SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Kolsvik

Norrtälje  |  Stockholms län

Kolsvik är en by på Yxlan, Blidö socken, Norrtälje kommun.

Byn som i geometriska jordeboken 1639 omfattar 2 mantal skall enligt lokal tradition tidigare hetat Kohalsvik, och fått sitt namn efter viken vid byn som tidigare hetat Kohalsen. Vid ägomätning 1707 bestod byn av sex gårdar. Sitt nuvarande läge fick byn i samband med laga skifte 1827-1833 då flera gårdar flyttades ut till Övre Kolsvik. Kolsvik är numera Yxlans största by. I byn byggdes under början av 1900-talet flera sommarhus och villor. I Övre Kolsvik bodde "Blidökungen" Johan Österman. Han gjorde sig stora inkomster som redare och var delägare i ett tiotal fartyg, var disponenten för Furusunds Slip och Varf på Högmarsö och köpte även Lidö herrgård. På föräldrarnas tomt i Kolsvik lät han uppföra Tornvillan, som ännu finns kvar men förlorade sitt torn på 1920-talet. Senare låg här en bunkringsplats för motorpråmar. I slutet av 1920-talet anlade krögerskan Matilda Jansson Pensionat Hemfrid i Kolsvik, lokalt känt som Panget. Här ordnades under somrarna några gånger i veckan dans till egen orkester. Annexet med 25 uthyrningsrum brann senare ned men pensionatsbyggnaden finns ännu kvar även om verksamheten är nedlagd.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Spillersboda    (8 km)

Södersvik    (13 km)

Bergshamra    (15 km)

Bergshamra Norrtälje    (15 km)

Östhamra    (16 km)

Gräddö    (17 km)

Ingmarsö    (19 km)


Övriga orter i närheten

Kungshamn    (nära)

Duvnäs    (nära)

Horsvärn    (nära)

Norrnäs    (nära)

Almvik    (2 km)

Bergshyddan    (2 km)

Fåno    (2 km)

Finnholmen    (2 km)

Förängen    (2 km)

Hälsinghamn    (2 km)

Skarmsund    (2 km)

Stämmarsund    (2 km)

Yxlö    (2 km)

Blidö    (3 km)

Bruket    (3 km)

Fagernäs    (3 km)

Hysängen    (3 km)

Lagervik    (3 km)

Larshamn    (3 km)

Storäng    (3 km)

Boda    (4 km)

Fällgate    (4 km)

Fällgattet    (4 km)

Furusund    (4 km)

Granö    (4 km)

Högmarsö    (4 km)

Köpmanholm    (4 km)

Soderang    (4 km)

Storvik    (4 km)

Styrsnäset    (4 km)

Svartnö    (4 km)

Hamnviken    (5 km)

Rosenvik    (5 km)

Glyxnäs    (6 km)

Hemmarö    (6 km)

Långviken    (6 km)

Haget    (7 km)

Söderöra    (7 km)

Gräsken    (8 km)

Klemensboda    (8 km)

Stubboda    (8 km)

Bussholmen    (9 km)

Gärdsnäs    (9 km)

Gräskö    (9 km)

Lisslö    (9 km)

Spraggarboda    (9 km)

Spraggarsboda    (9 km)

Vagnsunda    (9 km)

Dyvassö    (10 km)

Grovstanäs    (10 km)

Hysingsvik    (10 km)

Mutsunda    (10 km)

Oskarslund    (10 km)

Själbottna    (10 km)

Skälbottna    (10 km)

Västernäs    (10 km)

Vreta    (10 km)

Åkerö    (11 km)

Baltora    (11 km)

Båtdraget    (11 km)

Brevik    (11 km)

Fjällen    (11 km)

Grovö    (11 km)

Harkrankboda    (11 km)

Löparö    (11 km)

Nänninge    (11 km)

Näset    (11 km)

Nenninge    (11 km)

Öster Sänsjö    (11 km)

Östernäs    (11 km)

Ragneberg    (11 km)

Uppnäs    (11 km)

Väster Sänsjö    (11 km)

Kaggeboda    (12 km)

Mörtsunda    (12 km)

Norrby    (12 km)

Västanvik    (12 km)

Backa och Björknäs    (13 km)

Björknäs    (13 km)

Grovsta    (13 km)

Grundet    (13 km)

Hammarby    (13 km)

Kapellskär    (13 km)

Kappelskär    (13 km)

Långrudan    (13 km)

Östra Lagnö    (13 km)

Penningby    (13 km)

Riksviken    (13 km)

Vättershaga    (13 km)

Vättersö    (13 km)

Vettershaga    (13 km)

Vik    (13 km)

Aspnäs    (14 km)

Björnö och Björknäs    (14 km)

Gillberga    (14 km)

Kudoxa    (14 km)

Svedjelandet    (14 km)

Väsby    (14 km)

Västra Lagnö    (14 km)

Berghamn    (15 km)

Bergshamara    (15 km)

Harka    (15 km)

Hattsundet    (15 km)

Koholma    (15 km)

Lågarö    (15 km)

Mörjaren    (15 km)

Nabbo    (15 km)

Rådmanby    (15 km)

Sindvik    (15 km)

Sinnvik    (15 km)

Sjöhägnaden    (15 km)

Snäcktorp    (15 km)

Svedlandet    (15 km)

Utanbro    (15 km)

Forsa    (16 km)

Forssa    (16 km)

Gregersboda    (16 km)

Hästede    (16 km)

Hummelsvik    (16 km)

Långgarn    (16 km)

Masby    (16 km)

Narven    (16 km)

Norrsjön    (16 km)

Räfsnäs    (16 km)

Rävsnäs    (16 km)

Rödlöga    (16 km)

Siarö    (16 km)

Svedudden    (16 km)

Underskog    (16 km)

Flygfältet    (17 km)

Gärdsvik    (17 km)

Gunnedet och Sjöändan    (17 km)

Hägnas    (17 km)

Håknäs    (17 km)

Isjö    (17 km)

Issjö    (17 km)

Lundan    (17 km)

Nyängen    (17 km)

Rogård    (17 km)

Sässön    (17 km)

Utlunda    (17 km)

Västerbyn    (17 km)

Väthövda    (17 km)

Brännäset    (18 km)

Finnhamn    (18 km)

Granvik    (18 km)

Grind    (18 km)

Inneby    (18 km)

Långängen    (18 km)

Sillviken    (18 km)

Sunddalen    (18 km)

Svensboda    (18 km)

Tjockö    (18 km)

Upplunda    (18 km)

Äpplarö    (19 km)

Bergsvik    (19 km)

Danebo    (19 km)

Dragboda    (19 km)

Grytinge    (19 km)

Karlsängen    (19 km)

Mora    (19 km)

Nolsjö    (19 km)

Nordrona    (19 km)

Österäng    (19 km)

Spersboda    (19 km)

Träskveda    (19 km)

Uppveda    (19 km)

Utveda    (19 km)

Källsmora    (20 km)

Kvilunda    (20 km)

Nodsta    (20 km)

Norra Ljustero    (20 km)

Nosta    (20 km)


Landmärken i närheten

Blidöleden    (3 km)

Bromskär    (5 km)

Upplands runinskrifter 522    (12 km)

Upplands runinskrifter 523    (12 km)

Upplands runinskrifter 524    (13 km)

Upplands runinskrifter 529    (14 km)

Mellingeholms skjutfält    (15 km)

Upplands runinskrifter 531    (16 km)

Café DC3    (17 km)

Fornborgen vid Frötuna kyrksjö    (17 km)

Lännaby    (17 km)

Pythagoras industrimuseum    (17 km)

Upplands runinskrifter 177    (17 km)

Anstalten Norrtälje    (18 km)

Roslagens luftvärnskår    (18 km)

Roslagsmuseet    (18 km)

Siaröfortet    (18 km)

Upplands runinskrifter 530    (18 km)

Östanå slott    (20 km)

Vätöberg    (20 km)


Kyrkor i närheten

Blidö kyrka    (2 km)

Rådmansö kyrka    (13 km)

Frötuna kyrka    (17 km)

Länna kyrka    (17 km)

Norrtälje kyrka    (18 km)

Ljusterö kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Kolsvik