SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Runristning

Botkyrka  |  Stockholms län

Runor är den uppsättning skrivtecken som uppstod århundradena efter Kristi födelse och brukades av germaner. "Runraden" kallas futhark på grund av de sex första runornas ordningsföljd: ᚠᚢᚦᚮᚱᚴ (jämför alfabet). De äldsta runfynden härrör från det sena 100-talet e.Kr. Runorna ersattes allteftersom, i Norden på 1000–1200-talet, av det latinska alfabetet även om runskriften länge levde kvar på sina håll. I Dalarna skrevs det exempelvis runor ända in på 1800-talet. Runorna fick också en renässans på 1600-talet genom Johannes Bureus som bland annat tryckte en lärobok med runor för skolbruk. Samtliga runinskrifter, såväl inom Norden som utanför, men än så länge med undantag för dalruneinskrifterna, samlas i Samnordisk runtextdatabas. Runfynd har gjorts från Sydeuropa ända upp till Lappland och Ryssland, men förekommer rikast inom Mälardalens runstenar. Ett par ytterst tveksamma fall har upptäckts i Nordamerika, däribland den uppmärksammade Kensingtonstenen och några också i Finland, nära den svenskspråkiga byn Vörå i Österbotten. Runor finns främst bevarade som inskrifter på stenar men också på ben och trä samt på runbleck som är små metallbleck av koppar, brons eller bly med inristade runor.

Runliknande skrivtecken har använts bland de uraliska folken men med undantag för ungerska runor (Székely Rovásírás) brukar dessa inte kallas för eller klassas som runor.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Järna    (12 km)

Fittja    (14 km)

Nykvarn    (20 km)


Mindre orter i närheten

Vårsta    (4 km)

Pershagen    (7 km)

Ekeby    (9 km)

Ekeby Södertälje    (9 km)

Eriksberg    (13 km)

Hölö    (17 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Kagghamra    (2 km)

Sibble    (2 km)

Bremora    (4 km)

Norra Riksten    (10 km)

Vita villorna    (10 km)

Grödby Nynäshamns    (11 km)

Fiskarhagen    (12 km)

Grödby    (12 km)

Östra Kallfors    (12 km)

Väländan    (13 km)

Gladö Kvarn    (14 km)

Östorp och Ådran    (14 km)

Viksäter    (14 km)

Segersäng    (15 km)

Vattubrinken    (15 km)

Ekerö sommarstad    (16 km)

Lurudden    (16 km)

Solsidan    (16 km)

Älvnäs    (17 km)

Parksidan    (17 km)

Solsidan Ekerö    (17 km)

Landfjärden    (18 km)

Vidja    (19 km)


Övriga orter i närheten

Klippsta    (nära)

Åvinge    (3 km)

Eldtomta    (3 km)

Brink    (4 km)

Kungsdalen    (4 km)

Norga    (4 km)

Norrga    (4 km)

Rosenhill    (4 km)

Ensta    (5 km)

Iselsta    (5 km)

Näs    (5 km)

Råby    (5 km)

Bränningestrand    (6 km)

Gärtuna    (6 km)

Hall    (6 km)

Norra Stutby    (6 km)

Norrbyvret    (6 km)

Skogstorp    (6 km)

Stutby    (6 km)

Uttran    (6 km)

Alby    (7 km)

Bröta Bröthagen    (7 km)

Bröta och Bröthagen    (7 km)

Fituna    (7 km)

Segersjö    (7 km)

Brogärdet    (8 km)

Mikaelsgården    (8 km)

Rönninge    (8 km)

Vinaren    (8 km)

Grönslätt    (9 km)

Igelsta    (9 km)

Lerhaga    (9 km)

Nästäppen    (9 km)

Skogsbrynsbyn    (9 km)

Solberga och Solåkrabyn    (9 km)

Söräng    (9 km)

Stenby    (9 km)

Aska    (10 km)

Eklundshov    (10 km)

Fullbro    (10 km)

Källsta    (10 km)

Lundby    (10 km)

Nabben    (10 km)

Norra Enby    (10 km)

Norra Källsta    (10 km)

Rosenborg    (10 km)

Skansen    (10 km)

Tuna    (10 km)

Västerby    (10 km)

Vretarna    (10 km)

Dåderö    (11 km)

Kullen    (11 km)

Norr Rangsta    (11 km)

Saltå    (11 km)

Skogsäng    (11 km)

Tyrved    (11 km)

Ytterjärna    (11 km)

Blombacka    (12 km)

Brunnsäng    (12 km)

Enstalund    (12 km)

Karlhov    (12 km)

Karlhovshage    (12 km)

Ritorp    (12 km)

Ronna    (12 km)

Talby    (12 km)

Trollsta    (12 km)

Alby Botkyrka    (13 km)

Bårsta    (13 km)

Gudby    (13 km)

Hallunda    (13 km)

Hoxla    (13 km)

Neder Söderby    (13 km)

Norsborg    (13 km)

Ragnhildsborg    (13 km)

Sjöfjällen    (13 km)

Södra Lina    (13 km)

Stora Vädersjön    (13 km)

Torp    (13 km)

Almnäs    (14 km)

Hemfosa    (14 km)

Kästa    (14 km)

Skilleby    (14 km)

Slagsta    (14 km)

Tegeltorp    (14 km)

Visättra    (14 km)

Ådran    (15 km)

Backen    (15 km)

Billsta    (15 km)

Holmgård    (15 km)

Ottersta    (15 km)

Skärvik    (15 km)

Sunnerby    (15 km)

Träkvista    (15 km)

Åkerby    (16 km)

Bruket    (16 km)

Egelsvik    (16 km)

Glömsta    (16 km)

Hammarskogen    (16 km)

Helgöbol    (16 km)

Hosta    (16 km)

Kaggens täppa    (16 km)

Kolbottenvret    (16 km)

Krigslida    (16 km)

Lillgården    (16 km)

Lunudden    (16 km)

Solgård    (16 km)

Sörskogen    (16 km)

Storbacken    (16 km)

Tungelsta    (16 km)

Väggarö    (16 km)

Vårby    (16 km)

Viksberg    (16 km)

Ådala    (17 km)

Älby    (17 km)

Berga    (17 km)

Blista    (17 km)

Bobäcken    (17 km)

Fullersta    (17 km)

Gällstaö    (17 km)

Gräfsta    (17 km)

Grävsta    (17 km)

Grimsta    (17 km)

Hejsta    (17 km)

Hörningshäs    (17 km)

Hörningsnäs    (17 km)

Hörningsnäs Villastad    (17 km)

Kolartorp    (17 km)

Kyrkbacken    (17 km)

Lyngsta    (17 km)

Närsta    (17 km)

Nedersta    (17 km)

Öran    (17 km)

Sjödalen Fullersta    (17 km)

Sundby    (17 km)

Västnora    (17 km)

Bökesta    (18 km)

Ekeby    (18 km)

Frankrikes ambassad i Stockholm    (18 km)

Hvitsand    (18 km)

Jursta    (18 km)

Kaggeholms gård    (18 km)

Kängsta    (18 km)

Känksta    (18 km)

Lisma    (18 km)

Lissma    (18 km)

Mildensborg    (18 km)

Näset    (18 km)

Nödesta    (18 km)

Pålsundet    (18 km)

Riddartorp    (18 km)

Skärholmen    (18 km)

Slottshagen    (18 km)

Sörby    (18 km)

Stav    (18 km)

Straf    (18 km)

Utlida Gryt    (18 km)

Vitsand    (18 km)

Vreta    (18 km)

Almvik    (19 km)

Bergvik    (19 km)

Bergvik Ekerö    (19 km)

Dåntorp    (19 km)

Gangsta    (19 km)

Gryt    (19 km)

Kullsta    (19 km)

Långsjö    (19 km)

Mälhaga    (19 km)

Neder Kångsta    (19 km)

Oaxen    (19 km)

Sätra    (19 km)

Sittesta    (19 km)

Snättringe    (19 km)

Sotinge    (19 km)

Stuvsta    (19 km)

Stuvsta Snättringe    (19 km)

Turinge    (19 km)

Herräng    (20 km)

Herrängen    (20 km)

Kungshatt    (20 km)

Ommesvik    (20 km)

Orlångvik    (20 km)


Landmärken i närheten

Eldtomtastenen    (2 km)

Södermanlands runinskrifter 291    (2 km)

Korsnäs gård    (3 km)

Malmsjö gård    (3 km)

Södermanlands runinskrifter ATA4207/71    (3 km)

Anstalten Håga    (4 km)

Kagghamraån    (4 km)

Skälbyån    (4 km)

Södermanlands runinskrifter 294    (4 km)

Södermanlands runinskrifter 295    (4 km)

Södermanlands runinskrifter 296    (4 km)

Södermanlands runinskrifter 297    (4 km)

Södermanlands runinskrifter NOR2003;21    (4 km)

Axån    (5 km)

Nolinge    (5 km)

Nolingestenen    (5 km)

Norrgaån    (5 km)

Norrgastenen    (5 km)

Uringeån    (5 km)

Anstalten Hall    (6 km)

Södermanlands runinskrifter 226    (6 km)

Lida friluftsgård    (7 km)

Salems hembygdsförening    (7 km)

Brinkbäcken    (8 km)

Fitunaån    (8 km)

Himmerfjärdsverket    (8 km)

Hörningsnäs naturreservat    (8 km)

Söderby    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 222    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 292    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 305    (8 km)

SYVAB    (8 km)

Tumba Bruk    (8 km)

Tumba pappersbruk    (8 km)

Uttrans sjukhus    (8 km)

Bockån    (9 km)

DeLaval    (9 km)

E4 bron    (9 km)

Hagabergs folkhögskola    (9 km)

Lill Tumba gård    (9 km)

Pålamalms naturreservat    (9 km)

Sankt Botvids källa    (9 km)

Söderby fornminnesområde    (9 km)

Södermanlands runinskrifter 235    (9 km)

Södermanlands runinskrifter 289    (9 km)

Södermanlands runinskrifter 298    (9 km)

Södermanlands runinskrifter 306    (9 km)

Södertäljedepån    (9 km)

Tumba gymnasium    (9 km)

Biologiska museet    (10 km)

Eklundshovsboplatsen    (10 km)

Fågelsta    (10 km)

Furuholmsskansen    (10 km)

Hågelby gård    (10 km)

Idrottsparken    (10 km)

Nässkansen    (10 km)

Saltsjötorget    (10 km)

Skrävsta gård    (10 km)

Södermanlands runinskrifter 308    (10 km)

Södertälje Baptistkyrka    (10 km)

Södertälje sjukhus    (10 km)

Södertälje stadshus    (10 km)

Tumbaån    (10 km)

Älvestaån    (11 km)

Bergaholm    (11 km)

Holmfastristningen    (11 km)

Hörningsholms slott    (11 km)

Kulturhuset i Ytterjärna    (11 km)

Kyrkkulla gravfält    (11 km)

Mälareparken    (11 km)

Männö udd    (11 km)

Rudolf Steinerseminariet    (11 km)

Runristning    (11 km)

Runristning    (11 km)

Saltå kvarn    (11 km)

Södermanlands runinskrifter 218    (11 km)

Södermanlands runinskrifter 288    (11 km)

Tom Tits Experiment    (11 km)

Tullinge gård    (11 km)

Tullinge torg    (11 km)

Albykistan    (12 km)

Botkyrkamonumentet    (12 km)

Hammarby gård    (12 km)

Oxelbystenen    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 224    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 225    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 282    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 283    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 284    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 285    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 302    (12 km)

Alby gård    (13 km)

Botkyrkahallen    (13 km)

Flottsbrokanalen    (13 km)

Hundhamra    (13 km)

Lundby parstuga    (13 km)

Norsborgs vattenverk    (13 km)

Norsborgsdepån    (13 km)

Slottsholmen    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 229    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 287    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 303    (13 km)

Telge hus    (13 km)

Dalhyddan    (14 km)

Fredens rike    (14 km)

Hallunda gård    (14 km)

Ladviks gård    (14 km)

Ladviks hällristning    (14 km)

Masmo villa    (14 km)

Norsborgs luftvärnsställning    (14 km)

Sillvik    (14 km)

Slagsta gård    (14 km)

Slagsta hällristning    (14 km)

Slagsta strand köpcentrum    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 215    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 300    (14 km)

Sturehov    (14 km)

Gömmarbäcken    (15 km)

Haga gård    (15 km)

Mariabergets fornborg    (15 km)

Masmoberget    (15 km)

Obs! Stormarknad    (15 km)

Spendrups Bryggeri    (15 km)

Vårby källa    (15 km)

Wårby Bryggerier    (15 km)

Asknäs    (16 km)

Fantans hög    (16 km)

Flyghangaren vid Vårbyfjärden    (16 km)

Körunda    (16 km)

Runristning    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 227    (16 km)

Solgårds fornborg    (16 km)

Stensättra fornborg    (16 km)

Stensättra gård    (16 km)

Upplands runinskrifter 15    (16 km)

Vårbergstoppen    (16 km)

Vårby grindstuga    (16 km)

Visättra fornborg    (16 km)

Ådranbäcken    (17 km)

Biskopsstenen    (17 km)

Bockholmssättra    (17 km)

Domarringen    (17 km)

Ekebyhovs slott    (17 km)

Ekebyhovseken    (17 km)

Flicka med fruktkorg    (17 km)

Gällstaöeken    (17 km)

Oas    (17 km)

Smista gård    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 217    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 244    (17 km)

Södermanlands runinskrifter Fv1948;298    (17 km)

Sundby gård    (17 km)

Vikingaberget    (17 km)

Balingsholm    (18 km)

Bommersvik    (18 km)

Charlottendal    (18 km)

Gula huset    (18 km)

Hammersta    (18 km)

Häringe slott    (18 km)

Hölö skans    (18 km)

Kasholmsskansen    (18 km)

Malmvik    (18 km)

Röda Korsets folkhögskola    (18 km)

Skansberget i Vidja    (18 km)

Skärholmens fornborg    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 250    (18 km)

Stavsund    (18 km)

Tappsunds tegelbruk    (18 km)

Vridande moment    (18 km)

Wallenberg mausoleum    (18 km)

Ågestaborgen    (19 km)

Arboga kök    (19 km)

Balingsholmsån    (19 km)

Fållnäs    (19 km)

Herrängens Gård    (19 km)

Kronbergets hällristning    (19 km)

Långsjö gård    (19 km)

Långsjöhöjden    (19 km)

Ogesta    (19 km)

Orlångsjö    (19 km)

Orlångsjös fornborg    (19 km)

Sätra gård    (19 km)

Sätra Stockholm    (19 km)

Sätra vattentorn    (19 km)

Skansberget i Segeltorp    (19 km)

Skolleden    (19 km)

Älvsjöskogen    (20 km)

Berga naturbruksgymnasium    (20 km)

Istorp    (20 km)

Nykvarns herrgård    (20 km)

Orlångsån    (20 km)

Rastaborg    (20 km)

Råstock    (20 km)

Runristning    (20 km)

Sätra friidrottshall    (20 km)

Sätra varv    (20 km)

Söderån    (20 km)


Kyrkor i närheten

Grödinge kyrka    (2 km)

Ängskyrkan    (7 km)

Lida idrottskyrka    (7 km)

Pershagens Kapell    (7 km)

Alla Helgons Kyrka    (8 km)

Centrumkyrkan    (8 km)

Säby Kyrka    (8 km)

Hagabergs kapell    (9 km)

Tumba Kyrka    (9 km)

Hovsjö kyrka    (10 km)

Salems kyrka    (10 km)

Södertälje sjukhuskyrka    (10 km)

Tveta kyrka    (10 km)

Brunnsängs Kyrka    (11 km)

Lilla Dalens begravningsplats    (11 km)

S:ta Ragnhilds kyrka    (11 km)

Sankta Ragnhilds kyrka    (11 km)

Tullinge Kyrka    (11 km)

Ytterjärna kyrka    (11 km)

Botkyrka kyrka    (12 km)

Överjärna kyrka    (12 km)

Sankt Mikaels Kyrka    (12 km)

Hallundakyrkan    (13 km)

Lina    (13 km)

Lina kyrka    (13 km)

Ljusets kyrka    (13 km)

Sankt Petrus och Paulus kyrka    (13 km)

Fittja moské    (14 km)

Flemingsbergs Kyrka    (14 km)

Sorunda kyrka    (14 km)

Vällinge kapell    (15 km)

Ekerö kyrka    (16 km)

Mörkö    (16 km)

Mörkö kyrka    (16 km)

Tungelsta Kyrka    (16 km)

Vårby Gårds Kyrka    (16 km)

Ekebyhovskyrkan    (17 km)

Häringe kapell    (17 km)

Hölö kyrka    (17 km)

Huddinge Kyrka    (17 km)

Tomtberga kyrkogård    (17 km)

Vårbergs kyrka    (17 km)

Mikaelikyrkan    (18 km)

Skärholmens kyrka    (18 km)

Ösmo kyrka    (19 km)

Sätra kyrka    (19 km)

Segeltorps kyrka    (19 km)

Pingstkyrkan Bredäng    (20 km)

Templet i Stockholm    (20 km)

Turinge kyrka    (20 km)

Västerhaninge kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Runristning