SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Västanvik

Haninge  |  Stockholms län

Västanvik norr.JPG

Västanvik, tätort och äldre by i Leksands kommun, belägen mitt emot Noret och Leksands kyrka, det vill säga väster om Österviken.

Byns ålder är okänd. På flera håll i byn efter sktrandkanten finns spår av primitiv järnhantering. En stenåldersyxa har även påträffats i byn.

I de äldsta skattelängden från 1539 upptas Västanvik med 4 skattebönder. Enligt Älvsborgs lösen fanns här då 6 bönder. Mantalslängden 1668 redovisar 8 hushåll, medan Holstenssons karta från samma år anger 6 gårdstecken. I fäbodinventeringen 1663-64 anges västanviksborna vara delägare i Granberg och Draggåsens fäbodar.

Mantalslängden 1766 upptar 45 hushåll i byn, och 1830 finns här samma siffra. Kulmen nåddes 1816 då byn hade 52 hushåll. Storskifteskartan från 1820-talets början anger 51 gårdar i byn, varav 46 ligger i en tät klunga i nuvarande byläge. 1896 fanns 51 hushåll i byn.

Vid Kolbergsholarna iordningställdes till koleraepidemin i mitten av 1800-talet en begravningsplats. Den kom dock aldrig till användning, utan har senare använts som fotbollsplan.

I bykärnans norra del finns en äldre bybrandstation. Vid Båthusbäckens utlopp ligger byns gamla båthus, i vilket det finns en likbår. Den användes när man från gårdarna i byn skulle bära ned de döda till sjöstranden för vidare transport med kyrkbåten till Leksands kyrka.

Byn är även bekant för Västanviks stråkkapell. Kapellet var den första amatörsammanslutningen i siljansbygden för utförande av orkestermusik. Kapellet bildades på 1890-talet och dess ledare var Mann Mats Persson.

Västanvik var även en av de byar där konstnärskolonoier etablerades. De mera tongivande var visdiktaren Lille Bror Söderlundh, Gocken Jobs och hennes bror Per Jobs med hustrun Eva. Det välkända Jobs textiltryck finns fortfarande kvar i byn.

Byn är även känd för Västanviks folkhögskola för döva.

Byn är klassificerad som ett Riksintresse för kulturmiljövård.

[Från wikipedia]


Större städer i närheten

Haninge    (20 km)


Medelstora orter i närheten

Jordbro    (20 km)


Mindre orter i närheten

Dalarö    (7 km)

Bredvik    (17 km)

Brevikshalvön    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Björnömalmen och Klacknäset    (18 km)

Raksta    (18 km)

Muskö    (19 km)


Övriga orter i närheten

Långvik    (nära)

Ornö    (nära)

Bodal    (2 km)

Brevik    (2 km)

Hässelmara    (2 km)

Lervassa    (2 km)

Nedre Åvassa    (2 km)

Sandvik    (2 km)

Sundet    (2 km)

Vargvik    (2 km)

Fiversättra    (3 km)

Lusten    (3 km)

Hammaren    (4 km)

Kråkmora    (4 km)

Skinnardal    (4 km)

Ornäs    (5 km)

Orninge    (6 km)

Ljushagen    (8 km)

Schweizerdalen    (8 km)

Vadet    (8 km)

Björnö    (9 km)

Björnö Haninge    (9 km)

Malmen    (9 km)

Nor    (9 km)

Ösby    (9 km)

Skogalund    (9 km)

Svärdsnäs    (9 km)

Eksta    (10 km)

Kolbotten    (10 km)

Krokarna    (10 km)

Malmen Kolbotten    (10 km)

Sjötäppan    (10 km)

Tegelbruket    (10 km)

Furunäs    (11 km)

Smådalarö    (11 km)

Sunnansund    (11 km)

Väsby    (11 km)

Älgholmen    (12 km)

Lurgatan    (12 km)

Solbacken    (12 km)

Styvnäset    (12 km)

Tallbacken    (12 km)

Utö gruvor    (12 km)

Dyviksudd    (13 km)

Kanada    (13 km)

Lännåker    (13 km)

Muskö Tomten    (13 km)

Käringnäset    (14 km)

Småhamra    (14 km)

Vissvass    (14 km)

Årsta Havsbad    (15 km)

Dyvik    (15 km)

Landängen    (15 km)

Torpa Skog    (15 km)

Tyresta    (15 km)

Ällmora    (16 km)

Älmora    (16 km)

Mörtö    (16 km)

Näsängen    (16 km)

Noret    (16 km)

Stadsberga    (16 km)

Vista    (16 km)

Vitså    (16 km)

Alby    (17 km)

Berganäs    (17 km)

Bergholm    (17 km)

Österäng    (17 km)

Ryssnäset    (17 km)

Sund    (17 km)

Svartbäcken    (17 km)

Torpa skog och Hoppet    (17 km)

Torpet    (17 km)

Torpetsund    (17 km)

Baldersnäs    (18 km)

Berga    (18 km)

Björndalen    (18 km)

Ekholmen    (18 km)

Kalvsvik    (18 km)

Lyckebyn    (18 km)

Mickrum    (18 km)

Utlida    (18 km)

Utlida Muskö    (18 km)

Brandbergen    (19 km)

Idalen    (19 km)

Ludvigsberg    (19 km)

Nytorp    (19 km)

Sjöängen    (19 km)

Strömsund    (19 km)

Trinntorp    (19 km)

Tutviken    (19 km)

Västerby    (19 km)

Vedhamn    (19 km)

Vendelsömalm    (19 km)

Grönskan    (20 km)

Gudö Vendelsö    (20 km)

Mårtensberg    (20 km)

Mörtviken    (20 km)

Muskö Havsbad    (20 km)

Sågen    (20 km)

Vändelsö    (20 km)

Vendelsö    (20 km)

Venelsö    (20 km)


Landmärken i närheten

Ornö Runt    (3 km)

Sundby    (4 km)

S/S Ingrid Horn    (5 km)

Anna Maria    (7 km)

Dalarö tullhus    (7 km)

Jutholmsvraket    (7 km)

Fula gubben    (13 km)

Östra Stendörren    (13 km)

Årsta slott    (14 km)

Lanan    (14 km)

Mörtsjöbäcken    (15 km)

Södermanlands runinskrifter 261    (15 km)

Södermanlands runinskrifter 266    (15 km)

Södermanlands runinskrifter 273    (15 km)

Årsjöbäcken    (16 km)

Husbyån    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 260    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 263    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 270    (16 km)

Amfibieregementet    (17 km)

Runmarsvreten    (17 km)

Södermanlands runinskrifter Fv1959;262    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 237    (18 km)

Almåsa kursgård    (19 km)

Berga naturbruksgymnasium    (19 km)

Gullringsån    (19 km)

Ludvigsbergs herrgård    (19 km)

Runristning    (19 km)

Runristning    (19 km)

Arbottna    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 269    (20 km)


Kyrkor i närheten

Ornö kyrka    (2 km)

Dalarö kyrka    (7 km)

Utö kyrka    (14 km)

Österhaninge kyrka    (16 km)

Jordbro Kyrka    (19 km)

Muskö kyrka    (19 km)

Templet i Stockholm    (19 km)

Västerhaninge kyrka    (19 km)

Vendelsö Kyrka    (19 km)

Sankt Eskils Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Västanvik