SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Sörmlands

Flen  |  Södermanlands län

Sörmlands museum, Bembrogatan 2, Nyköping.jpg

Sörmlands museum är ett regionalt museum i Södermanlands län. Museet har kulturhistorisk inriktning.

Den drivande kraften bakom uppkomsten av 1913 är läroverksadjunkten Martin Nilsson. Efter att han blev intendent för museet 1916 växte samlingarna hastigt; bland annat etablerade han kontakter med antikhandlare.

Museets verksamhet nådde drygt 251.000 besökare/deltagare 2012. Museets hade i utställningar, program och pedagogik över 122.000 besökare/deltagare. Till denna siffra ska läggas alla de som museet når genom utomhusutställningar av olika slag, som till exempel Historien i Sörmland, där besökare inte kan räknas. På webben hade museet drygt 129.000 besökare. Museet omsätter kring 30 miljoner kronor, drygt hälften erhålls genom huvudmannen landstingets anslag. Cirka 15 % har erhållits genom statens verksamhetsbidrag till regional museiverksamhet. Cirka 30 % finansieras genom uppdrag och externa projektmedel.

Utställningar finns i det så kallade Kungstornet i Nyköpingshus. Utöver verksamhet i de fasta lokalerna i Nyköping finns museet också på många andra platser i länet, bland annat genom skyltprojektet "Historien i Sörmland" som genoförs i samarbete med kommunerna i länet.

Museet har även en kulturmiljövårdande funktion med såväl uppdragsfinansierad arkeologi och byggnadsvård.

Dessutom inrymmer museets verksamhet arkiv och bibliotek på andra sidan ån, sett från Nyköpingshus, i det så kallade Å-huset (Östra Trädgårdsgatan 2). Årsskiftet 2015/2016 planerar museet flytta till nya lokaler i Nyköpings hamn.

Museet ger tillsammans med Södermanlands hembygdsförbund ut årsboken Sörmlandsbygden.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Flen    (12 km)


Mindre orter i närheten

Hälleforsnäs    (14 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Skebokvarn    (8 km)

Sparreholm    (9 km)

Orrhammar    (11 km)

Stjärnhov    (16 km)

Rosenlund    (19 km)


Övriga orter i närheten

Hosjö    (2 km)

Lundby    (2 km)

Fornebo    (3 km)

Smedsta    (4 km)

Sundby    (4 km)

Bråhovda    (6 km)

Ekeby    (6 km)

Mälby    (6 km)

Remna    (6 km)

Rökärr    (6 km)

Stubbetorp    (6 km)

Vindsbro    (6 km)

Hässelby    (7 km)

Kulla    (7 km)

Sveaborg    (7 km)

Baggbol    (8 km)

Baggetorp    (8 km)

Djurgården    (8 km)

Davidsnäs    (9 km)

Bronäs    (10 km)

Flenmo    (11 km)

Lilla Mellösa    (11 km)

Mosstugan    (11 km)

Eklången    (12 km)

Flensby    (12 km)

Helgestagård    (12 km)

Lövlund    (12 km)

Sävstaholm    (12 km)

Stålbåga    (12 km)

Stålboga    (12 km)

Vik    (12 km)

Finsta    (13 km)

Hassö    (13 km)

Hassön    (13 km)

Karlsfors    (13 km)

Överäng    (13 km)

Solbacka    (13 km)

Ullsta    (13 km)

Ulvstad    (13 km)

Hällefors    (14 km)

Vannala    (14 km)

Forsa    (15 km)

Harpsund    (15 km)

Lund    (15 km)

Slytan    (15 km)

Starrkårr    (15 km)

Ängö    (16 km)

Käxle    (16 km)

Silinge    (16 km)

Årby    (17 km)

Axnäs    (17 km)

Granhed    (17 km)

Hamra    (17 km)

Länna bruk    (17 km)

Sannerby    (17 km)

Råcklänna    (18 km)

Rocklänna    (18 km)

Svalunda    (18 km)

Svelunda    (18 km)

Tjugesta    (18 km)

Västra Granhed    (18 km)

Fiskarbol    (19 km)

Hedenlunda    (19 km)

Karlsro    (19 km)

Nya Granhed    (19 km)

Ribbingelund    (19 km)

Årby    (20 km)

Hirtorp    (20 km)

Hultstugan    (20 km)

Kälbro    (20 km)

Kanntorp    (20 km)

Kantorp    (20 km)

Kulsta    (20 km)


Landmärken i närheten

Lilla skansberget    (3 km)

Skansberget i Hyltinge    (4 km)

Fållökna    (5 km)

Oljebergets fornborg    (7 km)

Sparreholms slott    (8 km)

Yxtaholm    (8 km)

Yxtaholms slott    (8 km)

Ekensholm    (9 km)

Ånhammar    (10 km)

Kramphults pörte    (11 km)

Volvo Parts i Flen    (12 km)

Rockelsta    (13 km)

Rockelstad Slott    (13 km)

Edströmsvallen    (14 km)

Hälleforsnäs bruk    (14 km)

Malstanäs    (14 km)

Stenhammars slott    (14 km)

Boxtorp    (15 km)

Södermanlands runinskrifter 11    (15 km)

Stenhammar skans    (15 km)

Holbonäs säteri    (16 km)

Rinkesta    (16 km)

Stjärnhovs säteri    (18 km)

Vibyholms slott    (18 km)

Åsa folkhögskola    (19 km)

Graneberg    (19 km)


Kyrkor i närheten

Lilla Malma Kyrka    (nära)

Dunkers kyrka    (6 km)

Hyltinge kyrka    (7 km)

Mellösa Kyrka    (11 km)

Flens Kyrka    (12 km)

Helgesta kyrka    (12 km)

Hälleforsnäs Kyrka    (14 km)

Forssa Kyrka    (15 km)

Gryts Kyrka    (15 km)

Ärla kyrka    (16 km)

Årdala Kyrka    (17 km)

Vadbro Kyrka    (20 km)

Vadsbro kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Sörmlands