SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Östersjön

Norrtälje  |  Stockholms län

BalticSea.A2004093.1120.250m.jpg

Östersjön, även kallat Baltiska havet eller Baltiska sjön, är ett cirka 413 000 kvadratkilometer stort och upp till 459 meter djupt innanhav med bräckt vatten, beläget i norra Europa. Östersjön gränsar politiskt i väster till Danmark och Sverige, i öster till Finland, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen, i söder till Polen och Tyskland.

Utfartsleder är genom Öresund, Lilla Bält och Stora Bält. Vid Åland avgränsas ett särskilt bäcken som kallas Bottenhavet. Vid Umeå finns ännu ett smalt ställe, Norra kvarken, som skiljer Bottenhavet från Bottenviken. Från den egentliga Östersjöns norra del sträcker sig åt öster Finska viken (mellan Finland och Estland) och Rigabukten.

Vid stränderna och i skärgårdarna är Östersjön på vintern täckt med is. Bottenviken är alltid helt isbelagd under delar av vintern, likaså de inre delarna av Finska viken. Bälten och Öresund är vissa år överfrusna med drivis och packis. 1658 tågade Karl X Gustav med en svensk armé över Bälten.

I Östersjön finns flera stora öar som Gotland, Öland, Bornholm, Dagö, Ösel, Åland och Rügen.

Större floder som mynnar i Östersjön: Neva, Wisła, Oder, Daugava, Njemen, Dalälven, Torneälv, Kemi älv, Ule älv, Narva.

Större städer vid Östersjökusten: Sankt Petersburg, Stockholm, Helsingfors, Kiel, Rostock, Stralsund, Gdansk, Riga, Szczecin, Gdynia, Kaliningrad, Tallinn (ibland räknas även Köpenhamn och Malmö samt Klaipeda).

De fiskarter som utgör de kvantitativt största fångsterna i Östersjön är skarpsill, strömming och torsk. Ekonomiskt står även laxfångsten för ett betydande värde.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Gräddö    (8 km)

Rörvik    (12 km)

Södersvik    (12 km)

Billinge    (15 km)

Spillersboda    (19 km)


Övriga orter i närheten

Karlberg    (nära)

Skeppsmyra    (nära)

Ekholmen    (2 km)

Kulla    (2 km)

Stärbsnäs    (2 km)

Sterbsnas    (2 km)

Arholma    (3 km)

Bergvreten    (3 km)

Eriksberg    (3 km)

Gransättra    (3 km)

Marum    (4 km)

Simpans    (4 km)

Simpnäs    (4 km)

Skeninge    (4 km)

Edsvik    (5 km)

Finnala    (5 km)

Fiskebyn    (5 km)

Norrmarum    (5 km)

Söderängen    (5 km)

Västra Edsvik    (5 km)

Vika    (5 km)

Karlsängen    (6 km)

Storängsbacken    (6 km)

Brännäset    (7 km)

Dyvik    (7 km)

Harg    (7 km)

Kilholmen    (7 km)

Klockarängen    (7 km)

Långängen    (7 km)

Norrveda    (7 km)

Nyängen    (7 km)

Stridsby    (7 km)

Träskveda    (7 km)

Vätö    (7 km)

Björhövda    (8 km)

Glämsta    (8 km)

Hummelsvik    (8 km)

Lervik    (8 km)

Segerhem    (8 km)

Utanå    (8 km)

Västerbyn    (8 km)

Alvik    (9 km)

Bergsvik    (9 km)

Byle    (9 km)

Bylehamn    (9 km)

Håknäs    (9 km)

Harö    (9 km)

Karlsvik    (9 km)

Kristineberg    (9 km)

Lilla Frisko    (9 km)

Linanäs    (9 km)

Rådmanby    (9 km)

Räfsnäs    (9 km)

Rävsnäs    (9 km)

Utveda    (9 km)

Vedshängnen    (9 km)

Gillberga    (10 km)

Granvik    (10 km)

Hägnas    (10 km)

Hallboda    (10 km)

Loö    (10 km)

Nabbo    (10 km)

Norrsjön    (10 km)

Nysätra    (10 km)

Nysättra    (10 km)

Österäng    (10 km)

Sankarby    (10 km)

Sindvik    (10 km)

Sinnvik    (10 km)

Slätvreten    (10 km)

Sunddalen    (10 km)

Tjockö    (10 km)

Aspnäs    (11 km)

Backa    (11 km)

Berghamn    (11 km)

Boston    (11 km)

Hasselbacken    (11 km)

Hattsundet    (11 km)

Holmen    (11 km)

Koholma    (11 km)

Lågarö    (11 km)

Ropnäs    (11 km)

Stäket    (11 km)

Anderssvedja    (12 km)

Baggboda    (12 km)

Fågelsången    (12 km)

Finnsundet    (12 km)

Grindtorp    (12 km)

Gryta    (12 km)

Sundsro    (12 km)

Svedjelandet    (12 km)

Uppveda    (12 km)

Västanvik    (12 km)

Väthövda    (12 km)

Åkerö    (13 km)

Björnö och Björknäs    (13 km)

Grimsättra    (13 km)

Kapellskär    (13 km)

Kappelskär    (13 km)

Östernäs    (13 km)

Riksviken    (13 km)

Snäcktorp    (13 km)

Studsboda    (13 km)

Uppnäs    (13 km)

Viken    (13 km)

Brevik    (14 km)

Nyby    (14 km)

Nybyn    (14 km)

Sjöhägnaden    (14 km)

Västernäs    (14 km)

Vreta    (14 km)

Ytterskär    (14 km)

Backa och Björknäs    (15 km)

Björknäs    (15 km)

Bussholmen    (15 km)

Inål    (15 km)

Långrudan    (15 km)

Lundan    (15 km)

Nänninge    (15 km)

Nenninge    (15 km)

Öster Sänsjö    (15 km)

Tisslinge    (15 km)

Bagghusviken    (16 km)

Baltora    (16 km)

Eke    (16 km)

Flottskär    (16 km)

Fridhem    (16 km)

Gåsvik    (16 km)

Grovö    (16 km)

Kåsta    (16 km)

Mörjaren    (16 km)

Utlunda    (16 km)

Väster Sänsjö    (16 km)

Bagghus    (17 km)

Bredsätra    (17 km)

Bredsättra    (17 km)

Gräsken    (17 km)

Gräskö    (17 km)

Kvilunda    (17 km)

Masby    (17 km)

Röcksta och Kvilunda    (17 km)

Drottningdal och Näs    (18 km)

Haget    (18 km)

Harka    (18 km)

Långgarn    (18 km)

Mutsunda    (18 km)

Narven    (18 km)

Norra Råda    (18 km)

Stubboda    (18 km)

Upplunda    (18 km)

Velända    (18 km)

Kaggeboda    (19 km)

Kista    (19 km)

Sässön    (19 km)

Senneby    (19 km)

Grävsta    (20 km)

Klemensboda    (20 km)

Kudoxa    (20 km)


Landmärken i närheten

Vätöberg    (5 km)

Vätöbron    (9 km)

Väddö skjutfält    (15 km)

Upplands runinskrifter 532    (18 km)

Upplands runinskrifter 533    (18 km)


Kyrkor i närheten

Arholma kyrka    (3 km)

Björkö Arholma kyrka    (4 km)

Björkö    (7 km)

Vätö Kyrka    (9 km)

Rådmansö kyrka    (11 km)

Roslags Bro Kyrka    (18 km)


Mer information

Vädret kring Östersjön