SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Runristning

Katrineholm  |  Södermanlands län

Runor är den uppsättning skrivtecken som uppstod århundradena efter Kristi födelse och brukades av germaner. "Runraden" kallas futhark på grund av de sex första runornas ordningsföljd: ᚠᚢᚦᚮᚱᚴ (jämför alfabet). De äldsta runfynden härrör från det sena 100-talet e.Kr. Runorna ersattes allteftersom, i Norden på 1000–1200-talet, av det latinska alfabetet även om runskriften länge levde kvar på sina håll. I Dalarna skrevs det exempelvis runor ända in på 1800-talet. Runorna fick också en renässans på 1600-talet genom Johannes Bureus som bland annat tryckte en lärobok med runor för skolbruk. Samtliga runinskrifter, såväl inom Norden som utanför, men än så länge med undantag för dalruneinskrifterna, samlas i Samnordisk runtextdatabas. Runfynd har gjorts från Sydeuropa ända upp till Lappland och Ryssland, men förekommer rikast inom Mälardalens runstenar. Ett par ytterst tveksamma fall har upptäckts i Nordamerika, däribland den uppmärksammade Kensingtonstenen och några också i Finland, nära den svenskspråkiga byn Vörå i Österbotten. Runor finns främst bevarade som inskrifter på stenar men också på ben och trä samt på runbleck som är små metallbleck av koppar, brons eller bly med inristade runor.

Runliknande skrivtecken har använts bland de uraliska folken men med undantag för ungerska runor (Székely Rovásírás) brukar dessa inte kallas för eller klassas som runor.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Flen    (18 km)


Mindre orter i närheten

Valla    (9 km)

Valla Katrineholms    (10 km)

Olstorp    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Svenstorp    (4 km)

Forssjö    (6 km)

Forssjöbruk    (6 km)

Djulö kvarn    (11 km)

Strångsjö    (11 km)

Bettna    (15 km)

Bie    (20 km)

Orrhammar    (20 km)


Övriga orter i närheten

Henrikstorp    (2 km)

Rävsviken    (2 km)

Bergbacka    (6 km)

Heby    (6 km)

Skogsborg    (6 km)

Biesta    (7 km)

Fimta    (8 km)

Speteby    (8 km)

Åsen    (9 km)

Ekeby    (9 km)

Glindran    (9 km)

Hål    (10 km)

Hultstugan    (10 km)

Jansberg    (10 km)

Väla    (10 km)

Backa    (11 km)

Kanntorp    (11 km)

Kantorp    (11 km)

Rosenholm    (11 km)

Sågmon    (11 km)

Glippsta    (12 km)

Hagsäter    (12 km)

Tjugesta    (12 km)

Årby    (13 km)

Eneby    (13 km)

Erikslund    (13 km)

Göttersta    (13 km)

Hägerbo    (13 km)

Hedenlunda    (13 km)

Hjulesta    (13 km)

Nävertorp    (13 km)

Stav    (13 km)

Kulsta    (14 km)

Näsby    (14 km)

Silinge    (14 km)

Strängstorp    (14 km)

Värmbol    (14 km)

Ändebol    (15 km)

Blackstaby    (15 km)

Flodafors    (15 km)

Hallsjötorp    (15 km)

Kalsta    (15 km)

Klastorp    (15 km)

Löta    (15 km)

Nordankärr    (15 km)

Bråten    (16 km)

Högvalla    (16 km)

Larslunda    (16 km)

Lilla Toltorp    (16 km)

Nästorp    (16 km)

Skenala    (16 km)

Stora Toltorp    (16 km)

Toltorp    (16 km)

Björneberg    (17 km)

Fågelsund    (17 km)

Farneby    (17 km)

Forsa    (17 km)

Forssa    (17 km)

Himlinge    (17 km)

Ramsta    (17 km)

Skogsby    (17 km)

Skräpdalen    (17 km)

Skräpedal    (17 km)

Flensby    (18 km)

Lövlund    (18 km)

Ålsäter    (19 km)

Ålsätter    (19 km)

Äsplund    (19 km)

Granhed    (19 km)

Harpsund    (19 km)

Nora    (19 km)

Söräng    (19 km)

Tisnarbro    (19 km)

Tisnarebaden    (19 km)

Vännervass    (19 km)

Vännevad    (19 km)

Viby    (19 km)


Landmärken i närheten

Broby    (6 km)

Spetebyhall    (7 km)

Hofsta    (8 km)

Stora Djulö    (10 km)

Åkerö slott    (12 km)

Åsa folkhögskola    (12 km)

Hagbyberga    (13 km)

Holbonäs säteri    (14 km)

Claestorp    (15 km)

Danbyholm    (15 km)

Stenhammar skans    (15 km)

Sjöholm    (16 km)

Stenhammars slott    (16 km)

Ökna    (17 km)

Ottekil    (17 km)

Runristning    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 56    (17 km)

Abbotsnäs    (18 km)

Volvo Parts i Flen    (18 km)

Malstanäs    (19 km)


Kyrkor i närheten

Stora Malms Kyrka    (4 km)

Lerbo kyrka    (6 km)

Valla Kyrka    (10 km)

Sandbäckskyrkan    (11 km)

Katrineholms kyrka    (12 km)

Mariakyrkan    (12 km)

Sköldinge Kyrka    (12 km)

Vadbro Kyrka    (12 km)

Vadsbro kyrka    (12 km)

Nävertorpskyrkan    (13 km)

Björkviks Kyrka    (14 km)

Bettna Kyrka    (15 km)

Blacksta kyrka    (15 km)

Floda kyrka    (15 km)

Halla kyrka    (16 km)

Östra Vingåkers Kyrka    (16 km)

Törnevalla kyrka    (17 km)

Flens Kyrka    (18 km)

Stjärnorps kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Runristning