SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Storäng

Norrtälje  |  Stockholms län

Västerplana storäng är ett naturreservat inom Kinnekulle naturvårdsområde i Götene kommun i Västergötland.

Reservatet ligger på sydvästra delen av platåberget Kinnekulle. Där finns branta stup, lövskogar och hagmarker. Från branten har man en vidsträckt utsikt över Kinneviken med Kålland och Läckö slott samt Fågelöarna närmast stranden. Området är skyddat sedan 2002 och är 95 hektar stort. Västerplana storäng ingår i EU:s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Området sträcker sig fem km längs Kinnekulle sydvästra sida. Där finns ett 20 meter högt längsgående stup ner mot sjön Vänern. I detta branta område växer lövskog och det finns ett rikt fågelliv. Högre upp är marken mera flack med betade hagmarker och gamla lövträd såsom ek och Lind. Här växer på våren ramslök. Inom området finns stensträngar, rösen och terrasser som spår efter 2000-3000 gamla odlingar. Tidigare har det varit stora sammanhängande slåttermarker som beskrivs i Linnés västgötaresa från 1746.

Reservatet kan nås med Kinnekulletåget och en promenad från Blombergs station. Genom reservatets södra del går Kinnekulle vandringsled.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Spillersboda    (7 km)

Södersvik    (11 km)

Gräddö    (14 km)

Östhamra    (16 km)

Bergshamra    (17 km)

Bergshamra Norrtälje    (17 km)


Övriga orter i närheten

Bergshyddan    (nära)

Fagernäs    (nära)

Lagervik    (nära)

Hälsinghamn    (nära)

Köpmanholm    (nära)

Stämmarsund    (1 km)

Fällgate    (2 km)

Fällgattet    (2 km)

Furusund    (2 km)

Skarmsund    (2 km)

Duvnäs    (3 km)

Finnholmen    (3 km)

Horsvärn    (3 km)

Kolsvik    (3 km)

Kungshamn    (3 km)

Norrnäs    (3 km)

Soderang    (3 km)

Almvik    (4 km)

Förängen    (4 km)

Granö    (4 km)

Yxlö    (4 km)

Blidö    (5 km)

Fåno    (5 km)

Högmarsö    (5 km)

Söderöra    (5 km)

Svartnö    (5 km)

Boda    (6 km)

Bruket    (6 km)

Gräsken    (6 km)

Gräskö    (6 km)

Haget    (6 km)

Hysängen    (6 km)

Storvik    (6 km)

Styrsnäset    (6 km)

Bussholmen    (7 km)

Hamnviken    (7 km)

Rosenvik    (7 km)

Stubboda    (7 km)

Glyxnäs    (8 km)

Klemensboda    (8 km)

Långviken    (8 km)

Östernäs    (8 km)

Uppnäs    (8 km)

Västernäs    (8 km)

Vreta    (8 km)

Åkerö    (9 km)

Brevik    (9 km)

Hemmarö    (9 km)

Mutsunda    (9 km)

Nänninge    (9 km)

Nenninge    (9 km)

Västanvik    (9 km)

Baltora    (10 km)

Grovö    (10 km)

Öster Sänsjö    (10 km)

Spraggarboda    (10 km)

Spraggarsboda    (10 km)

Väster Sänsjö    (10 km)

Aspnäs    (11 km)

Gillberga    (11 km)

Grovstanäs    (11 km)

Hysingsvik    (11 km)

Kapellskär    (11 km)

Kappelskär    (11 km)

Lisslö    (11 km)

Oskarslund    (11 km)

Riksviken    (11 km)

Svedjelandet    (11 km)

Backa och Björknäs    (12 km)

Båtdraget    (12 km)

Björknäs    (12 km)

Gärdsnäs    (12 km)

Harkrankboda    (12 km)

Kaggeboda    (12 km)

Koholma    (12 km)

Kudoxa    (12 km)

Långrudan    (12 km)

Nabbo    (12 km)

Näset    (12 km)

Sindvik    (12 km)

Sinnvik    (12 km)

Vagnsunda    (12 km)

Berghamn    (13 km)

Björnö och Björknäs    (13 km)

Dyvassö    (13 km)

Fjällen    (13 km)

Hattsundet    (13 km)

Lågarö    (13 km)

Löparö    (13 km)

Rådmanby    (13 km)

Räfsnäs    (13 km)

Ragneberg    (13 km)

Rävsnäs    (13 km)

Själbottna    (13 km)

Skälbottna    (13 km)

Snäcktorp    (13 km)

Grovsta    (14 km)

Hummelsvik    (14 km)

Mörtsunda    (14 km)

Norrby    (14 km)

Norrsjön    (14 km)

Rödlöga    (14 km)

Sjöhägnaden    (14 km)

Västerbyn    (14 km)

Brännäset    (15 km)

Granvik    (15 km)

Grundet    (15 km)

Hägnas    (15 km)

Håknäs    (15 km)

Hammarby    (15 km)

Harka    (15 km)

Långängen    (15 km)

Masby    (15 km)

Mörjaren    (15 km)

Narven    (15 km)

Nyängen    (15 km)

Penningby    (15 km)

Tjockö    (15 km)

Väsby    (15 km)

Väthövda    (15 km)

Vättershaga    (15 km)

Vettershaga    (15 km)

Långgarn    (16 km)

Lundan    (16 km)

Österäng    (16 km)

Östra Lagnö    (16 km)

Vättersö    (16 km)

Vik    (16 km)

Bergshamara    (17 km)

Bergsvik    (17 km)

Flygfältet    (17 km)

Karlsängen    (17 km)

Linanäs    (17 km)

Sässön    (17 km)

Sunddalen    (17 km)

Träskveda    (17 km)

Uppveda    (17 km)

Utanbro    (17 km)

Utlunda    (17 km)

Utveda    (17 km)

Västra Lagnö    (17 km)

Forsa    (18 km)

Forssa    (18 km)

Grind    (18 km)

Svedlandet    (18 km)

Underskog    (18 km)

Upplunda    (18 km)

Alvik    (19 km)

Byle    (19 km)

Gärdsvik    (19 km)

Gregersboda    (19 km)

Grimsättra    (19 km)

Gunnedet och Sjöändan    (19 km)

Harg    (19 km)

Hästede    (19 km)

Isjö    (19 km)

Issjö    (19 km)

Kvilunda    (19 km)

Nordrona    (19 km)

Nysätra    (19 km)

Nysättra    (19 km)

Rogård    (19 km)

Siarö    (19 km)

Svedudden    (19 km)

Vätö    (19 km)

Inål    (20 km)

Stärbsnäs    (20 km)

Sterbsnas    (20 km)


Landmärken i närheten

Blidöleden    (nära)

Bromskär    (4 km)

Upplands runinskrifter 522    (14 km)

Upplands runinskrifter 523    (14 km)

Upplands runinskrifter 524    (14 km)

Upplands runinskrifter 529    (15 km)

Mellingeholms skjutfält    (16 km)

Café DC3    (17 km)

Upplands runinskrifter 531    (17 km)

Anstalten Norrtälje    (18 km)

Fornborgen vid Frötuna kyrksjö    (18 km)

Pythagoras industrimuseum    (18 km)

Roslagens luftvärnskår    (18 km)

Roslagsmuseet    (18 km)

Upplands runinskrifter 530    (18 km)

Vätöberg    (18 km)

Lännaby    (19 km)

Vätöbron    (19 km)

Upplands runinskrifter 177    (20 km)


Kyrkor i närheten

Blidö kyrka    (5 km)

Rådmansö kyrka    (11 km)

Frötuna kyrka    (18 km)

Norrtälje kyrka    (18 km)

Länna kyrka    (19 km)

Vätö Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Storäng