SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Södermanlands runinskrifter 32

Trosa Kommun  |  Södermanlands län

Södermanlands runinskrifter 32

Skåängsstenen, eller Södermanlands runinskrifter 32, i Trosa är Södermanlands näst äldsta runsten. Stenen i röd granit har två inristningar vilket är mycket ovandligt. Den ena ristningen är med den urnordiska runradens tecken, förmodligen ristad omkring år 500 evt, och den andra ristningen är med vikingatida runor från 1000-talet evt, det vill säga ett halvt årtusende skiljer de båda ristningarna åt. Ett annat exempel på denna företeelse att använda samma sten två gånger, är Sparlösastenen i Västergötland.

Skåängsstenen är först känd från 1820-talet då den restes efter att ha hittats omkullfallen och nedsjunken i marken "på Skåängs gärde vid landsvägen". Kyrkoherden C. U. Ekström på Mörkö ritade av ormslingan som löper längs stenens kant och år 1830 trycktes teckningen i bokverket . Stenen undersöktes 1867 av Hans Hildebrand som upptäckte att det, mitt på stenen, fanns en inskrift med den urnordiska runraden.

Ornamentiken tillkom på 1000-talet och består av en ormslinga som löper längs stenens kanter. Ormens stjärt och huvud är sammanbundna med ett så kallat iriskt koppel. Ormens huvud är avbildat uppifrån och har en extra dekoration på nosen.

Den urnordiska texten lyder:

harija * leugaR

Den yngre texten börjar vid ormens huvud och lyder:

skanmals auk olauf thau
letu kiara merki thausi
eftiR suain fathur sin
kuth hialbi salu hans

Ordagrant blir översättningen som följer:

Skamhals och Olauf de
läto göra märken dessa
efter Sven, fader sin
Gud hjälpe själen hans.

Tolkningen av den urnordiska texten brukar vara att den består av två mansnamn, Harija och Leugar, som hade varit Häre och Ljung i dagens språkdräkt. Om denna tolkning är riktig, så hänger det första namnet samman med (krigs)här, och det andra med det gotiska ordet liugan - "gifta sig". Namnet Harija är urnordiskt och har också återfunnits på en kam i Vimose på Fyn, Danmark, där det stavats Harja. Det tecken som står mellan namnen, påträffas för första gången i urnordisk skrift på denna sten. I det vikingatida runalfabetet är tecknet h-runan. Betydelsen av detta tecken, samt det tecken som ser ut som en 7:a efter namnet Leugar, är av forskare omtvistat.

I den yngre inskriften är Olov ett kvinnonamn, vilket framgår av formen för "de", þau. Den formen används enbart om det är fråga om personer av olika kön, det hade hetat þæiR om det varit två män. Under 1000-talet tog alltså de två syskonen Skamhals och Olov en befintlig runsten och ristade minnesrunorna efter sin far.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Järna    (17 km)


Mindre orter i närheten

Vagnhärad    (5 km)

Mölnbo    (10 km)

Trosa    (10 km)

Hölö    (11 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Sund    (nära)

Sund Trosa    (1 km)

Stensund och Krymla    (12 km)

Östra Kallfors    (18 km)


Övriga orter i närheten

Åbylund    (nära)

Hillesta    (4 km)

Hillsta    (4 km)

Nygård    (4 km)

Sille    (4 km)

Torsåker    (4 km)

Berga    (5 km)

Ärendal    (6 km)

Ehrendal    (6 km)

Tuna    (6 km)

Norrvrå    (7 km)

Malmsjöstugan    (9 km)

Vreta    (9 km)

Bökesta    (10 km)

Gräfsta    (10 km)

Grävsta    (10 km)

Hejsta    (10 km)

Mälhaga    (10 km)

Sörby    (10 km)

Åkerby    (11 km)

Hållsta    (11 km)

Pålsundet    (11 km)

Lästringe    (12 km)

Molstaberg    (12 km)

Skilleby    (13 km)

Vackerby    (13 km)

Billsta    (14 km)

Hallebro    (14 km)

Hällesta    (14 km)

Sjuenda    (14 km)

Sjunda    (14 km)

Almvik    (15 km)

Berga    (15 km)

Egelsvik    (15 km)

Hosta    (15 km)

Litselby    (15 km)

Litsleby    (15 km)

Nyckelby    (15 km)

Oxelvik    (15 km)

Väsby    (15 km)

Axala    (16 km)

Dåderö    (16 km)

Harbro    (16 km)

Kolke    (16 km)

Norrtuna    (16 km)

Oaxen    (16 km)

Saltå    (16 km)

Ytterjärna    (16 km)

Askartorp    (17 km)

Berga    (17 km)

Klövsta    (17 km)

Marieberg    (17 km)

Mosstena    (17 km)

Näs    (17 km)

Skansen    (17 km)

Skinnartorp    (17 km)

Sundhälla    (17 km)

Åshammar    (18 km)

Grönslätt    (18 km)

Lebro    (18 km)

Lerbro    (18 km)

Nästäppen    (18 km)

Sandvik    (18 km)

Solberga och Solåkrabyn    (18 km)

Ånsund    (19 km)

Aspa    (19 km)

Brogärdet    (19 km)

Dillnäs    (19 km)

Dillnäsby    (19 km)

Ekeby    (19 km)

Grimsta    (19 km)

Kryckeläng    (19 km)

Lindesberg    (19 km)

Mikaelsgården    (19 km)

Skeenda    (19 km)

Skenda    (19 km)

Vängsjö    (19 km)

Vängsö    (19 km)

Hästnäs    (20 km)


Landmärken i närheten

Edesta    (4 km)

Runristning    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 27    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 38    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 40    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 41    (5 km)

Sillekrog    (6 km)

Södermanlands runinskrifter 359    (6 km)

Södermanlands runinskrifter 36    (6 km)

Södermanlands runinskrifter 39    (6 km)

Södermanlands runinskrifter 43    (6 km)

Åda säteri    (7 km)

Erikslunds gods    (7 km)

Mälby    (7 km)

Hjortsberga    (8 km)

Långbro gård    (9 km)

Tureholms slott    (9 km)

Gärdesta    (10 km)

Trosa kvarn    (10 km)

Villa Arneborg    (10 km)

Hölö skans    (11 km)

Kasholmsskansen    (11 km)

Visbohammar    (11 km)

Näsby herrgård    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 10    (13 km)

Stensunds slott    (13 km)

Oppeby herrgård    (15 km)

Södermanlands runinskrifter 16    (15 km)

Hörningsholms slott    (16 km)

Jakobsbergs säteri    (16 km)

Kulturhuset i Ytterjärna    (16 km)

Lista över byggnadsminnen i Södermanlands län    (16 km)

Norrtuna slott    (16 km)

Östermalma    (16 km)

Rudolf Steinerseminariet    (16 km)

Runristning    (16 km)

Saltå kvarn    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 2    (16 km)

Bommersvik    (18 km)

Furuholmsskansen    (18 km)

Nässkansen    (18 km)

Nynäs    (18 km)

Nynäs Nyköping    (18 km)

Ökna    (18 km)

Södermanlands runinskrifter Fv1948;282    (18 km)

Taffsnäs    (18 km)

Trollesund    (18 km)

Ekhov    (19 km)

Fållnäs    (19 km)

Hörningsnäs naturreservat    (19 km)

Näsby säteri    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 14    (19 km)

Himmerfjärdsverket    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 141    (20 km)

Södermanlands runinskrifter Fv1948;289    (20 km)

SYVAB    (20 km)


Kyrkor i närheten

Torsåkers kyrka    (4 km)

Vagnhärads Kyrka    (4 km)

Västerljungs Kyrka    (5 km)

Trosa lands kyrka    (6 km)

Trosa Landsförsamlings Kyrka    (6 km)

Vårdinge kyrka    (8 km)

Lästringe Kyrka    (10 km)

Trosa stads kyrka    (10 km)

Trosa stadsförsamlings kyrka    (10 km)

Hölö kyrka    (11 km)

Frustuna kyrka    (13 km)

Frustunaby    (14 km)

Mörkö    (14 km)

Mörkö kyrka    (14 km)

Sättersta Kyrka    (14 km)

Kattnäs kyrka    (15 km)

Tystberga kyrka    (15 km)

Bälinge kyrka    (16 km)

Överjärna kyrka    (16 km)

Ytterjärna kyrka    (16 km)

Bogsta kyrka    (18 km)

Ludgo kyrka    (18 km)

Gåsinge Kyrka    (19 km)

Spelviks Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Södermanlands runinskrifter 32