SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Lindö gård

Nyköping  |  Södermanlands län

Lindö gård i oktober 2012.

Lindö gård är en herrgård i Runtuna socken i Nyköpings kommun i Södermanland. Den ligger 18 kilometer norr om Nyköping.

Huvudbyggnaden härrör från början av 1700-talet och har byggts till år 1800. Den är vackert belägen mellan sjön Eknaren och Kappstasjön.

Godset, förr kallat Öija, tillhörde den från trettioåriga kriget kände Harald Stake, sedermera landshövding och riksråd. Godset fick i slutet av 1600-talet namnet Lindö efter översten friherre Mårten Lindhjelm. Han dog barnlös 1720, men hans hustru i andra äktenskapet, Margareta von Beijer, född 1648, bodde kvar på Lindö till sin död 1732.

Det ägdes sedan inom släkterna von Berchner, Strahlenberg och Fleetwood samt av greve Carl Gustaf Piper, som 1800 helt och hållet byggde om gården. Även dennes efterträdare friherre Kantzow förskönade egendomen. Under 1900-talet bodde Hans von Rosen och hans hustru Linde Klinckowström-von Rosen på Lindö.

Idag (2008) ägs Lindö gård genom arv av Estelle Boden, född von Schinkel.

Vid Lindö står runstenen Sö 154.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Arnö    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Rosenlund    (13 km)

Oxbacken    (15 km)

Oxbacken Nyköpings    (15 km)

Sjösa    (16 km)

Bergshammar Nyköpings    (20 km)

Stjärnhov    (20 km)


Övriga orter i närheten

Torp    (2 km)

Haglund    (3 km)

Juresta    (3 km)

Kongeberga    (3 km)

Glåttra    (4 km)

Glottra    (4 km)

Ånsund    (5 km)

Aspa    (5 km)

Kryckeläng    (5 km)

Gransta    (6 km)

Skinnartorp    (7 km)

Marieberg    (9 km)

Råby    (9 km)

Ekebytorp    (10 km)

Norsborg    (10 km)

Strand    (10 km)

Svärta gård    (11 km)

Valhalla    (11 km)

Vallhalla    (11 km)

Berga    (12 km)

Blankhyttan    (12 km)

Fiskarbol    (12 km)

Förola    (12 km)

Askartorp    (13 km)

Axala    (13 km)

Karlsro    (13 km)

Harg    (14 km)

Ängö    (15 km)

Starrkårr    (15 km)

Hagalund    (16 km)

Oppeby    (16 km)

Ekeby    (17 km)

Hassö    (17 km)

Hassön    (17 km)

Lästringe    (17 km)

Malmsjöstugan    (17 km)

Mosstena    (17 km)

Stäringe    (17 km)

Sundhälla    (17 km)

Berga    (18 km)

Bondeby    (18 km)

Hällesta    (18 km)

Larslund    (18 km)

Sannerby    (18 km)

Sävstaholm    (18 km)

Åttersta    (19 km)

Blacksta    (19 km)

Finsta    (19 km)

Harbro    (19 km)

Högsäter    (19 km)

Kanntorp    (19 km)

Viby    (19 km)

Ärendal    (20 km)

Ehrendal    (20 km)

Fågelsund    (20 km)

Forsa    (20 km)

Helgestagård    (20 km)

Käxle    (20 km)

Mosstugan    (20 km)

Norrby    (20 km)

Skeenda    (20 km)

Skenda    (20 km)


Landmärken i närheten

Södermanlands runinskrifter 128    (2 km)

Södermanlands runinskrifter 129    (2 km)

Södermanlands runinskrifter 139    (2 km)

Södermanlands runinskrifter 140    (2 km)

Södermanlands runinskrifter 141    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 148    (5 km)

Södermanlands runinskrifter Fv1948;289    (5 km)

Södermanlands runinskrifter Fv1948;282    (6 km)

Trollesund    (6 km)

Uppsa kulle    (6 km)

Lövsund    (7 km)

Ökna    (7 km)

Näsby säteri    (8 km)

Östermalma    (9 km)

Ullaberg    (10 km)

De sjungande stenarna    (11 km)

Edeby    (11 km)

Förola gruvor    (11 km)

Södermanlands runinskrifter 161    (11 km)

Kristineholm    (12 km)

Runristning    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 122    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 123    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 2    (12 km)

Tistad slott    (12 km)

Kappla källa    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 170    (13 km)

Vibyholms slott    (13 km)

Bönsta    (14 km)

F 11 Nyköping    (15 km)

Stensborgs bygdegård    (15 km)

Torps säteri    (15 km)

Fjällskärs gård    (16 km)

Periodens bomullsspinneri    (16 km)

Släbro    (16 km)

Elghammar    (17 km)

Fors ullspinneri    (17 km)

Gärdesta    (17 km)

Jakobsbergs säteri    (17 km)

Oppeby herrgård    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 51    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 52    (17 km)

Torgbrunnen    (17 km)

Wedholms AB    (17 km)

PEAB Arena    (18 km)

Rockelsta    (18 km)

Rockelstad Slott    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 48    (18 km)

Stora Kungsladugården    (18 km)

Tovastugan    (18 km)

Väderbrunn    (18 km)

Boxtorp    (19 km)

Kaffebackens gravfält    (19 km)

Kilakastalen    (19 km)

Nyköpingsbro    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 75    (19 km)

Stjärnhovs säteri    (19 km)

Vida regementsskrivarställe    (19 km)

Björksund    (20 km)

Graneberg    (20 km)

Sillekrog    (20 km)


Kyrkor i närheten

Lids kyrka    (2 km)

Runtuna kyrka    (2 km)

Spelviks Kyrka    (5 km)

Ludgo kyrka    (6 km)

Bogsta kyrka    (9 km)

Råby Rönö kyrka    (9 km)

Ripsa kyrka    (10 km)

Svärta Kyrka    (10 km)

Bärbo Kyrka    (12 km)

Sättersta Kyrka    (12 km)

Husby Oppunda kyrka    (13 km)

Hysby Oppunda    (13 km)

Tystberga kyrka    (14 km)

Årdala Kyrka    (15 km)

Lästringe Kyrka    (16 km)

Alla Helgona kyrka    (17 km)

Bälinge kyrka    (17 km)

Franciskuskapellet    (17 km)

S:t Nicolai kyrka    (17 km)

Sankt Nicolai kyrka    (17 km)

Nykyrka Kyrka    (18 km)

Stigtomta kyrka    (18 km)

Forssa Kyrka    (19 km)

Helgesta kyrka    (19 km)

Vrena Kyrka    (19 km)

Bergshammars Kyrka    (20 km)

Björnlunda kyrka    (20 km)

Sankta Katarina kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Lindö gård