SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Hedlandet

Strängnäs  |  Södermanlands län

Hed är en typ av landskap (eller ekologisk biotop) som karaktäriseras av att det är beväxt endast med låga växter, som buskar och gräs, och alltså har inga eller endast ett fåtal träd. Mossar räknas inte som hedar, trots att de också saknar träd.

I Mellansverige syftar hed även på magra skogsområden, främst tallbevuxen sandmark.

Det finns flera olika orsaker till att hedar saknar träd. Hård betning, låg temperatur och brist på vatten är några exempel.

Inom botaniken utgör hedlandskapet det växtsamhälle som kallas hedserien. Det karakteriseras till stor del av en risartad vegetation där artantalet vanligen är lågt och substratet, det vill säga växtunderlaget, är torrt med lågt pH. Marken är näringsfattig och bottenskiktet utgörs av mossor och lavar. Till hedserien hör också saftfattiga gräsarter med smala blad samt enstaka örter. Typarter är ljung, lingon, tall och fårsvingel.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Nykvarn    (14 km)


Mindre orter i närheten

Åkers Styckebruk    (8 km)

Stallarholmen    (13 km)

Abborrberget    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Marielund    (2 km)

Marielund Strängnäs    (2 km)

Finkarby    (6 km)

Merlänna    (14 km)

Tuna    (15 km)

Tuna Södertälje    (15 km)


Övriga orter i närheten

Slottsbrinken    (2 km)

Edsala    (3 km)

Läggesta    (3 km)

Ärja    (5 km)

Björklund    (5 km)

Nygård    (5 km)

Åkers Krutbruk    (6 km)

Marietorp    (6 km)

Forsa    (7 km)

Forssa    (7 km)

Skämbylöt    (7 km)

Vahrendorff    (7 km)

Wahrendorff    (7 km)

Hallsborg    (8 km)

Järsta    (8 km)

Björndalen    (9 km)

Ekeberga    (9 km)

Grundbro    (9 km)

Kumla    (9 km)

Laxne    (9 km)

Lervik    (9 km)

Lilla Nora    (10 km)

Stensättra tomtområde    (10 km)

Ekudden    (11 km)

Svartbro    (11 km)

Sundsvik    (12 km)

Varnby    (12 km)

Aska    (13 km)

Berga Ö    (13 km)

Malmby    (13 km)

Stjärna    (13 km)

Tuna    (13 km)

Blacksta    (14 km)

Hammarby    (14 km)

Stjärna och Aska    (14 km)

Turinge    (14 km)

Dillnäs    (15 km)

Dillnäsby    (15 km)

Lilla Lundby    (15 km)

Norrlänna    (15 km)

Storudden    (15 km)

Valla    (15 km)

Avla    (16 km)

Länna bruk    (16 km)

Ormsta    (16 km)

Sandviken    (16 km)

Sandviken Södertälje    (16 km)

Åshammar    (17 km)

Fjällsta    (17 km)

Klövsta    (17 km)

Lebro    (17 km)

Lerbro    (17 km)

Råcklänna    (17 km)

Rocklänna    (17 km)

Ulvhäll    (17 km)

Vängsjö    (17 km)

Vängsö    (17 km)

Sundby    (18 km)

Hallsta    (19 km)

Jättna    (19 km)

Källvreten    (19 km)

Lindesberg    (19 km)

Mälby    (19 km)

Mörbytorp    (19 km)

Norrtuna    (19 km)

Sandvik    (19 km)

Ullsta    (19 km)

Ulvstad    (19 km)

Väsby    (19 km)

Almnäs    (20 km)


Landmärken i närheten

Gripsholmsstenen    (nära)

Kronobränneriet vid Gripsholm    (nära)

Mariefreds ångbåtsbrygga    (nära)

Runristning    (nära)

Södermanlands runinskrifter 181    (nära)

Statens porträttsamling    (nära)

Anstalten Mariefred    (3 km)

Södermanlands runinskrifter 183    (3 km)

Taxinge Näsby slott    (5 km)

Taxinge slott    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 196    (6 km)

Räfsnäs kungsgård    (7 km)

Herresta    (9 km)

Lövsta    (10 km)

Ekensberg    (12 km)

Heby slott    (12 km)

Horn    (12 km)

Skeppsta    (12 km)

Husby tegelbruk    (13 km)

Nykvarns herrgård    (14 km)

Runristning    (14 km)

Mervallastenen    (15 km)

Södermanlands runinskrifter 8    (15 km)

Åsa gravfält    (16 km)

Hällarna från Tuna    (16 km)

Mälsåker    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 190    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 9    (16 km)

Europaskolan    (17 km)

Närlunda säteri    (17 km)

Roggeborgen    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 328    (17 km)

Grassagården    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 14    (18 km)

Strängnäs konvent    (18 km)

Strängnäs väderkvarn    (18 km)

Bommersvik    (19 km)

Ekhov    (19 km)

Norrtuna slott    (19 km)

Södermanlands regemente    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 16    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 3    (19 km)

Taffsnäs    (19 km)

Thomasgymnasiet    (19 km)


Kyrkor i närheten

Kärnbo kyrkoruin    (1 km)

Mariefreds kloster    (1 km)

Mariefreds Kyrka    (nära)

Taxinge kyrka    (5 km)

Akers    (7 km)

Åkers kyrka    (7 km)

Toresunds kyrka    (10 km)

Överenhörna kyrka    (12 km)

Länna kyrka    (14 km)

Turinge kyrka    (14 km)

Ytterselö kyrka    (14 km)

Dillnäs Kyrka    (15 km)

Enhorna    (16 km)

Ytterenhörna kyrka    (16 km)

Gåsinge Kyrka    (18 km)

Kattnäs kyrka    (19 km)

Överselö kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Hedlandet