SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Lästringe

Nyköping  |  Södermanlands län

Lästringes läge i Södermanlands län

Lästringe är en mindre ort i Nyköpings kommun. Det är ett före detta stationssamhälle beläget längs med Nyköpingsbanan, cirka 25 kilometer nordost om Nyköping och cirka 13 kilometer sydväst om Vagnhärad. Lästringe omfattar ungefär 50 fastigheter där merparten är permanentboenden.

Utmärkande byggnader i samhället är bland annat stationshuset, järnvägshotellet, folkets hus Lådan med åttakantig dansbana och församlingslokalen Tabernaklet. Från den gamla stationen sträcker sig vägen Lästringe allé som är kantad med äldre lindar. Lindarna planterades under 1920-talet och var en gåva från Oppeby herrgård.

Lästringebygden är en hembygdsförening som är aktiv på orten och driver sin verksamhet i gamla folkets hus Lådan.

Lästringe är detaljplanerat sedan 1951 och ytterligare en detaljplan som omfattar samhällets oexploaterade nordöstra hörn antogs av Nyköpings kommun januari 2007. Samhället har kommunalt vatten och avlopp. Vägarna förvaltas av en vägförening.

Lästringe kyrka, sockenkyrka i Lästringe socken ligger inte i denna ort utan några kilometer norr därom.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Trosa    (13 km)

Vagnhärad    (14 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Sund Trosa    (11 km)

Sund    (12 km)

Stensund och Krymla    (16 km)

Sjösa    (18 km)


Övriga orter i närheten

Berga    (5 km)

Mosstena    (5 km)

Sundhälla    (5 km)

Litselby    (6 km)

Litsleby    (6 km)

Nyckelby    (6 km)

Sille    (8 km)

Hillesta    (9 km)

Hillsta    (9 km)

Torsåker    (10 km)

Tuna    (10 km)

Nygård    (11 km)

Åbylund    (12 km)

Ånsund    (12 km)

Ärendal    (12 km)

Berga    (12 km)

Ehrendal    (12 km)

Malmsjöstugan    (12 km)

Busberget    (13 km)

Förola    (13 km)

Skinnartorp    (13 km)

Studsvik    (13 km)

Stussvik    (13 km)

Aspa    (14 km)

Gransta    (14 km)

Källvik    (14 km)

Kryckeläng    (14 km)

Oxelvik    (14 km)

Svärta gård    (14 km)

Glåttra    (15 km)

Glottra    (15 km)

Juresta    (15 km)

Marieberg    (15 km)

Axala    (16 km)

Askartorp    (17 km)

Hållsta    (17 km)

Högsäter    (17 km)

Klastorp    (17 km)

Kongeberga    (17 km)

Norrvrå    (18 km)

Olsbo    (18 km)

Hällesta    (19 km)

Högkärr    (19 km)

Horn    (19 km)

Torp    (19 km)

Vackerby    (19 km)

Haglund    (20 km)

Hallebro    (20 km)

Mälhaga    (20 km)


Landmärken i närheten

Gärdesta    (2 km)

Oppeby herrgård    (3 km)

Sillekrog    (5 km)

Erikslunds gods    (8 km)

Nynäs    (8 km)

Nynäs Nyköping    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 40    (9 km)

Björksund    (10 km)

Näsby säteri    (10 km)

Ökna    (10 km)

Södermanlands runinskrifter 41    (10 km)

Södermanlands runinskrifter 43    (10 km)

Lövsund    (11 km)

Tureholms slott    (11 km)

Förola gruvor    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 32    (12 km)

Södermanlands runinskrifter Fv1948;282    (12 km)

Trollesund    (12 km)

Uppsa kulle    (12 km)

Åda säteri    (13 km)

Östermalma    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 148    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 27    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 359    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 36    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 38    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 39    (13 km)

Trosa kvarn    (13 km)

Ullaberg    (13 km)

Villa Arneborg    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 141    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 170    (14 km)

Södermanlands runinskrifter Fv1948;289    (14 km)

Edesta    (15 km)

Mälby    (15 km)

De sjungande stenarna    (16 km)

Runristning    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 139    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 140    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 2    (16 km)

Ånga herrgård    (17 km)

Hjortsberga    (17 km)

Lindö gård    (17 km)

Lista över byggnadsminnen i Södermanlands län    (17 km)

Runristning    (17 km)

Stensunds slott    (17 km)

Långbro gård    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 128    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 129    (19 km)

Visbohammar    (19 km)

Jakobsbergs säteri    (20 km)


Kyrkor i närheten

Lästringe Kyrka    (3 km)

Bälinge kyrka    (4 km)

Tystberga kyrka    (4 km)

Sättersta Kyrka    (5 km)

Bogsta kyrka    (8 km)

Västerljungs Kyrka    (9 km)

Torsåkers kyrka    (10 km)

Ludgo kyrka    (12 km)

Spelviks Kyrka    (13 km)

Trosa lands kyrka    (13 km)

Trosa Landsförsamlings Kyrka    (13 km)

Trosa stads kyrka    (13 km)

Trosa stadsförsamlings kyrka    (13 km)

Vagnhärads Kyrka    (13 km)

Svärta Kyrka    (15 km)

Runtuna kyrka    (16 km)

Vårdinge kyrka    (17 km)

Lids kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Lästringe