SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Södermanlands runinskrifter 43

Trosa Kommun  |  Södermanlands län

Södermanlands runinskrifter 43

Södermanlands runinskrifter 43 är tre runstensfragment funna i Skälberga i Västerljungs socken, Trosa kommun.

Richard Dybeck nämnde på 1800-talet två fragment som låg "nästan midt på den uti Skälberga hage belägna märkliga fornlemningsplats[en]" (gravfältet Västerljung 11:1). Även Sten Boije af Gennäs kände till fragmenten. Erik Brate försökte inför utgivningen av Södermanlands runinskrifter vid upprepade tillfällen återfinna fragmenten, utan att lyckas. Hösten 1985 hittades de i sydöstra hörnet av gravfältet. Ett av dem hade då gått itu, varför det numera rör sig om tre fragment.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Vagnhärad    (4 km)

Trosa    (5 km)

Hölö    (12 km)

Mölnbo    (15 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Sund    (6 km)

Sund Trosa    (6 km)

Stensund och Krymla    (7 km)

Stora Vika    (19 km)


Övriga orter i närheten

Tuna    (nära)

Berga    (2 km)

Nygård    (2 km)

Hillesta    (3 km)

Hillsta    (3 km)

Sille    (4 km)

Åbylund    (6 km)

Torsåker    (8 km)

Oxelvik    (9 km)

Lästringe    (10 km)

Mälhaga    (10 km)

Norrvrå    (10 km)

Ärendal    (11 km)

Bökesta    (11 km)

Ehrendal    (11 km)

Litselby    (11 km)

Litsleby    (11 km)

Nyckelby    (11 km)

Pålsundet    (12 km)

Sörby    (12 km)

Vreta    (12 km)

Gräfsta    (13 km)

Grävsta    (13 km)

Hejsta    (13 km)

Malmsjöstugan    (13 km)

Åkerby    (14 km)

Berga    (14 km)

Mosstena    (14 km)

Sundhälla    (14 km)

Busberget    (15 km)

Egelsvik    (15 km)

Hosta    (15 km)

Källvik    (15 km)

Oaxen    (15 km)

Sandvik    (15 km)

Hållsta    (16 km)

Hästnäs    (16 km)

Skilleby    (16 km)

Billsta    (18 km)

Dåderö    (18 km)

Dyvik    (18 km)

Grimsta    (18 km)

Marsta    (18 km)

Molstaberg    (18 km)

Studsvik    (18 km)

Stussvik    (18 km)

Vackerby    (18 km)

Grytnäs    (19 km)

Hallebro    (19 km)

Hällesta    (19 km)

Lindalen    (19 km)

Skansen    (19 km)

Sundby    (19 km)

Axala    (20 km)

Ottersta    (20 km)

Saltå    (20 km)

Sjuenda    (20 km)

Sjunda    (20 km)

Skinnartorp    (20 km)

Ytterjärna    (20 km)


Landmärken i närheten

Södermanlands runinskrifter 40    (1 km)

Södermanlands runinskrifter 41    (nära)

Erikslunds gods    (2 km)

Åda säteri    (3 km)

Södermanlands runinskrifter 359    (3 km)

Södermanlands runinskrifter 36    (3 km)

Södermanlands runinskrifter 39    (3 km)

Tureholms slott    (3 km)

Södermanlands runinskrifter 27    (4 km)

Södermanlands runinskrifter 38    (4 km)

Trosa kvarn    (5 km)

Villa Arneborg    (5 km)

Sillekrog    (6 km)

Södermanlands runinskrifter 32    (6 km)

Runristning    (8 km)

Stensunds slott    (8 km)

Gärdesta    (9 km)

Edesta    (10 km)

Lista över byggnadsminnen i Södermanlands län    (11 km)

Hölö skans    (12 km)

Kasholmsskansen    (12 km)

Mälby    (12 km)

Oppeby herrgård    (13 km)

Hjortsberga    (14 km)

Nynäs    (14 km)

Nynäs Nyköping    (14 km)

Långbro gård    (15 km)

Visbohammar    (17 km)

Björksund    (18 km)

Fållnäs    (18 km)

Hörningsholms slott    (18 km)

Näsby herrgård    (18 km)

Östermalma    (18 km)

Rudolf Steinerseminariet    (18 km)

Skärlinge    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 10    (18 km)

Djursnäs    (19 km)

Furuholmsskansen    (19 km)

Kulturhuset i Ytterjärna    (19 km)

Näsby säteri    (19 km)

Ökna    (19 km)

Nässkansen    (20 km)

Runristning    (20 km)

Saltå kvarn    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 2    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 227    (20 km)

Södermanlands runinskrifter Fv1948;282    (20 km)

Trollesund    (20 km)


Kyrkor i närheten

Västerljungs Kyrka    (1 km)

Trosa lands kyrka    (3 km)

Trosa Landsförsamlings Kyrka    (3 km)

Vagnhärads Kyrka    (4 km)

Trosa stads kyrka    (5 km)

Trosa stadsförsamlings kyrka    (5 km)

Torsåkers kyrka    (8 km)

Lästringe Kyrka    (9 km)

Hölö kyrka    (12 km)

Bälinge kyrka    (13 km)

Mörkö    (14 km)

Mörkö kyrka    (14 km)

Sättersta Kyrka    (14 km)

Tystberga kyrka    (14 km)

Vårdinge kyrka    (14 km)

Bogsta kyrka    (18 km)

Frustuna kyrka    (18 km)

Frustunaby    (19 km)

Ytterjärna kyrka    (19 km)

Ludgo kyrka    (20 km)

Överjärna kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Södermanlands runinskrifter 43