SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Runristning

Norrtälje  |  Stockholms län

Runor är den uppsättning skrivtecken som uppstod århundradena efter Kristi födelse och brukades av germaner. "Runraden" kallas futhark på grund av de sex första runornas ordningsföljd: ᚠᚢᚦᚮᚱᚴ (jämför alfabet). De äldsta runfynden härrör från det sena 100-talet e.Kr. Runorna ersattes allteftersom, i Norden på 1000–1200-talet, av det latinska alfabetet även om runskriften länge levde kvar på sina håll. I Dalarna skrevs det exempelvis runor ända in på 1800-talet. Runorna fick också en renässans på 1600-talet genom Johannes Bureus som bland annat tryckte en lärobok med runor för skolbruk. Samtliga runinskrifter, såväl inom Norden som utanför, men än så länge med undantag för dalruneinskrifterna, samlas i Samnordisk runtextdatabas. Runfynd har gjorts från Sydeuropa ända upp till Lappland och Ryssland, men förekommer rikast inom Mälardalens runstenar. Ett par ytterst tveksamma fall har upptäckts i Nordamerika, däribland den uppmärksammade Kensingtonstenen och några också i Finland, nära den svenskspråkiga byn Vörå i Österbotten. Runor finns främst bevarade som inskrifter på stenar men också på ben och trä samt på runbleck som är små metallbleck av koppar, brons eller bly med inristade runor.

Runliknande skrivtecken har använts bland de uraliska folken men med undantag för ungerska runor (Székely Rovásírás) brukar dessa inte kallas för eller klassas som runor.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Nykvarn    (16 km)


Mindre orter i närheten

Skärgårdsstad    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Brottby    (12 km)

Finsta    (12 km)

Karby    (12 km)

Lindholmen Vallentuna    (15 km)

Bergshamra    (16 km)

Bergshamra Norrtälje    (16 km)

Lindholmen    (16 km)

Rånäs    (16 km)

Bammarboda    (18 km)

Norrö    (18 km)

Norrö Österåkers    (18 km)

Solberga    (18 km)

Solberga Österåker    (18 km)

Stava    (19 km)

Stava Österåkers    (19 km)


Övriga orter i närheten

Väsby och Härsby    (4 km)

Härsby    (5 km)

Tjusta    (5 km)

Broby    (6 km)

Gunsarby    (6 km)

Kårstaby    (6 km)

Nibble och Ösby    (6 km)

Rickeby    (6 km)

Smedsmora    (6 km)

Ekskogen    (7 km)

Kumla    (7 km)

Salby    (7 km)

Sätra    (7 km)

Sättra    (7 km)

Asplund    (8 km)

Gullunge    (8 km)

Kippinge    (8 km)

Malmby    (8 km)

Eneby    (9 km)

Finnby    (9 km)

Kundby    (9 km)

Ledinge    (9 km)

Mälhamra    (9 km)

Midsjö    (9 km)

Rilanda    (9 km)

Rolsta    (9 km)

Darsgärde    (10 km)

Darsgärdet    (10 km)

Ekeby    (10 km)

Liesta    (10 km)

Lista    (10 km)

Torsholma    (10 km)

Billsta    (11 km)

Frihamra    (11 km)

Rumsätra    (11 km)

Rumsättra    (11 km)

Uddeby    (11 km)

Johannesberg    (12 km)

Skälby    (12 km)

Tranvik och Kattnäs    (12 km)

Ekebyholm    (13 km)

Grytinge    (13 km)

Husby    (13 km)

Husbyby    (13 km)

Källsmora    (13 km)

Tarby    (13 km)

Undal    (13 km)

Dillingby    (14 km)

Gunnedet och Sjöändan    (14 km)

Håsta    (14 km)

Isjö    (14 km)

Issjö    (14 km)

Libby    (14 km)

Orkestaby    (14 km)

Ruggsätra    (14 km)

Svärlinge    (14 km)

Syninge    (14 km)

Vallentuna församling    (14 km)

Alby    (15 km)

Boda    (15 km)

Spersboda    (15 km)

Underskog    (15 km)

Vira    (15 km)

Vira Bruk    (15 km)

Åckelsta    (16 km)

Bergshamara    (16 km)

Forsa    (16 km)

Forssa    (16 km)

Granby    (16 km)

Mjölsta    (16 km)

Råby    (16 km)

Skeppsbol    (16 km)

Svensboda    (16 km)

Ubby    (16 km)

Utanbro    (16 km)

Vaxtuna    (16 km)

Båtstorp    (17 km)

Gallboda    (17 km)

Himmene    (17 km)

Himmine    (17 km)

Storhagen    (17 km)

Sundsta fritidsområde    (17 km)

Björnhuvud    (18 km)

Dyvik    (18 km)

Hammarby    (18 km)

Herresta    (18 km)

Husby    (18 km)

Kragsta    (18 km)

Lekungen    (18 km)

Nyboda    (18 km)

Nykvarn    (18 km)

Rävsta    (18 km)

Simlom    (18 km)

Skånsta    (18 km)

Vallersvik    (18 km)

Väsby    (18 km)

Abrahamsby    (19 km)

Åkerstorp    (19 km)

Bergby    (19 km)

Fermsholmen    (19 km)

Gregersboda    (19 km)

Grovsta    (19 km)

Grundet    (19 km)

Hacksta    (19 km)

Hållsta    (19 km)

Lacksta    (19 km)

Mörtsunda    (19 km)

Nodsta    (19 km)

Norrby    (19 km)

Nosta    (19 km)

Ormsta    (19 km)

Österängby    (19 km)

Penningby    (19 km)

Rogård    (19 km)

Skeppsdal    (19 km)

Stora Stava    (19 km)

Tråsätra    (19 km)

Tråsättra    (19 km)

Undra    (19 km)

Vik    (19 km)

Härsbacka    (20 km)

Härsbacken    (20 km)

Marsätra    (20 km)

Marsättra    (20 km)

Nordrona    (20 km)

Vättershaga    (20 km)

Vettershaga    (20 km)


Landmärken i närheten

Beateberg    (4 km)

Näs herrgård    (4 km)

Adamsberg    (8 km)

Upplands runinskrifter 200    (10 km)

Ekebyholms slott    (12 km)

Upplands runinskrifter 180    (12 km)

Upplands runinskrifter 181    (12 km)

Vada sjökullar    (12 km)

Vadaby    (12 km)

Mörby Slottsruin    (13 km)

Upplands runinskrifter 184    (13 km)

Lännaby    (15 km)

Runristning    (15 km)

Anstalten Österåker    (16 km)

Häktet Österåker    (16 km)

Örstaristningen    (16 km)

Upplands runinskrifter 194    (16 km)

Östanå slott    (17 km)

Upplands runinskrifter 201    (17 km)

Upplands runinskrifter 202    (17 km)

Upplands runinskrifter 203    (17 km)

Upplands runinskrifter 204    (17 km)

Västra dockan på Beckholmen    (17 km)

Runristning    (18 km)

Stockholms skärgård    (18 km)

Upplands runinskrifter 325    (18 km)

Fornborgen vid Frötuna kyrksjö    (19 km)

Siaröfortet    (19 km)

Upplands runinskrifter 177    (19 km)

Upplands runinskrifter 522    (19 km)

Upplands runinskrifter 523    (19 km)

Upplands runinskrifter 524    (19 km)


Kyrkor i närheten

Ingarö kyrka    (5 km)

Rö kyrka    (5 km)

Kårsta kyrka    (6 km)

Riala kyrka    (10 km)

Rimbo kyrka    (10 km)

Frösunda kyrka    (11 km)

Närtuna kyrka    (12 km)

Össeby Garns kyrka    (12 km)

Osseby Gran    (12 km)

Skederids kyrka    (12 km)

Vada kyrka    (12 km)

Össeby kyrkoruin    (13 km)

Fasterna kyrka    (14 km)

Gottröra Kyrka    (14 km)

Husby Sjuhundra kyrka    (14 km)

Orkesta kyrka    (14 km)

Rånäs kapell    (14 km)

Länna kyrka    (15 km)

Skepptuna kyrka    (15 km)

Roslags Kulla kyrka    (16 km)

Angarns kyrka    (17 km)

Lunda kyrka    (17 km)

Österåkers kyrka    (17 km)

Markims kyrka    (18 km)

Åkersberga kyrka    (20 km)

Vidbo kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Runristning