SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Lapp

Norrtälje  |  Stockholms län

Lapp är en historisk och till senare delen av 1900-talet i Sverige och Finland använd benämning för same. I Norge användes i stället historiskt finn (som i Finnmark fylke).

Benämningen lapp är troligen av finskt ursprung. Under senare decennier har i stället same kommit till allmän användning i det svenska språket i överensstämmelse med en i modernt språkbruk tillämpad princip att i första hand benämna folkgrupper efter vad de kallar sig själva.

Lapp har också ibland kommit att anses pejorativt. Vissa samer i Sverige började använda begreppet same redan under tidigt 1900-tal. Medan den första samiska tidningen, som utgavs 1904-05 hette Lapparnas egen tidning, kom den andra tidningen, utgiven från 1918, att heta Hela samefolkets tidning (numera Samefolket). Båda tidningarna hade samma initiativtagare.

Det allmänna språkbruket förändrades ganska sent, först i officiella sammanhang och så småningom i det allmänna talet. Den samiska författarinnan Sara Ranta-Rönnlund skrev till exempel under åren 1971-78 fyra böcker på svenska med minnen från sin uppväxt som fjällsame i Laevas sameby, i vilka hon konsekvent använder benämningen lapp.

I det allmänna språkbruket kvarstår dock ett antal sammansättningsord med lapp- i betydelsen samisk, same- eller i betydelsen i/från lappländskt landskap. Ett antal exempel anges nedan.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Hallstavik    (8 km)

Marieberg    (15 km)

Björklinge    (17 km)

Anneberg    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Herräng    (2 km)

Näsviken    (2 km)

Grisslehamn    (11 km)

Hargshamn    (11 km)

Hästhagen    (13 km)

Schebo    (17 km)

Skebo    (17 km)

Skebobruk    (17 km)

Älmsta    (19 km)

Elmsta    (19 km)


Övriga orter i närheten

Hensvik    (2 km)

Kallboda    (2 km)

Mörtö    (2 km)

Bredsund    (3 km)

Bredvik    (3 km)

Markdalsnäs    (3 km)

Marn    (3 km)

Sjösäter    (3 km)

Storhägnan    (3 km)

Tulka    (4 km)

Björkbol    (5 km)

Gribbol    (5 km)

Rännilen    (5 km)

Skaten    (5 km)

Tirsdalen    (5 km)

Utsund    (5 km)

Utsunda    (5 km)

Varsvik    (5 km)

Ängarna    (6 km)

Gräsö    (6 km)

Kusby    (6 km)

Medholma    (6 km)

Bergboö    (7 km)

Hörnängen    (7 km)

Järsjö    (7 km)

Lavarö    (7 km)

Norrvreta    (7 km)

Nyborg    (7 km)

Storsvian    (7 km)

Ensberg    (8 km)

Fogdö    (8 km)

Göringe    (8 km)

Gråska    (8 km)

Singsöderby    (8 km)

Skäret    (8 km)

Skärsta    (8 km)

Söderby och Norrvreta    (8 km)

Tomta    (8 km)

Anneberg    (9 km)

Godsta    (9 km)

Gottsta    (9 km)

Hasvik    (9 km)

Langaskär    (9 km)

Långöskär    (9 km)

Malmberga    (9 km)

Paris    (9 km)

Raggarö    (9 km)

Raggarön    (9 km)

Tranvik    (9 km)

Väddhuvud    (9 km)

Västerkulla    (9 km)

Backby    (10 km)

Backbyn    (10 km)

Byholma    (10 km)

Fjäll    (10 km)

Fjällbo    (10 km)

Häverödal    (10 km)

Häverösund    (10 km)

Kåtorp    (10 km)

Lindris    (10 km)

Sanda    (10 km)

Singö    (10 km)

Värlingsö    (10 km)

Bodahagen    (11 km)

Ellan    (11 km)

Fälö by    (11 km)

Fälön    (11 km)

Gässvik    (11 km)

Kalvskäret    (11 km)

Kvarnsand    (11 km)

Lövnäs    (11 km)

Östertvärnö    (11 km)

Östra Tvärnö    (11 km)

Sinäs    (11 km)

Stornotsand    (11 km)

Sundsäng    (11 km)

Timmervik    (11 km)

Ytterby    (11 km)

Älvsnäs    (12 km)

Björkkulla    (12 km)

Braxenbol    (12 km)

Fridensberg    (12 km)

Höganäs    (12 km)

Lotsholmen    (12 km)

Norrbyle    (12 km)

Stensberg    (12 km)

Trästa    (12 km)

Västertvärnö    (12 km)

Västra Tvärnö    (12 km)

Ekensberg    (13 km)

Elinslund    (13 km)

Johannevik    (13 km)

Kvarngärdet    (13 km)

Semmersby    (13 km)

Vaden    (13 km)

Edeby    (14 km)

Fagerön    (14 km)

Flisberget    (14 km)

Mälby    (14 km)

Malsättra    (14 km)

Moxboda    (14 km)

Sofielund    (14 km)

Strand    (14 km)

Yttersby    (14 km)

Gångartorp    (15 km)

Gribby    (15 km)

Harg    (15 km)

Holmsberg    (15 km)

Ortala    (15 km)

Skogshill    (15 km)

Sundsveden    (15 km)

Tuskö    (15 km)

Björinge    (16 km)

Bysätra    (16 km)

Bysättra    (16 km)

Havsängen    (16 km)

Järinge    (16 km)

Nolsterby    (16 km)

Ortalalund    (16 km)

Fredrikslund    (17 km)

Järnlund    (17 km)

Kolarmora    (17 km)

Lågbol    (17 km)

Sveden    (17 km)

Väddö    (17 km)

Erikshäll    (18 km)

Gamla Grisslehamn    (18 km)

Koxut    (18 km)

Mälby    (18 km)

Mälby Gruvor    (18 km)

Myra    (18 km)

Norrstrand    (18 km)

Sandika    (18 km)

Sandikaön    (18 km)

Vilan    (18 km)

Gisselbol    (19 km)

Hummeldal    (19 km)

Karbol    (19 km)

Långalma    (19 km)

Lösholmen    (19 km)

Marka    (19 km)

Norrhänninge    (19 km)

Norrhenninge    (19 km)

Stockby    (19 km)

Stora Karbol    (19 km)

Stora Risten    (19 km)

Veda    (19 km)

Lilla Torrön    (20 km)

Massum    (20 km)

Norrsund    (20 km)

Sund    (20 km)


Landmärken i närheten

Batteri Roten    (18 km)

Väddö folkhögskola    (19 km)


Kyrkor i närheten

Hallstaviks Kyrka    (7 km)

Singö kyrka    (8 km)

Häverö kyrka    (9 km)

Grisslehamns kapell    (10 km)

Edebo kyrka    (12 km)

Hargs Kyrka    (16 km)

Väddö kyrka    (17 km)


Mer information

Vädret kring Lapp