SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Fitunaån

Botkyrka  |  Stockholms län

Koordinater: 59°3′29.5″N 17°46′42″Ö / 59.058194°N 17.77833°Ö / 59.058194; 17.77833 Fitunaån eller Kvarnån som den också kallas, är ett vattendrag som avvattnar de västra delarna av Sorunda i Nynäshamns kommun på Södertörn.

Ån består av två huvudflöden, dels Källstaån som får sitt vatten från Fagersjön samt Dyån som rinner genom sankmarken Gorran från insjöarna Västra- och Östra Styran. Ett flertal mindre diken och bäckar ansluter till dessa två större flöden som rinner samman strax söder om Källsta, för att senare efter en tur genom det öppna landskapet utmynna i Mörkarfjärden vid Fituna gård. Åns nedre lopp består av en meander med djupt nedskurna strandbrinkar.

En dryg kilometer öster om Fituna gård har ån skurit ut en 10–15 meter djup bäckravin, en av de djupaste på Södertörn. Utmed Fitunaån ligger också ett område med avvikande flora som kallas Hin Håles trädgård.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Järna    (13 km)


Mindre orter i närheten

Hölö    (12 km)

Vårsta    (12 km)

Pershagen    (14 km)

Ekeby    (16 km)

Ekeby Södertälje    (16 km)

Vagnhärad    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Grödby Nynäshamns    (5 km)

Grödby    (6 km)

Kagghamra    (6 km)

Sibble    (7 km)

Segersäng    (9 km)

Bremora    (12 km)

Landfjärden    (13 km)

Lidatorp och Klövsta    (13 km)

Östra Kallfors    (14 km)

Stora Vika    (14 km)

Väländan    (14 km)

Norra Riksten    (16 km)

Östorp och Ådran    (17 km)

Vita villorna    (18 km)

Gladö Kvarn    (19 km)

Fiskarhagen    (20 km)


Övriga orter i närheten

Stenby    (1 km)

Aska    (2 km)

Fituna    (2 km)

Fullbro    (2 km)

Källsta    (2 km)

Norra Enby    (2 km)

Norra Källsta    (2 km)

Tyrved    (3 km)

Enstalund    (4 km)

Norra Stutby    (4 km)

Skogstorp    (4 km)

Stutby    (4 km)

Gudby    (5 km)

Hoxla    (5 km)

Norr Rangsta    (5 km)

Torp    (5 km)

Brink    (6 km)

Grönslätt    (6 km)

Näs    (6 km)

Skansen    (6 km)

Trollsta    (6 km)

Vinaren    (6 km)

Bröta Bröthagen    (7 km)

Bröta och Bröthagen    (7 km)

Dåderö    (7 km)

Eldtomta    (7 km)

Neder Söderby    (7 km)

Ottersta    (7 km)

Sunnerby    (7 km)

Egelsvik    (8 km)

Grimsta    (8 km)

Hosta    (8 km)

Kungsdalen    (8 km)

Lundby    (8 km)

Sundby    (8 km)

Väggarö    (8 km)

Västerby    (8 km)

Åvinge    (9 km)

Berga    (9 km)

Blista    (9 km)

Iselsta    (9 km)

Klippsta    (9 km)

Lyngsta    (9 km)

Nästäppen    (9 km)

Norga    (9 km)

Norrga    (9 km)

Råby    (9 km)

Alby    (10 km)

Brogärdet    (10 km)

Mikaelsgården    (10 km)

Rosenhill    (10 km)

Saltå    (10 km)

Solberga och Solåkrabyn    (10 km)

Ytterjärna    (10 km)

Hemfosa    (11 km)

Kolbottenvret    (11 km)

Oaxen    (11 km)

Sjöfjällen    (11 km)

Skilleby    (11 km)

Ådala    (12 km)

Bränningestrand    (12 km)

Ekeby    (12 km)

Jursta    (12 km)

Kängsta    (12 km)

Känksta    (12 km)

Lindalen    (12 km)

Marsta    (12 km)

Pålsundet    (12 km)

Sittesta    (12 km)

Sörby    (12 km)

Åkerby    (13 km)

Bökesta    (13 km)

Ensta    (13 km)

Hall    (13 km)

Lerhaga    (13 km)

Mälhaga    (13 km)

Neder Kångsta    (13 km)

Stora Vädersjön    (13 km)

Storbacken    (13 km)

Älgviken    (14 km)

Billsta    (14 km)

Björsta    (14 km)

Bobäcken    (14 km)

Fridhem    (14 km)

Gärtuna    (14 km)

Gräfsta    (14 km)

Grävsta    (14 km)

Hejsta    (14 km)

Klövsta    (14 km)

Kyrkbacken    (14 km)

Norrbyvret    (14 km)

Orrmor    (14 km)

Uttran    (14 km)

Vreta    (14 km)

Lillgården    (15 km)

Lund    (15 km)

Mälby    (15 km)

Nabben    (15 km)

Näset    (15 km)

Segersjö    (15 km)

Tungelsta    (15 km)

Västnora    (15 km)

Vidbynäs    (15 km)

Björknäs    (16 km)

Eklundshov    (16 km)

Igelsta    (16 km)

Krigslida    (16 km)

Mildensborg    (16 km)

Norrvrå    (16 km)

Norsbo    (16 km)

Norsbol    (16 km)

Rönninge    (16 km)

Sandvik    (16 km)

Skogsbrynsbyn    (16 km)

Söräng    (16 km)

Utlida Gryt    (16 km)

Gangsta    (17 km)

Gryt    (17 km)

Hammarskogen    (17 km)

Kullsta    (17 km)

Långgarn    (17 km)

Norvik    (17 km)

Ommesvik    (17 km)

Rännilen    (17 km)

Sotinge    (17 km)

Stav    (17 km)

Straf    (17 km)

Vasshammar    (17 km)

Ådran    (18 km)

Hacktorp    (18 km)

Hammarhagen    (18 km)

Hästnäs    (18 km)

Nedersta    (18 km)

Rosenborg    (18 km)

Sjöängen    (18 km)

Tuna    (18 km)

Vretarna    (18 km)

Yxlö    (18 km)

Almnäs    (19 km)

Bårsta    (19 km)

Berga    (19 km)

Björkhagen    (19 km)

Blombacka    (19 km)

Bruket    (19 km)

Brunnsäng    (19 km)

Dyvik    (19 km)

Guldboda    (19 km)

Gullboda    (19 km)

Johannesdal    (19 km)

Karlhov    (19 km)

Karlhovshage    (19 km)

Kullen    (19 km)

Muskö Havsbad    (19 km)

Nödesta    (19 km)

Öran    (19 km)

Ritorp    (19 km)

Ronna    (19 km)

Skogsäng    (19 km)

Almvik    (20 km)

Bergvik    (20 km)

Mälby    (20 km)

Norra Svärdsö    (20 km)

Riddartorp    (20 km)

Södra Lina    (20 km)


Landmärken i närheten

Södermanlands runinskrifter 222    (2 km)

Södermanlands runinskrifter 218    (3 km)

Himmerfjärdsverket    (4 km)

Södermanlands runinskrifter 226    (4 km)

SYVAB    (4 km)

Furuholmsskansen    (5 km)

Hörningsnäs naturreservat    (5 km)

Nässkansen    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 229    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 215    (6 km)

Södermanlands runinskrifter 224    (6 km)

Södermanlands runinskrifter 225    (6 km)

Hörningsholms slott    (7 km)

Uringeån    (7 km)

Brinkbäcken    (8 km)

Körunda    (8 km)

Runristning    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 217    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 227    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 235    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 292    (8 km)

Kagghamraån    (9 km)

Kulturhuset i Ytterjärna    (9 km)

Rudolf Steinerseminariet    (9 km)

Södermanlands runinskrifter 297    (9 km)

Eldtomtastenen    (10 km)

Norrgaån    (10 km)

Norrgastenen    (10 km)

Södermanlands runinskrifter 291    (10 km)

Södermanlands runinskrifter 294    (10 km)

Axån    (11 km)

Fållnäs    (11 km)

Korsnäs gård    (11 km)

Nolinge    (11 km)

Nolingestenen    (11 km)

Runristning    (11 km)

Saltå kvarn    (11 km)

Södermanlands runinskrifter 298    (11 km)

Södermanlands runinskrifter ATA4207/71    (11 km)

Anstalten Håga    (12 km)

Hölö skans    (12 km)

Kasholmsskansen    (12 km)

Kronbergets hällristning    (12 km)

Malmsjö gård    (12 km)

Ogesta    (12 km)

Skälbyån    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 250    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 295    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 296    (12 km)

Södermanlands runinskrifter Fv1948;298    (12 km)

Södermanlands runinskrifter NOR2003;21    (12 km)

Anstalten Hall    (13 km)

Hammersta    (13 km)

Lida friluftsgård    (13 km)

Pålamalms naturreservat    (13 km)

Bockån    (14 km)

Häringe slott    (14 km)

Utsira fyr    (14 km)

Djursnäs    (15 km)

Salems hembygdsförening    (15 km)

Valsjö    (15 km)

DeLaval    (16 km)

E4 bron    (16 km)

Eklundshovsboplatsen    (16 km)

Hagabergs folkhögskola    (16 km)

Söderby    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 305    (16 km)

Södertäljedepån    (16 km)

Tumba Bruk    (16 km)

Tumba gymnasium    (16 km)

Tumba pappersbruk    (16 km)

Uttrans sjukhus    (16 km)

Lill Tumba gård    (17 km)

Runristning    (17 km)

Saltsjötorget    (17 km)

Söderby fornminnesområde    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 244    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 289    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 308    (17 km)

Södertälje Baptistkyrka    (17 km)

Södertälje stadshus    (17 km)

Tumbaån    (17 km)

Almåsa kursgård    (18 km)

Berga naturbruksgymnasium    (18 km)

Biologiska museet    (18 km)

Hågelby gård    (18 km)

Holmfastristningen    (18 km)

Idrottsparken    (18 km)

Mariabergets fornborg    (18 km)

Nynäs    (18 km)

Runristning    (18 km)

Sankt Botvids källa    (18 km)

Skärlinge    (18 km)

Skrävsta gård    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 288    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 306    (18 km)

Södertälje sjukhus    (18 km)

Tom Tits Experiment    (18 km)

Tullinge gård    (18 km)

Tullinge torg    (18 km)

Älvestaån    (19 km)

Fågelsta    (19 km)

Kyrkkulla gravfält    (19 km)

Mälareparken    (19 km)

Männö udd    (19 km)

Ådranbäcken    (20 km)

Albykistan    (20 km)

Bergaholm    (20 km)

Flottsbrokanalen    (20 km)

Hammarby gård    (20 km)

Nynäshamns färjeterminal    (20 km)

Runristning    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 237    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 302    (20 km)


Kyrkor i närheten

Sorunda kyrka    (6 km)

Mörkö    (9 km)

Mörkö kyrka    (9 km)

Ytterjärna kyrka    (9 km)

Grödinge kyrka    (10 km)

Ösmo kyrka    (11 km)

Hölö kyrka    (12 km)

Lida idrottskyrka    (13 km)

Överjärna kyrka    (13 km)

Pershagens Kapell    (13 km)

Häringe kapell    (14 km)

Ängskyrkan    (15 km)

Tveta kyrka    (15 km)

Alla Helgons Kyrka    (16 km)

Centrumkyrkan    (16 km)

Hovsjö kyrka    (16 km)

Säby Kyrka    (16 km)

Tungelsta Kyrka    (16 km)

Hagabergs kapell    (17 km)

Tumba Kyrka    (17 km)

Lilla Dalens begravningsplats    (18 km)

Nynäshamns Gravkapell    (18 km)

S:ta Ragnhilds kyrka    (18 km)

Salems kyrka    (18 km)

Sankta Ragnhilds kyrka    (18 km)

Södertälje sjukhuskyrka    (18 km)

Tullinge Kyrka    (18 km)

Brunnsängs Kyrka    (19 km)

Sankt Mikaels Kyrka    (19 km)

Lina    (20 km)

Lina kyrka    (20 km)

Nynäshamns kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Fitunaån