SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Granhed

Katrineholm  |  Södermanlands län

Granhed, även känt som Granhedsbyarna, är en by i Floda socken, Katrineholms kommun, indelad i de båda bydelarna Södra Granhed, Östra Granhed och Västra Granhed.

Byarna ligger i en dalgång mellan Gålsjön och Harpsundssjön. Enstaka stenåldersfynd finns i området men några gravfält från järnåldern finns inte i närheten, och området har troligen koloniserats under medeltiden. Alla byarna var ursprungligen stora men vid Laga skifte på 1860-talet glesades bebyggelsen i Östra och Västra Granhed ut och ny bebyggelse utanför bykärnorna uppstod, och utan att den äldre bytomten splittrades. I Södra Granhed kom dock bebyggelsen att spridas ut över markerna. Många av de äldre bostadshus finns dock ännu kvar i byarna, även om ladugårdsbyggnaderna i allmänhet är utbytta. I de tre byarna finns ett 15-tal parstugor och enkelstugor, de flesta i två våningar. I Västra Grahet finns även en tvillingstuga av två sammanbyggda enkelstugor. I vattenfallen utmed Milsängsån har tidigare flera kvarnar legat, den sista togs ur drift på 1950-talet. Kvarnbyggnaden står dock ännu kvar. Här låg även i slutet av 1800-talet pappersbruket Gustavsfors fabrik med 30-40 anställda, senare tillverkades benmjöl och slutligen leksaker i fabrikslokalerna, men 1930 upphörde verksamheten helt och byggnaderna är numera rivna. Granhed fick även 1871 en skola, den liksom lärarbostaden finns ännu bevarade även om verksamheten är nedlagd.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Flen    (10 km)


Mindre orter i närheten

Hälleforsnäs    (8 km)

Valla    (10 km)

Valla Katrineholms    (10 km)

Malmköping    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Orrhammar    (7 km)

Bie    (13 km)

Skebokvarn    (16 km)

Bälgviken    (17 km)

Forssjö    (19 km)

Forssjöbruk    (19 km)

Djulö kvarn    (20 km)


Övriga orter i närheten

Västra Granhed    (2 km)

Harpsund    (3 km)

Nya Granhed    (3 km)

Fjällskäfte    (4 km)

Himlinge    (4 km)

Hirtorp    (5 km)

Flodafors    (6 km)

Hällefors    (6 km)

Ramsta    (6 km)

Stav    (6 km)

Vik    (6 km)

Eneby    (7 km)

Flenmo    (7 km)

Göttersta    (7 km)

Hjulesta    (7 km)

Kalsta    (7 km)

Lilla Mellösa    (7 km)

Överäng    (7 km)

Årby    (8 km)

Davidsnäs    (8 km)

Hägerbo    (8 km)

Knektbacken    (8 km)

Lövlund    (8 km)

Kanntorp    (9 km)

Kantorp    (9 km)

Väla    (9 km)

Baggetorp    (10 km)

Ekeby    (10 km)

Svalboviken    (10 km)

Tjugesta    (10 km)

Bronäs    (11 km)

Fimta    (11 km)

Flensby    (11 km)

Speteby    (11 km)

Sveaborg    (11 km)

Äsplund    (12 km)

Hultstugan    (12 km)

Remna    (12 km)

Rökärr    (12 km)

Silinge    (12 km)

Söräng    (12 km)

Berga    (13 km)

Bergbacka    (13 km)

Biesta    (13 km)

Heby    (13 km)

Sågmon    (13 km)

Slättfall    (13 km)

Bråten    (14 km)

Fornebo    (14 km)

Husby    (14 km)

Lund    (14 km)

Strängstorp    (14 km)

Torsbo    (14 km)

Nordankärr    (15 km)

Skogsborg    (15 km)

Baggbol    (16 km)

Hedenlunda    (16 km)

Hedensö    (16 km)

Lundby    (16 km)

Nästorp    (16 km)

Bråhovda    (17 km)

Henrikstorp    (17 km)

Rävsviken    (17 km)

Sundby    (17 km)

Axnäs    (18 km)

Backa    (18 km)

Ekeby    (18 km)

Hagby    (18 km)

Hosjö    (18 km)

Klippan    (18 km)

Kulsta    (18 km)

Rosenholm    (18 km)

Smedsta    (18 km)

Årby    (19 km)

Äs    (19 km)

Brotthatt    (19 km)

Karlsfors    (19 km)

Kvarntorp    (19 km)

Mälby    (19 km)

Nävertorp    (19 km)

Slytan    (19 km)

Stubbetorp    (19 km)

Värmbol    (19 km)

Blackstaby    (20 km)

Botten    (20 km)

Gropptorp    (20 km)

Hållet    (20 km)

Knoppäng    (20 km)

Mo    (20 km)

Näsby    (20 km)

Vännervass    (20 km)

Vännevad    (20 km)


Landmärken i närheten

Abbotsnäs    (7 km)

Åsa folkhögskola    (7 km)

Edströmsvallen    (7 km)

Hälleforsnäs bruk    (7 km)

Ökna    (7 km)

Holbonäs säteri    (8 km)

Stenhammar skans    (9 km)

Stenhammars slott    (9 km)

Volvo Parts i Flen    (10 km)

Yxtaholm    (11 km)

Yxtaholms slott    (11 km)

Spetebyhall    (12 km)

Haneberg    (13 km)

Holmen    (15 km)

Fållökna    (16 km)

Malstanäs    (18 km)

Ericsbergs slott    (19 km)

Runristning    (19 km)

Sjöholm    (19 km)

Stora Djulö    (19 km)

Lilla skansberget    (20 km)

Rinkesta    (20 km)


Kyrkor i närheten

Floda kyrka    (5 km)

Hälleforsnäs Kyrka    (7 km)

Mellösa Kyrka    (7 km)

Sköldinge Kyrka    (7 km)

Valla Kyrka    (9 km)

Flens Kyrka    (11 km)

Lerbo kyrka    (13 km)

Näshulta kyrka    (15 km)

Stora Malms Kyrka    (15 km)

Stjärnorps kyrka    (16 km)

Vadbro Kyrka    (16 km)

Vadsbro kyrka    (16 km)

Katrineholms kyrka    (17 km)

Lilla Malma Kyrka    (17 km)

Mariakyrkan    (17 km)

Sandbäckskyrkan    (17 km)

Nävertorpskyrkan    (19 km)

Ärla kyrka    (20 km)

Blacksta kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Granhed