SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Åda säteri

Trosa Kommun  |  Södermanlands län

Åda är en herrgård i Vagnhärads socken, Trosa kommun, Södermanlands län.

Åda ligger vid Trosaån, cirka 3 kilometer norr om Trosa. Huvudbyggnaden i tre våningar av trä uppfördes 1803 av dåvarande ägaren M Falkenberg efter ritningar av Carl Christoffer Gjörwell d.y.. Två flyglar från 1700-talets förra del.

Åda var ursprungligen ett medeltida kyrkogods som Gustav Vasa delvis indrog till kronan. Namnet är första gången dokumenterad 1331 som de atho (o) och innehåller troligen substantivet åda, dvs. ejderhona. Säteriet bildades 1642 av dåvarande ägaren skotten P. Kinnemond, och Åda har sedan tillhört bland annat släkterna Barclay, Ekehielm, Kinninmundt, Hjärne, Posse, Falkenberg, Bielke, Oxenstierna samt från 1841 Isoz i vars ägo gården fortfarande (2013) är.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Järna    (19 km)


Mindre orter i närheten

Vagnhärad    (3 km)

Trosa    (4 km)

Hölö    (10 km)

Mölnbo    (15 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Stensund och Krymla    (5 km)

Sund    (8 km)

Sund Trosa    (8 km)

Stora Vika    (15 km)


Övriga orter i närheten

Berga    (2 km)

Nygård    (4 km)

Tuna    (4 km)

Hillesta    (6 km)

Hillsta    (6 km)

Mälhaga    (7 km)

Sille    (7 km)

Åbylund    (8 km)

Bökesta    (9 km)

Norrvrå    (9 km)

Oxelvik    (9 km)

Pålsundet    (9 km)

Sörby    (9 km)

Torsåker    (10 km)

Vreta    (10 km)

Oaxen    (11 km)

Egelsvik    (12 km)

Gräfsta    (12 km)

Grävsta    (12 km)

Hejsta    (12 km)

Hosta    (12 km)

Sandvik    (12 km)

Åkerby    (13 km)

Ärendal    (13 km)

Ehrendal    (13 km)

Hästnäs    (13 km)

Lästringe    (13 km)

Skilleby    (13 km)

Litselby    (14 km)

Litsleby    (14 km)

Nyckelby    (14 km)

Dåderö    (15 km)

Dyvik    (15 km)

Grimsta    (15 km)

Marsta    (15 km)

Busberget    (16 km)

Grytnäs    (16 km)

Källvik    (16 km)

Lindalen    (16 km)

Malmsjöstugan    (16 km)

Ottersta    (16 km)

Skansen    (16 km)

Sundby    (16 km)

Berga    (17 km)

Billsta    (17 km)

Norra Svärdsö    (17 km)

Sunnerby    (17 km)

Ytterjärna    (17 km)

Berga    (18 km)

Blista    (18 km)

Grönslätt    (18 km)

Gudby    (18 km)

Hållsta    (18 km)

Hoxla    (18 km)

Molstaberg    (18 km)

Mosstena    (18 km)

Nästäppen    (18 km)

Saltå    (18 km)

Sundhälla    (18 km)

Björknäs    (19 km)

Lyngsta    (19 km)

Mälby    (19 km)

Norsbo    (19 km)

Norsbol    (19 km)

Södra Svärdsö    (19 km)

Solberga och Solåkrabyn    (19 km)

Svärdsund    (19 km)

Torp    (19 km)

Tyrved    (19 km)

Vasshammar    (19 km)

Fituna    (20 km)

Norrskog    (20 km)

Stenby    (20 km)

Studsvik    (20 km)

Stussvik    (20 km)

Vackerby    (20 km)

Väggarö    (20 km)


Landmärken i närheten

Södermanlands runinskrifter 36    (nära)

Södermanlands runinskrifter 39    (nära)

Södermanlands runinskrifter 359    (nära)

Södermanlands runinskrifter 27    (2 km)

Södermanlands runinskrifter 38    (2 km)

Södermanlands runinskrifter 43    (3 km)

Trosa kvarn    (3 km)

Södermanlands runinskrifter 41    (4 km)

Tureholms slott    (4 km)

Villa Arneborg    (4 km)

Södermanlands runinskrifter 40    (5 km)

Erikslunds gods    (6 km)

Stensunds slott    (6 km)

Runristning    (7 km)

Södermanlands runinskrifter 32    (7 km)

Hölö skans    (9 km)

Kasholmsskansen    (9 km)

Lista över byggnadsminnen i Södermanlands län    (9 km)

Sillekrog    (9 km)

Edesta    (11 km)

Gärdesta    (13 km)

Fållnäs    (14 km)

Hjortsberga    (14 km)

Mälby    (14 km)

Långbro gård    (15 km)

Skärlinge    (15 km)

Djursnäs    (16 km)

Furuholmsskansen    (16 km)

Hörningsholms slott    (16 km)

Kulturhuset i Ytterjärna    (16 km)

Nynäs    (16 km)

Nynäs Nyköping    (16 km)

Oppeby herrgård    (16 km)

Rudolf Steinerseminariet    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 227    (16 km)

Nässkansen    (17 km)

Hörningsnäs naturreservat    (18 km)

Saltå kvarn    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 217    (18 km)

Visbohammar    (18 km)

Himmerfjärdsverket    (19 km)

Näsby herrgård    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 10    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 215    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 229    (19 km)

SYVAB    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 218    (20 km)


Kyrkor i närheten

Trosa lands kyrka    (1 km)

Trosa Landsförsamlings Kyrka    (1 km)

Trosa stads kyrka    (3 km)

Trosa stadsförsamlings kyrka    (3 km)

Vagnhärads Kyrka    (3 km)

Västerljungs Kyrka    (5 km)

Hölö kyrka    (10 km)

Torsåkers kyrka    (10 km)

Mörkö    (11 km)

Mörkö kyrka    (11 km)

Lästringe Kyrka    (13 km)

Vårdinge kyrka    (15 km)

Bälinge kyrka    (16 km)

Tystberga kyrka    (17 km)

Ytterjärna kyrka    (17 km)

Överjärna kyrka    (18 km)

Sättersta Kyrka    (18 km)

Frustuna kyrka    (19 km)

Sorunda kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Åda säteri