SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Trollesund

Nyköping  |  Södermanlands län

Trollesunds huvudbyggnad i oktober 2012.

Trollesund (f.d. Ludgonäs), herrgård i Ludgo socken i Nyköpings kommun grundlades 1638-1644 av J. Silverstierna (död 1660). Gården stannade inom hans släkt till 1800, då den köptes av friherre Axel Fabian Löwen till Sjösa. Enligt testamentariskt förordnande år 1808 av överstelöjtnant Fredrik Trolle gjordes egendomen till fideikommiss med namnet Trollesund. I och med detta kom ägaren att kalla sig Trolle-Löwen. Ätten Trolle-Löwen har fortfarande godset i sin egendom.

Under en arvstvist på 1940-talet var Trollesund 1942-45 barnhem för finska krigsbarn. Arvtagare blev Carl Otto Trolle-Löwen, som även innehade Sjösa fideikommiss. Denne omkom i en trafikolycka i Belgien, varefter hans lillebror August Trolle-Löwen övertog fideikommissen. Trollesunds herrgård har varit utarrenderat sedan 1946. Sedan den siste fideikommissarien friherre kammarherre August Trolle-Löwen avlidit 2009 är fideikommisset under avveckling

Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1918 enligt ritningar av Axel Lindegren

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Oxbacken    (17 km)

Oxbacken Nyköpings    (17 km)

Sjösa    (17 km)

Sund Trosa    (17 km)

Rosenlund    (18 km)

Sund    (18 km)

Stjärnhov    (20 km)


Övriga orter i närheten

Ånsund    (2 km)

Aspa    (2 km)

Kryckeläng    (2 km)

Skinnartorp    (2 km)

Juresta    (3 km)

Glåttra    (5 km)

Glottra    (5 km)

Marieberg    (5 km)

Gransta    (6 km)

Berga    (7 km)

Kongeberga    (7 km)

Torp    (7 km)

Haglund    (8 km)

Askartorp    (9 km)

Axala    (9 km)

Förola    (11 km)

Svärta gård    (11 km)

Lästringe    (12 km)

Malmsjöstugan    (12 km)

Norsborg    (12 km)

Mosstena    (13 km)

Sundhälla    (13 km)

Ärendal    (14 km)

Ehrendal    (14 km)

Fiskarbol    (14 km)

Hällesta    (14 km)

Råby    (14 km)

Berga    (15 km)

Ekeby    (15 km)

Ekebytorp    (15 km)

Hållsta    (15 km)

Harbro    (15 km)

Strand    (15 km)

Torsåker    (15 km)

Hallebro    (16 km)

Valhalla    (16 km)

Vallhalla    (16 km)

Ängö    (17 km)

Åttersta    (17 km)

Harg    (17 km)

Näs    (17 km)

Sille    (17 km)

Skeenda    (17 km)

Skenda    (17 km)

Vackerby    (17 km)

Åbylund    (18 km)

Blankhyttan    (18 km)

Hillesta    (18 km)

Hillsta    (18 km)

Karlsro    (18 km)

Kolke    (18 km)

Litselby    (18 km)

Litsleby    (18 km)

Nyckelby    (18 km)

Starrkårr    (18 km)

Hagalund    (19 km)

Högsäter    (19 km)

Lindesberg    (19 km)

Norrby    (19 km)

Oppeby    (19 km)

Hassö    (20 km)

Hassön    (20 km)

Käxle    (20 km)

Nygård    (20 km)

Tuna    (20 km)


Landmärken i närheten

Södermanlands runinskrifter Fv1948;282    (nära)

Södermanlands runinskrifter 141    (2 km)

Södermanlands runinskrifter Fv1948;289    (2 km)

Ökna    (3 km)

Östermalma    (4 km)

Södermanlands runinskrifter 139    (4 km)

Södermanlands runinskrifter 140    (4 km)

Södermanlands runinskrifter 148    (4 km)

Lövsund    (5 km)

Näsby säteri    (5 km)

Uppsa kulle    (5 km)

Lindö gård    (6 km)

Södermanlands runinskrifter 128    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 129    (8 km)

Runristning    (9 km)

Södermanlands runinskrifter 2    (9 km)

Förola gruvor    (10 km)

Ullaberg    (10 km)

Gärdesta    (11 km)

De sjungande stenarna    (12 km)

Oppeby herrgård    (12 km)

Edeby    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 170    (13 km)

Jakobsbergs säteri    (14 km)

Sillekrog    (14 km)

Elghammar    (16 km)

Kristineholm    (16 km)

Mälby    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 122    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 123    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 161    (16 km)

Björksund    (17 km)

Bönsta    (17 km)

Kappla källa    (17 km)

Stensborgs bygdegård    (17 km)

Tistad slott    (17 km)

Vibyholms slott    (17 km)

Edesta    (18 km)

Ekhov    (18 km)

Erikslunds gods    (18 km)

F 11 Nyköping    (18 km)

Nynäs    (18 km)

Nynäs Nyköping    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 32    (18 km)

Stjärnhovs säteri    (18 km)

Boxtorp    (19 km)

Fors ullspinneri    (19 km)

Graneberg    (19 km)

Hjortsberga    (19 km)

Periodens bomullsspinneri    (19 km)

Släbro    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 10    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 3    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 40    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 41    (19 km)

Taffsnäs    (19 km)

Visbohammar    (19 km)

Ånga herrgård    (20 km)

Närlunda säteri    (20 km)

PEAB Arena    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 14    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 43    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 51    (20 km)

Torgbrunnen    (20 km)

Wedholms AB    (20 km)


Kyrkor i närheten

Ludgo kyrka    (nära)

Spelviks Kyrka    (1 km)

Bogsta kyrka    (5 km)

Runtuna kyrka    (6 km)

Sättersta Kyrka    (7 km)

Lids kyrka    (8 km)

Tystberga kyrka    (9 km)

Lästringe Kyrka    (11 km)

Svärta Kyrka    (11 km)

Bälinge kyrka    (13 km)

Ripsa kyrka    (13 km)

Råby Rönö kyrka    (14 km)

Torsåkers kyrka    (14 km)

Bärbo Kyrka    (17 km)

Björnlunda kyrka    (17 km)

Vårdinge kyrka    (18 km)

Årdala Kyrka    (19 km)

Franciskuskapellet    (19 km)

Frustuna kyrka    (19 km)

Frustunaby    (19 km)

Husby Oppunda kyrka    (19 km)

Hysby Oppunda    (19 km)

S:t Nicolai kyrka    (19 km)

Sankt Nicolai kyrka    (19 km)

Västerljungs Kyrka    (19 km)

Alla Helgona kyrka    (20 km)

Gåsinge Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Trollesund