SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Runristning

Södertälje  |  Södermanlands län

Runor är den uppsättning skrivtecken som uppstod århundradena efter Kristi födelse och brukades av germaner. "Runraden" kallas futhark på grund av de sex första runornas ordningsföljd: ᚠᚢᚦᚮᚱᚴ (jämför alfabet). De äldsta runfynden härrör från det sena 100-talet e.Kr. Runorna ersattes allteftersom, i Norden på 1000–1200-talet, av det latinska alfabetet även om runskriften länge levde kvar på sina håll. I Dalarna skrevs det exempelvis runor ända in på 1800-talet. Runorna fick också en renässans på 1600-talet genom Johannes Bureus som bland annat tryckte en lärobok med runor för skolbruk. Samtliga runinskrifter, såväl inom Norden som utanför, men än så länge med undantag för dalruneinskrifterna, samlas i Samnordisk runtextdatabas. Runfynd har gjorts från Sydeuropa ända upp till Lappland och Ryssland, men förekommer rikast inom Mälardalens runstenar. Ett par ytterst tveksamma fall har upptäckts i Nordamerika, däribland den uppmärksammade Kensingtonstenen och några också i Finland, nära den svenskspråkiga byn Vörå i Österbotten. Runor finns främst bevarade som inskrifter på stenar men också på ben och trä samt på runbleck som är små metallbleck av koppar, brons eller bly med inristade runor.

Runliknande skrivtecken har använts bland de uraliska folken men med undantag för ungerska runor (Székely Rovásírás) brukar dessa inte kallas för eller klassas som runor.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Järna    (13 km)


Mindre orter i närheten

Vagnhärad    (4 km)

Hölö    (5 km)

Mölnbo    (9 km)

Trosa    (10 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Sund    (6 km)

Sund Trosa    (7 km)

Stensund och Krymla    (11 km)

Östra Kallfors    (14 km)

Stora Vika    (18 km)

Sibble    (20 km)


Övriga orter i närheten

Norrvrå    (2 km)

Bökesta    (4 km)

Vreta    (4 km)

Gräfsta    (5 km)

Grävsta    (5 km)

Hejsta    (5 km)

Mälhaga    (5 km)

Sörby    (5 km)

Åbylund    (6 km)

Åkerby    (6 km)

Berga    (6 km)

Pålsundet    (6 km)

Nygård    (7 km)

Hillesta    (8 km)

Hillsta    (8 km)

Sille    (8 km)

Skilleby    (8 km)

Tuna    (8 km)

Torsåker    (9 km)

Ärendal    (10 km)

Billsta    (10 km)

Dåderö    (10 km)

Egelsvik    (10 km)

Ehrendal    (10 km)

Hosta    (10 km)

Molstaberg    (12 km)

Oaxen    (12 km)

Saltå    (12 km)

Skansen    (12 km)

Ytterjärna    (12 km)

Almvik    (13 km)

Grönslätt    (13 km)

Malmsjöstugan    (13 km)

Nästäppen    (13 km)

Solberga och Solåkrabyn    (13 km)

Hållsta    (14 km)

Sjuenda    (14 km)

Sjunda    (14 km)

Brogärdet    (15 km)

Grimsta    (15 km)

Mikaelsgården    (15 km)

Sandvik    (15 km)

Vackerby    (15 km)

Väsby    (15 km)

Alby    (16 km)

Fituna    (16 km)

Hallebro    (16 km)

Marsta    (16 km)

Ottersta    (16 km)

Oxelvik    (16 km)

Sundby    (16 km)

Berga    (17 km)

Gudby    (17 km)

Hästnäs    (17 km)

Hoxla    (17 km)

Lästringe    (17 km)

Lerhaga    (17 km)

Lindalen    (17 km)

Näs    (17 km)

Norrtuna    (17 km)

Stenby    (17 km)

Sunnerby    (17 km)

Tyrved    (17 km)

Aska    (18 km)

Blista    (18 km)

Enstalund    (18 km)

Fullbro    (18 km)

Hällesta    (18 km)

Källsta    (18 km)

Klövsta    (18 km)

Kolke    (18 km)

Kungsdalen    (18 km)

Nabben    (18 km)

Norra Enby    (18 km)

Norra Källsta    (18 km)

Torp    (18 km)

Åshammar    (19 km)

Eldtomta    (19 km)

Harbro    (19 km)

Lebro    (19 km)

Lerbro    (19 km)

Litselby    (19 km)

Litsleby    (19 km)

Lyngsta    (19 km)

Nyckelby    (19 km)

Väggarö    (19 km)

Axala    (20 km)

Berga    (20 km)

Berga    (20 km)

Dillnäs    (20 km)

Dillnäsby    (20 km)

Dyvik    (20 km)

Näs    (20 km)


Landmärken i närheten

Södermanlands runinskrifter 27    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 32    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 38    (5 km)

Edesta    (6 km)

Hölö skans    (6 km)

Kasholmsskansen    (6 km)

Södermanlands runinskrifter 359    (6 km)

Södermanlands runinskrifter 36    (6 km)

Södermanlands runinskrifter 39    (6 km)

Åda säteri    (7 km)

Södermanlands runinskrifter 40    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 41    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 43    (8 km)

Hjortsberga    (9 km)

Långbro gård    (9 km)

Erikslunds gods    (10 km)

Mälby    (10 km)

Trosa kvarn    (10 km)

Tureholms slott    (10 km)

Hörningsholms slott    (11 km)

Kulturhuset i Ytterjärna    (11 km)

Rudolf Steinerseminariet    (11 km)

Saltå kvarn    (11 km)

Sillekrog    (11 km)

Villa Arneborg    (11 km)

Furuholmsskansen    (12 km)

Stensunds slott    (12 km)

Nässkansen    (13 km)

Visbohammar    (13 km)

Himmerfjärdsverket    (14 km)

Hörningsnäs naturreservat    (14 km)

Näsby herrgård    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 10    (14 km)

SYVAB    (14 km)

Fållnäs    (15 km)

Gärdesta    (15 km)

Bommersvik    (16 km)

Lista över byggnadsminnen i Södermanlands län    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 16    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 227    (16 km)

Fitunaån    (17 km)

Norrtuna slott    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 215    (17 km)

Skärlinge    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 217    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 218    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 229    (18 km)

Djursnäs    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 222    (19 km)

Jakobsbergs säteri    (20 km)

Oppeby herrgård    (20 km)

Runristning    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 2    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 294    (20 km)


Kyrkor i närheten

Hölö kyrka    (5 km)

Trosa lands kyrka    (5 km)

Trosa Landsförsamlings Kyrka    (5 km)

Vagnhärads Kyrka    (5 km)

Västerljungs Kyrka    (8 km)

Mörkö    (9 km)

Mörkö kyrka    (9 km)

Torsåkers kyrka    (9 km)

Trosa stads kyrka    (10 km)

Trosa stadsförsamlings kyrka    (10 km)

Vårdinge kyrka    (10 km)

Överjärna kyrka    (11 km)

Ytterjärna kyrka    (11 km)

Frustuna kyrka    (14 km)

Frustunaby    (15 km)

Lästringe Kyrka    (15 km)

Kattnäs kyrka    (16 km)

Sorunda kyrka    (17 km)

Sättersta Kyrka    (19 km)

Tveta kyrka    (20 km)

Tystberga kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Runristning