SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Myra

Stockholms län

Meat eater ant feeding on honey02.jpg

Myror (Formicidae) är en familj av gaddsteklar med små eusociala insekter. Tillsammans med getingar och bin bildar de ordningen Hymenoptera. Familjen är mycket mångskiftande och består av omkring 12 000 arter där absoluta merparten lever i tropikerna. De lever i välorganiserade kolonier som kan omfatta flera miljoner individer. Individerna delas in i de subfertila eller sterila honorna som utgör "arbetare", "soldater" etc, fertila hanar som utgör "drönare" och fertila honor som utgör "drottningar".

Myror återfinns över nästan hela världen, och har tillsammans beräknats utgöra i genomsnitt 15-20% av den totala biomassan av landlevande djur (i tropiska regioner mer än 25%).

Många myror är rovdjur med mindre djurarter som bytesdjur, varför de kan fungera positivt för växter genom att minska antalet skadeinsekter. Särskilt i Kina och Amerika har man använt sig av myror för att skydda odlingar.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Skänninge    (6 km)

Skenninge    (6 km)

Hallstavik    (11 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Schebo    (9 km)

Skebo    (9 km)

Skebobruk    (9 km)

Åsby    (11 km)

Ekeby    (17 km)

Näsviken    (19 km)

Älmsta    (20 km)

Elmsta    (20 km)


Övriga orter i närheten

Gisselbol    (4 km)

Karbol    (4 km)

Stora Karbol    (4 km)

Björinge    (5 km)

Lågbol    (5 km)

Bennebol    (6 km)

Järinge    (6 km)

Norrhänninge    (6 km)

Norrhenninge    (6 km)

Vällnora    (7 km)

Gribby    (8 km)

Myskja    (8 km)

Söderhänninge    (8 km)

Bro    (9 km)

Häverödal    (9 km)

Häverösund    (9 km)

Kolarmora    (9 km)

Paris    (9 km)

Ränka    (9 km)

Ytterby    (9 km)

Bloka    (10 km)

Burvik    (10 km)

Bysätra    (10 km)

Bysättra    (10 km)

Ensberg    (10 km)

Godsta    (10 km)

Gottsta    (10 km)

Lund    (10 km)

Skäret    (10 km)

Skärsta    (10 km)

Valla    (10 km)

Bladåkersby    (11 km)

Bro och Brotorp    (11 km)

Gärsta    (11 km)

Gråska    (11 km)

Smara    (11 km)

Ytternäs    (11 km)

Malsättra    (12 km)

Ola    (12 km)

Ignesta    (13 km)

Sanda    (13 km)

Varsvik    (13 km)

Gränsta    (14 km)

Kusby    (14 km)

Lindris    (14 km)

Stensunda    (14 km)

Tulka    (14 km)

Berga    (15 km)

Gela    (15 km)

Göringe    (15 km)

Gräsö    (15 km)

Kåtorp    (15 km)

Moxboda    (15 km)

Rickeby    (15 km)

Ängarna    (16 km)

Björkbol    (16 km)

Fornbro    (16 km)

Gribbol    (16 km)

Igelsta    (16 km)

Koludden    (16 km)

Norrmarjum    (16 km)

Rännilen    (16 km)

Södra Fornbo    (16 km)

Täby    (16 km)

Ålsunda    (17 km)

Bredvik    (17 km)

Ekebyby    (17 km)

Gässvik    (17 km)

Jälsta    (17 km)

Kallboda    (17 km)

Lavarö    (17 km)

Malmberga    (17 km)

Massum    (17 km)

Mörtö    (17 km)

Österängby    (17 km)

Östra Våxome    (17 km)

Rista    (17 km)

Stabby    (17 km)

Utsund    (17 km)

Utsunda    (17 km)

Voxome    (17 km)

Åby    (18 km)

Aspsund    (18 km)

Björkkulla    (18 km)

Borrlövsta    (18 km)

Dyvlinge    (18 km)

Gillinge    (18 km)

Jom    (18 km)

Labben    (18 km)

Lapp    (18 km)

Odenslund    (18 km)

Semmersby    (18 km)

Sjösäter    (18 km)

Solvalla    (18 km)

Tirsdalen    (18 km)

Trästa    (18 km)

Bärby    (19 km)

Fjäll    (19 km)

Fjällbo    (19 km)

Fredrikslund    (19 km)

Fridensberg    (19 km)

Galltorp    (19 km)

Golvsta    (19 km)

Hånsta    (19 km)

Hensvik    (19 km)

Holmsberg    (19 km)

Husinge    (19 km)

Ingvasta    (19 km)

Järsjö    (19 km)

Johannevik    (19 km)

Myssinge    (19 km)

Norrbyle    (19 km)

Ortala    (19 km)

Ortalalund    (19 km)

Ovanby    (19 km)

Risslingby    (19 km)

Skogshill    (19 km)

Sofielund    (19 km)

Toftinge    (19 km)

Västerkulla    (19 km)

Bredsund    (20 km)

Edeby    (20 km)

Näsby    (20 km)

Norra Råda    (20 km)


Landmärken i närheten

Ora säteri    (18 km)

Hässelby gård    (19 km)


Kyrkor i närheten

Edebo kyrka    (8 km)

Edsbro Kyrka    (10 km)

Ununge kyrka    (10 km)

Bladåkers Kyrka    (11 km)

Hallstaviks Kyrka    (12 km)

Knutby Kyrka    (13 km)

Häverö kyrka    (14 km)

Faringe Kyrka    (16 km)

Ekeby Kyrka    (17 km)

Söderby Karls kyrka    (18 km)

Söderbykarls kyrka    (18 km)

Karls kyrkoruin    (19 km)


Mer information

Vädret kring Myra