 1590-talet. Inne på gården finns Form/Design Center, med galleri och utställningar. Intill Hedmanska gården, på andra sidan av Hjulhamnsgatan, ligger det Faxeska huset från 1760-talet.

På torgets västra sida finnes i dag två korsvirkeshus. Hörnhuset, Ekströmska huset, är uppfört på 1720-talet, medan intilliggande hus, Aspegrenska huset, trots sitt gamla utseende är nybyggt. Skulpterade delar härrör dock från 1600-talet. Tegelbyggnaden i torgets nordvästra hörn uppfördes på 1800-talet som en fabrikslokal och fungerade ett tag som saluhall, men är idag ett 5-stjärnigt hotell. Den gata som tidigare gick på den västra sidan av torget hette Torvgatan (den östliga hette Östra Torggatan) – dessa gatunamn försvann 1969. Samtidigt avkortades Landbygatan och Larochegatan, som tidigare löpte längs norra resp. södra sidan av torget och hela området heter sedan dess Lilla torg.

Torgbrunnen tillkom 1973. Relieferna på brunnskaret visar symboler för torgets fyra gamla handelsidkares yrken. "Lilla torgs" fotbollslag heter Lilla Torg FF som spelar på Hästhagens IP.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Hällbybrunn    (13 km)

Skogstorp    (14 km)

Skogstorp Eskilstuna    (15 km)

Kvicksund    (19 km)

Kvieksund    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Sundbyholm    (3 km)

Kjulaås    (4 km)

Ängsholmen    (10 km)

Hällberga    (11 km)

Rosenfors    (13 km)

Tidö Lindö    (13 km)

Torshälla Huvud    (13 km)

Borsökna    (15 km)

Härad Strängnäs    (15 km)

Bakaroby    (16 km)

Barkarö    (16 km)

Enhagen Ekbacken    (16 km)

Hållsta    (17 km)

Vansö kyrkby    (17 km)

Örtagården    (19 km)

Örtagården Västerås    (19 km)


Övriga orter i närheten

Svedlunda    (1 km)

Horsholm    (3 km)

Kjulaby    (3 km)

Ösby    (3 km)

Ostra    (3 km)

Ostraknall    (3 km)

Skogstorpet    (3 km)

Väla    (3 km)

Lilla Lövhulta    (4 km)

Mälby    (4 km)

Mora    (4 km)

Ramshammar    (4 km)

Stora Almby    (4 km)

Viby    (4 km)

Björsund    (5 km)

Lilla Tidö    (5 km)

Lövhulta    (5 km)

Svista    (5 km)

Tärby    (5 km)

Vävle    (5 km)

Ånsöga    (6 km)

Bränne    (6 km)

Grönsta    (6 km)

Hugelsta    (6 km)

Hyggby    (6 km)

Sal    (6 km)

Enby    (7 km)

Eneby    (7 km)

Kvinnersta    (7 km)

Mälsta    (7 km)

Ärsta    (8 km)

Greda    (8 km)

Gredby    (8 km)

Gredbytorp    (8 km)

Grundby sand och Kullersta sand    (8 km)

Hensta    (8 km)

Kullersta    (8 km)

Kumla    (8 km)

Nibble    (8 km)

Helgesta    (9 km)

Måsta    (9 km)

Odlaren    (9 km)

Skeppartorp    (9 km)

Viggeby    (9 km)

Ärna    (10 km)

Frölinge    (10 km)

Närjeholme    (10 km)

Nystugan    (10 km)

Rällinge    (10 km)

Slagsta    (10 km)

Torsdalen    (10 km)

Årby    (11 km)

Bärby    (11 km)

Bråttsta    (11 km)

Brottsta    (11 km)

Grangärdet    (11 km)

Nyby    (11 km)

Nybybruk    (11 km)

Roxnäs    (11 km)

Strandäng    (11 km)

Ekeby    (12 km)

Flacksta    (12 km)

Hannemyra    (12 km)

Lundby    (12 km)

Lybeck    (12 km)

Amtorp    (13 km)

Berga    (13 km)

Egelsta    (13 km)

Eliseberg    (13 km)

Eliseborg    (13 km)

Folkesta    (13 km)

Gångholmen    (13 km)

Kolsta    (13 km)

Mälarbaden    (13 km)

Ribbingelund    (13 km)

Snytberga    (13 km)

Udden    (13 km)

Grinda    (14 km)

Hällby    (14 km)

Harkie    (14 km)

Karlby    (14 km)

Mesta    (14 km)

Råstock    (14 km)

Roligheten    (14 km)

Askunge    (15 km)

Faskunge    (15 km)

Gäddeholm    (15 km)

Hjärpeberg    (15 km)

Järpeberg    (15 km)

Kolunda    (15 km)

Nybynäs    (15 km)

Enhagen    (16 km)

Gröndal    (16 km)

Hyvena    (16 km)

Kälbro    (16 km)

Kinger    (16 km)

Roteby    (16 km)

Seldalen    (16 km)

Vikhus    (16 km)

Ellma    (17 km)

Elma    (17 km)

Hamra    (17 km)

Lagnö    (17 km)

Sandbankarna    (17 km)

Stensborg    (17 km)

Svalunda    (17 km)

Svelunda    (17 km)

Vinterviken    (17 km)

Björktorp    (18 km)

Ekbacken    (18 km)

Lövsta    (18 km)

Närsjö    (18 km)

Sanda    (18 km)

Årby    (19 km)

Axnäs    (19 km)

Gotö    (19 km)

Gränsta    (19 km)

Näsby    (19 km)

Olsta    (19 km)

Skyttinge    (19 km)

Slytan    (19 km)

Svenbo    (19 km)

Sylta    (19 km)

Tiggeby Albro    (19 km)

Frändesta    (20 km)

Lilla Munkhammar    (20 km)


Landmärken i närheten

Braheska gravkoret    (2 km)

Sigurdsristningen    (3 km)

Sundbyholms travbana    (3 km)

Sundbyholms slott    (4 km)

Fiholm    (6 km)

Fiholm Södermanland    (6 km)

Balsta Musikslott    (7 km)

Edeby    (7 km)

Eskilstuna Isstadion    (7 km)

Hagnestahill    (7 km)

Smehallen    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 107    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 108    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 109    (8 km)

Arbetets ära och glädje    (9 km)

Comfort Hotel Eskilstuna    (9 km)

Eskilstuna Sporthall    (9 km)

Faktoriet    (9 km)

Fristadstorget    (9 km)

Munktells Mekaniska Verkstad    (9 km)

Munktellstaden    (9 km)

Nybron    (9 km)

Rademachersmedjorna    (9 km)

Sörmlandsgården    (9 km)

Bergströmska gården    (10 km)

Järntorget    (10 km)

Torshälla kvarn    (10 km)

Torshälla rådhus    (10 km)

Nyby bruk    (11 km)

Nyby fornborg    (11 km)

Parken Zoo    (11 km)

Tuna Park    (11 km)

Bergshammar    (13 km)

Hässelbyholm    (13 km)

Lagersberg    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 113    (14 km)

Fornborgen jättekyrkan    (15 km)

Gröndals motorstadion    (15 km)

Vårfruberga    (15 km)

Vårfruberga Kloster    (15 km)

Södermanlands runinskrifter 325    (16 km)

Anstalten Hällby    (17 km)

Gökstenen    (17 km)

Fiholm    (18 km)

Lundby gård    (18 km)

Rinkesta    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 84    (18 km)

F 1 Hässlö    (19 km)


Kyrkor i närheten

Sundby Kyrka    (2 km)

Hammarby kyrka    (3 km)

Jäders kyrka    (3 km)

Kjula kyrka    (3 km)

Vallby Kyrka    (5 km)

Sankt Pauli Kyrka    (7 km)

Barva kyrka    (9 km)

Fors kyrka    (9 km)

Helgarö Kyrka    (9 km)

Johanniterklostret i Eskilstuna    (9 km)

Klosters kyrka    (9 km)

Sankt Petri Kyrka    (9 km)

Sankt Andreas Kyrka    (10 km)

Ansgarskyrkan    (11 km)

Mariakyrkan    (11 km)

Skogskapellet    (11 km)

Tomaskyrkan    (12 km)

Hällby kyrka    (13 km)

Stenkvista kyrka    (13 km)

Fogdö kyrka    (14 km)

Härads kyrka    (16 km)

Husby Rekarne kyrka    (16 km)

Kärrbo kyrka    (16 km)

Vansö Kyrka    (16 km)

Ängsö kyrka    (17 km)

Västerås Barkarö kyrka    (17 km)

Ärla kyrka    (18 km)

Rytterne kyrka    (18 km)

Tumbo kyrka    (18 km)

Ryttern    (19 km)

Gillberga kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Lilla Malmö