SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Studsvik

Nyköping  |  Södermanlands län

Reaktorn R1 under KTH i Stockholm

Studsvik är en börsnoterad företagskoncern som levererar tjänster till kärnkraftsindustrin. Företaget har sitt säte i Nyköping. Studsvik riktar sig till den internationella kärnkraftsindustrin och erbjuder tjänster inom avfallshantering, avveckling, driftoptimering och teknik- och underhållstjänster.

Verksamheten är indelad i fem segment: Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services.

Studsvik har egna anläggningar i Sverige samt i Erwin och Memphis i Tennessee, USA. Ytterligare en anläggning finns nu Workington i Storbritannien. I Sverige är anläggningarna uppdelade i en avfallsanläggning och ett antal laboratorier. I avfallsanläggningen behandlas torrt och metalliskt avfall genom förbränning och smältning. I Hot Cell-laboratoriet testas radioaktivt material för att säkerställa att bränsle och bränslekapslingar bibehåller de egenskaper som krävs för säker och stabil drift. I Autoklavshallen utförs spricktillväxtmätningar och andra korrosionsstudier på både bestrålat och obestrålat material. I Aktiva kemilaboratoriet sker mekanisk provning och mikroskopi i blyceller. Med hjälp av mekanisk provning kan bestrålat strukturmaterial och kapsling karakteriseras och drifttillstånd och transienter simuleras.

I USA behandlar anläggningen i Erwin vått låg- och medelaktivt avfall och i Memphis behandlas annat organiskt avfall såsom metalliskt lågaktivt avfall. I Storbritannien bygger Studsvik en anläggning för behandling av metalliskt avfall. Studsvik utvecklar även programvara för bränsleoptimering och härdövervakning. Studsvik har 1 100 anställda i 8 länder.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Trosa    (17 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Sjösa    (17 km)

Stensund och Krymla    (19 km)


Övriga orter i närheten

Stussvik    (nära)

Olsbo    (5 km)

Busberget    (6 km)

Källvik    (6 km)

Litselby    (7 km)

Litsleby    (7 km)

Nyckelby    (7 km)

Mosstena    (9 km)

Sundhälla    (9 km)

Klastorp    (11 km)

Lästringe    (13 km)

Högsäter    (14 km)

Oxelvik    (14 km)

Förola    (15 km)

Högkärr    (15 km)

Horn    (15 km)

Berga    (16 km)

Tuna    (17 km)

Svärta gård    (18 km)

Hillesta    (19 km)

Hillsta    (19 km)

Nygård    (19 km)

Sille    (19 km)

Berga    (20 km)

Frösäng    (20 km)


Landmärken i närheten

Nynäs    (5 km)

Nynäs Nyköping    (5 km)

Björksund    (6 km)

Ånga herrgård    (11 km)

Oppeby herrgård    (11 km)

Gärdesta    (15 km)

Erikslunds gods    (16 km)

Förola gruvor    (16 km)

Lista över byggnadsminnen i Södermanlands län    (16 km)

Örstigsnäs skans    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 170    (16 km)

Tureholms slott    (16 km)

Sillekrog    (17 km)

Ullaberg    (17 km)

Villa Arneborg    (17 km)

Altair    (18 km)

Näsby säteri    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 40    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 41    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 43    (18 km)

Trosa kvarn    (18 km)

Betty af Brantevik    (19 km)

De sjungande stenarna    (19 km)

Gamla vattentornet    (19 km)

Lövsund    (19 km)

Ökna    (19 km)

S/S Gustaf Wasa    (19 km)

Åda säteri    (20 km)

PEAB Arena    (20 km)

Stensunds slott    (20 km)

Uppsa kulle    (20 km)


Kyrkor i närheten

Bälinge kyrka    (10 km)

Tystberga kyrka    (13 km)

Lästringe Kyrka    (16 km)

Sättersta Kyrka    (16 km)

Bogsta kyrka    (17 km)

Trosa stads kyrka    (17 km)

Trosa stadsförsamlings kyrka    (17 km)

Svärta Kyrka    (18 km)

Västerljungs Kyrka    (18 km)

Sankt Botvids Kyrka    (19 km)

Franciskuskapellet    (20 km)


Mer information

Vädret kring Studsvik