SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Hällesta

Gnesta Kommun  |  Södermanlands län

Hällestads kyrka

Torna Hällestad är en tätort i Lunds kommun och kyrkby i Hällestads socken i Skåne, belägen cirka 15 kilometer öster om Lund.

Byn ligger på höjden av en utlöpare till Romeleåsen och kringgärdas av främst betesmarker och bokskog. Bokskogen är till stor del kronoskog och många av gårdarna har numera främst hästhållning som sin huvudsakliga verksamhet. I närheten av byn finns även naturområdena Björkensdal och Trollskogen. Väster om bykärnan ligger några större gårdar, Gryteskog, Trollängen och Åkestorp, vilka haft stor inverkan på bylivet i äldre tider då många av de bofasta i byn hade anställning på herrgårdarna.

År 1911 fullbordades järnvägslinjen Dalby-Harlösa-Bjärsjölagård. Den år 1910 tillkomna stationen i Hällestads socken fick namnet Torna Hällestad för att undvika förväxling med den redan befintliga järnvägsstationen Hällestad i Östergötland (Torna kommer av Torna härad). Persontrafiken nedlades år 1955 medan godstrafik Dalby-Torna Hällestad-Harlösa fanns kvar till år 1982. Det finns dock en vacker rid-, cykel- och gångväg där järnvägsspåret förr gick.

I Torna Hällestad finns Hällestads kyrka med vackra takmålningar.

Torna Hällestad har också en förskola och en helt nyrenoverad lågstadieskola. Mellanstadie- och högstadieskolor finns i den närliggande byn Dalby.

Förutom ett fåtal företag finns det få näringar i samhället (i lokalt språkbruk byn, detta är en av Lunds kommuns byar), utan flertalet boende pendlar till bland annat Lund och Dalby.

I byn finns Torna Hällestads Idrottsförening. Föreningen samlar flertalet av byns ungdomar och vuxna inom olika aktiviteter. Framförallt fotbollen är stor i THIF, man har en mängd ungdomslag samt herr- och damseniorer. Idrottsföreningen anordnar också varje år Sommarveckorna som är liknande ett fritids med ungdomsledare. Detta hålls de två första veckorna på sommarlovet på Idrottsplatsen. Under dessa två veckor får barnen lära sig och ekologi och KRAV och maten de får är helt ekologisk. Drivande i projektet är Lars-Erik Hultgren som är engagerad i Idrottsföreningen och i många andra ekologi-projekt.

Torna Hällestad Veckoblad utkommer varje måndag med nyheter från byn. Bladet skrivs av Kaj Wirenbook och finansieras av olika företag som får ha en annonssida i bladet.

Sedan Villes Handelsbod gick i konkurs, december 2012, har byborna gått samman och bildat ett fastighetsbolag som har köpt lokalen. Ungefär hälften av alla hushåll i byn är med och lokalen ägs och drivs nu av Torna Hällestad Fastighets AB. Ambitionen är att få till en ny butik i byn och kanske även Café, bageri och turistbyrå för att ta emot alla naturturister som söker sig till byn.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Mölnbo    (12 km)

Vagnhärad    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Stjärnhov    (14 km)

Sund    (14 km)

Sund Trosa    (14 km)


Övriga orter i närheten

Harbro    (2 km)

Berga    (3 km)

Hallebro    (3 km)

Ekeby    (4 km)

Hållsta    (4 km)

Kolke    (4 km)

Näs    (4 km)

Vackerby    (4 km)

Askartorp    (5 km)

Axala    (5 km)

Skeenda    (5 km)

Skenda    (5 km)

Lindesberg    (6 km)

Åttersta    (7 km)

Malmsjöstugan    (7 km)

Norrtuna    (7 km)

Vängsjö    (7 km)

Vängsö    (7 km)

Åshammar    (8 km)

Klövsta    (8 km)

Lebro    (8 km)

Lerbro    (8 km)

Väsby    (8 km)

Ärendal    (9 km)

Ehrendal    (9 km)

Marieberg    (9 km)

Molstaberg    (9 km)

Norrby    (9 km)

Sjuenda    (9 km)

Sjunda    (9 km)

Avla    (10 km)

Dillnäs    (10 km)

Dillnäsby    (10 km)

Ormsta    (10 km)

Torsåker    (11 km)

Blacksta    (12 km)

Skinnartorp    (12 km)

Kryckeläng    (13 km)

Norsborg    (13 km)

Åbylund    (14 km)

Aspa    (14 km)

Käxle    (14 km)

Almvik    (15 km)

Björndalen    (15 km)

Laxne    (15 km)

Ängö    (16 km)

Ånsund    (16 km)

Ekudden    (16 km)

Juresta    (16 km)

Sille    (16 km)

Berga    (17 km)

Ekeberga    (17 km)

Fiskarbol    (17 km)

Hallsborg    (17 km)

Hillesta    (17 km)

Hillsta    (17 km)

Norrvrå    (17 km)

Starrkårr    (17 km)

Vannala    (17 km)

Gräfsta    (18 km)

Grävsta    (18 km)

Hassö    (18 km)

Hassön    (18 km)

Hejsta    (18 km)

Nygård    (18 km)

Solbacka    (18 km)

Svartbro    (18 km)

Torp    (18 km)

Ullsta    (18 km)

Ulvstad    (18 km)

Åkerby    (19 km)

Billsta    (19 km)

Glåttra    (19 km)

Glottra    (19 km)

Haglund    (19 km)

Lästringe    (19 km)

Marietorp    (19 km)

Tuna    (19 km)

Vreta    (19 km)

Berga    (20 km)

Kongeberga    (20 km)


Landmärken i närheten

Jakobsbergs säteri    (2 km)

Runristning    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 2    (5 km)

Taffsnäs    (5 km)

Ekhov    (6 km)

Norrtuna slott    (6 km)

Södermanlands runinskrifter 10    (6 km)

Södermanlands runinskrifter 14    (6 km)

Närlunda säteri    (7 km)

Näsby herrgård    (7 km)

Södermanlands runinskrifter 16    (7 km)

Visbohammar    (7 km)

Elghammar    (8 km)

Mälby    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 3    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 9    (8 km)

Hjortsberga    (9 km)

Södermanlands runinskrifter 8    (9 km)

Långbro gård    (10 km)

Östermalma    (10 km)

Edesta    (11 km)

Graneberg    (12 km)

Heby slott    (12 km)

Stjärnhovs säteri    (12 km)

Edeby    (14 km)

Skeppsta    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 141    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 32    (14 km)

Södermanlands runinskrifter Fv1948;282    (14 km)

Södermanlands runinskrifter Fv1948;289    (14 km)

Trollesund    (14 km)

Boxtorp    (15 km)

Södermanlands runinskrifter 11    (15 km)

Södermanlands runinskrifter 139    (15 km)

Södermanlands runinskrifter 140    (15 km)

Gärdesta    (16 km)

Ökna    (16 km)

Sillekrog    (16 km)

Bommersvik    (17 km)

Lindö gård    (18 km)

Näsby säteri    (18 km)

Runristning    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 148    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 40    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 41    (18 km)

Erikslunds gods    (19 km)

Lövsund    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 128    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 129    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 27    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 38    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 43    (19 km)

Uppsa kulle    (19 km)

Kramphults pörte    (20 km)


Kyrkor i närheten

Björnlunda kyrka    (6 km)

Frustuna kyrka    (6 km)

Frustunaby    (6 km)

Gåsinge Kyrka    (6 km)

Kattnäs kyrka    (7 km)

Vårdinge kyrka    (8 km)

Dillnäs Kyrka    (9 km)

Torsåkers kyrka    (12 km)

Ludgo kyrka    (14 km)

Gryts Kyrka    (15 km)

Spelviks Kyrka    (15 km)

Lästringe Kyrka    (16 km)

Sättersta Kyrka    (16 km)

Ripsa kyrka    (17 km)

Bogsta kyrka    (18 km)

Västerljungs Kyrka    (18 km)

Lids kyrka    (19 km)

Runtuna kyrka    (19 km)

Tystberga kyrka    (19 km)

Vagnhärads Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Hällesta