SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Björkholmen

Strängnäs  |  Södermanlands län

Björkholmen är en stadsdel (tidigare även separat ö, se även Trossö) i Karlskrona.

Björkholmen bodde förr i tiden varvsarbetarna då Karlskronavarvet ligger precis intill. De bodde då i små, låga trästugor av vilka några finns bevarade sedan 1700-talet.

En bidragande orsak till att stadsdelen är så välbevarad är att husen byggdes av ek (som kunde "lånas" från Varvet). Därtill var många av de bosatta timmermän vid Varvet. Att bygga en hållbar timmerstuga var en enkel uppgift i relation till att bygga ett stridsdugligt örlogsfartyg.

Dialekten "björkholmska" är en bred variant av den gängse karlskronitskan. Den utpräglas av s.k. triftonger, dvs. tre på varandra följande vokalljud. "Jag" på björkholmska blir till "iau". Dialekten är besläktad med kalmaritskan, som den har ett historiskt släktskap till.

På björkholmska finns en uppsjö av olika s.k. "karlskronavitsar", som ofta har självironisk prägel eller driver gäck med Amiralitetet eller andra maktfaktorer i Karlskrona:

Klassisk är samtalet mellan de två gamla tanterna (s.k. fiskarkärringar):

"Idau haur iau taulat me amiraulen" "Nähä, de tror iau inte" "Io, iau haur taulat me amiraulen" "Va sau han då?" "Flytta pau dig kärringjävel för här ska jau fram"

I söder inramas Björkholmen av Varvsmuren som separerade det civila och militära Karlskrona. Varvsmuren byggdes av ryska krigsfångar som en delåterbetalning på en krigsskuld. I folkmun kallades denna mur "Skuld". I Öster avslutas Björkholmen av Chapmansplan. Här, på nuvarande Gasverkstomten, låg en gång den s.k. "Oskuldsparken", där mången oskuld gått in men få kommit ut. Vägen mellan Varvsmuren och parken låg alltså mitt emellan "Skuld" och Oskuld".

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Nykvarn    (16 km)


Mindre orter i närheten

Stallarholmen    (8 km)

Åkers Styckebruk    (12 km)

Abborrberget    (16 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Marielund    (7 km)

Marielund Strängnäs    (7 km)

Finkarby    (9 km)

Tuna    (13 km)

Tuna Södertälje    (13 km)

Merlänna    (16 km)

Lilla Stenby    (17 km)

Vattubrinken    (19 km)

Ekeby    (20 km)

Söderby    (20 km)

Solsidan    (20 km)


Övriga orter i närheten

Edsala    (4 km)

Kumla    (5 km)

Slottsbrinken    (5 km)

Hedlandet    (6 km)

Lervik    (7 km)

Tuna    (7 km)

Ärja    (8 km)

Läggesta    (8 km)

Åkers Krutbruk    (9 km)

Björklund    (9 km)

Lilla Nora    (9 km)

Nygård    (9 km)

Grundbro    (10 km)

Järsta    (10 km)

Skämbylöt    (10 km)

Stensättra tomtområde    (10 km)

Valla    (10 km)

Varnby    (10 km)

Fjällsta    (11 km)

Forsa    (11 km)

Forssa    (11 km)

Hammarby    (11 km)

Lilla Lundby    (11 km)

Sundsvik    (11 km)

Vahrendorff    (11 km)

Wahrendorff    (11 km)

Aska    (12 km)

Marietorp    (12 km)

Stjärna    (12 km)

Stjärna och Aska    (12 km)

Berga Ö    (13 km)

Hallsta    (13 km)

Malmby    (13 km)

Storudden    (13 km)

Hallsborg    (14 km)

Jättna    (14 km)

Mälby    (14 km)

Sandvik    (14 km)

Sandviken    (14 km)

Sandviken Södertälje    (14 km)

Svartbro    (14 km)

Björndalen    (15 km)

Ekeberga    (15 km)

Ekudden    (15 km)

Greda    (15 km)

Gredby    (15 km)

Källvreten    (15 km)

Lindby    (15 km)

Lundkulla    (15 km)

Mörbytorp    (15 km)

Turinge    (15 km)

Ulvhäll    (15 km)

Adelsön    (16 km)

Birka    (16 km)

Hovgården    (16 km)

Kilfröslunda    (16 km)

Laxne    (16 km)

Norrlänna    (16 km)

Nybble    (16 km)

Sundby    (16 km)

Björkö    (17 km)

Björkö Ekerö    (17 km)

Hovgården Adelsö    (17 km)

Sättra    (17 km)

Sjukarby    (17 km)

Hvitsand    (18 km)

Vitsand    (18 km)

Blacksta    (20 km)

Länna bruk    (20 km)

Rasta    (20 km)

Viksberg    (20 km)


Landmärken i närheten

Räfsnäs kungsgård    (1 km)

Anstalten Mariefred    (3 km)

Herresta    (3 km)

Södermanlands runinskrifter 183    (4 km)

Mariefreds ångbåtsbrygga    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 181    (5 km)

Gripsholmsstenen    (6 km)

Kronobränneriet vid Gripsholm    (6 km)

Runristning    (6 km)

Statens porträttsamling    (6 km)

Taxinge Näsby slott    (6 km)

Taxinge slott    (6 km)

Horn    (7 km)

Ekensberg    (8 km)

Husby tegelbruk    (8 km)

Lövsta    (9 km)

Mälsåker    (10 km)

Mervallastenen    (10 km)

Åsa gravfält    (11 km)

Södermanlands runinskrifter 196    (12 km)

Hällarna från Tuna    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 190    (14 km)

Europaskolan    (15 km)

Södermanlands runinskrifter 328    (15 km)

Tofta    (15 km)

Tofta Adelsö    (15 km)

Birka och Hovgården    (16 km)

Grassagården    (16 km)

Nykvarns herrgård    (16 km)

Roggeborgen    (16 km)

Runristning    (16 km)

Strängnäs konvent    (16 km)

Strängnäs väderkvarn    (16 km)

Algö    (17 km)

Alsnö hus    (17 km)

Upplands runinskrifter 11    (17 km)

Heby slott    (18 km)

Skeppsta    (18 km)

Södermanlands regemente    (18 km)

Thomasgymnasiet    (18 km)

Grönsö slott    (19 km)

Grönsöö Slott    (19 km)

Utö Hus    (19 km)


Kyrkor i närheten

Kärnbo kyrkoruin    (5 km)

Mariefreds kloster    (5 km)

Mariefreds Kyrka    (5 km)

Toresunds kyrka    (5 km)

Taxinge kyrka    (7 km)

Överenhörna kyrka    (8 km)

Ytterselö kyrka    (9 km)

Akers    (10 km)

Åkers kyrka    (10 km)

Enhorna    (14 km)

Ytterenhörna kyrka    (14 km)

Överselö kyrka    (15 km)

Turinge kyrka    (15 km)

Länna kyrka    (16 km)

Ansgarskapellet    (17 km)


Mer information

Vädret kring Björkholmen