SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Aska

Nynäshamn  |  Stockholms län

Aska kallas den fasta restprodukten efter förbränning av organiska ämnen. Sammansättningen är beroende av utgångsmaterialet och består oftast av fosfater, karbonater, klorider, silikater och sulfater av kalcium, magnesium, kalium och natrium. Färgen är i regel rödbrun (beroende på järnhalten), grå eller vit.

Aska användes för olika ändamål, såsom benaska för framställning av fosfor och fosforsyra, eller aska efter olika tångarter för framställning av jod och alkalisalter. Träaska användes förr för tillverkning av pottaska (kaliumkarbonat).

Luftburna partiklar som bildas vid vulkanutbrott kallas pyroklastiskt material eller tefra. Pyroklastiskt material med en kornstorlek mindre än två millimeter kallas vulkanisk aska.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Järna    (14 km)


Mindre orter i närheten

Hölö    (13 km)

Vårsta    (13 km)

Pershagen    (16 km)

Ekeby    (18 km)

Ekeby Södertälje    (18 km)

Vagnhärad    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Grödby Nynäshamns    (4 km)

Grödby    (5 km)

Kagghamra    (7 km)

Segersäng    (8 km)

Sibble    (8 km)

Landfjärden    (12 km)

Lidatorp och Klövsta    (12 km)

Bremora    (13 km)

Stora Vika    (13 km)

Väländan    (13 km)

Östra Kallfors    (15 km)

Norra Riksten    (17 km)

Östorp och Ådran    (17 km)

Vita villorna    (18 km)

Gladö Kvarn    (19 km)

Muskö    (19 km)


Övriga orter i närheten

Fullbro    (nära)

Källsta    (nära)

Norra Enby    (nära)

Norra Källsta    (nära)

Stenby    (1 km)

Enstalund    (2 km)

Tyrved    (2 km)

Fituna    (3 km)

Gudby    (4 km)

Hoxla    (4 km)

Norr Rangsta    (4 km)

Norra Stutby    (4 km)

Skogstorp    (4 km)

Stutby    (4 km)

Torp    (4 km)

Neder Söderby    (5 km)

Trollsta    (5 km)

Vinaren    (5 km)

Brink    (6 km)

Ottersta    (6 km)

Sunnerby    (6 km)

Väggarö    (6 km)

Berga    (7 km)

Bröta Bröthagen    (7 km)

Bröta och Bröthagen    (7 km)

Grönslätt    (7 km)

Näs    (7 km)

Skansen    (7 km)

Sundby    (7 km)

Västerby    (7 km)

Blista    (8 km)

Eldtomta    (8 km)

Grimsta    (8 km)

Lundby    (8 km)

Lyngsta    (8 km)

Dåderö    (9 km)

Egelsvik    (9 km)

Hosta    (9 km)

Kungsdalen    (9 km)

Norga    (9 km)

Norrga    (9 km)

Åvinge    (10 km)

Hemfosa    (10 km)

Iselsta    (10 km)

Jursta    (10 km)

Kängsta    (10 km)

Känksta    (10 km)

Klippsta    (10 km)

Kolbottenvret    (10 km)

Nästäppen    (10 km)

Oaxen    (10 km)

Råby    (10 km)

Rosenhill    (10 km)

Sittesta    (10 km)

Sjöfjällen    (10 km)

Ådala    (11 km)

Alby    (11 km)

Ekeby    (11 km)

Lindalen    (11 km)

Marsta    (11 km)

Neder Kångsta    (11 km)

Storbacken    (11 km)

Bobäcken    (12 km)

Brogärdet    (12 km)

Fridhem    (12 km)

Kyrkbacken    (12 km)

Mikaelsgården    (12 km)

Pålsundet    (12 km)

Saltå    (12 km)

Skilleby    (12 km)

Solberga och Solåkrabyn    (12 km)

Stora Vädersjön    (12 km)

Ytterjärna    (12 km)

Älgviken    (13 km)

Björsta    (13 km)

Bränningestrand    (13 km)

Klövsta    (13 km)

Lund    (13 km)

Näset    (13 km)

Orrmor    (13 km)

Sörby    (13 km)

Västnora    (13 km)

Vidbynäs    (13 km)

Åkerby    (14 km)

Bökesta    (14 km)

Ensta    (14 km)

Hall    (14 km)

Lillgården    (14 km)

Mälby    (14 km)

Mälhaga    (14 km)

Tungelsta    (14 km)

Björknäs    (15 km)

Gangsta    (15 km)

Gärtuna    (15 km)

Gräfsta    (15 km)

Grävsta    (15 km)

Gryt    (15 km)

Hejsta    (15 km)

Krigslida    (15 km)

Kullsta    (15 km)

Långgarn    (15 km)

Lerhaga    (15 km)

Mildensborg    (15 km)

Norrbyvret    (15 km)

Norsbo    (15 km)

Norsbol    (15 km)

Ommesvik    (15 km)

Sandvik    (15 km)

Sotinge    (15 km)

Utlida Gryt    (15 km)

Uttran    (15 km)

Vreta    (15 km)

Billsta    (16 km)

Eklundshov    (16 km)

Hacktorp    (16 km)

Hammarhagen    (16 km)

Hammarskogen    (16 km)

Norvik    (16 km)

Rännilen    (16 km)

Segersjö    (16 km)

Stav    (16 km)

Straf    (16 km)

Vasshammar    (16 km)

Ådran    (17 km)

Björkhagen    (17 km)

Hästnäs    (17 km)

Igelsta    (17 km)

Muskö Havsbad    (17 km)

Nabben    (17 km)

Nedersta    (17 km)

Norrvrå    (17 km)

Rönninge    (17 km)

Sjöängen    (17 km)

Yxlö    (17 km)

Berga    (18 km)

Bergvik    (18 km)

Bruket    (18 km)

Guldboda    (18 km)

Gullboda    (18 km)

Johannesdal    (18 km)

Mälby    (18 km)

Nödesta    (18 km)

Skogsbrynsbyn    (18 km)

Söräng    (18 km)

Berganäs    (19 km)

Dyvik    (19 km)

Ludvigsberg    (19 km)

Mickrum    (19 km)

Norra Svärdsö    (19 km)

Öran    (19 km)

Riddartorp    (19 km)

Rosenborg    (19 km)

Svärdsund    (19 km)

Tuna    (19 km)

Utlida Muskö    (19 km)

Vretarna    (19 km)

Utlida    (20 km)

Vista    (20 km)

Vitså    (20 km)


Landmärken i närheten

Södermanlands runinskrifter 222    (1 km)

Fitunaån    (2 km)

Södermanlands runinskrifter 218    (2 km)

Södermanlands runinskrifter 226    (4 km)

Södermanlands runinskrifter 229    (4 km)

Himmerfjärdsverket    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 215    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 224    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 225    (5 km)

SYVAB    (5 km)

Furuholmsskansen    (6 km)

Hörningsnäs naturreservat    (6 km)

Nässkansen    (6 km)

Körunda    (7 km)

Södermanlands runinskrifter 217    (7 km)

Södermanlands runinskrifter 227    (7 km)

Södermanlands runinskrifter 235    (7 km)

Södermanlands runinskrifter 292    (7 km)

Brinkbäcken    (8 km)

Hörningsholms slott    (8 km)

Uringeån    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 297    (9 km)

Eldtomtastenen    (10 km)

Fållnäs    (10 km)

Kagghamraån    (10 km)

Norrgastenen    (10 km)

Runristning    (10 km)

Runristning    (10 km)

Södermanlands runinskrifter 250    (10 km)

Södermanlands runinskrifter 291    (10 km)

Axån    (11 km)

Hammersta    (11 km)

Kronbergets hällristning    (11 km)

Kulturhuset i Ytterjärna    (11 km)

Norrgaån    (11 km)

Ogesta    (11 km)

Rudolf Steinerseminariet    (11 km)

Södermanlands runinskrifter 294    (11 km)

Södermanlands runinskrifter 298    (11 km)

Södermanlands runinskrifter Fv1948;298    (11 km)

Häringe slott    (12 km)

Hölö skans    (12 km)

Kasholmsskansen    (12 km)

Korsnäs gård    (12 km)

Malmsjö gård    (12 km)

Nolinge    (12 km)

Nolingestenen    (12 km)

Saltå kvarn    (12 km)

Anstalten Håga    (13 km)

Lida friluftsgård    (13 km)

Pålamalms naturreservat    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 295    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 296    (13 km)

Södermanlands runinskrifter ATA4207/71    (13 km)

Södermanlands runinskrifter NOR2003;21    (13 km)

Utsira fyr    (13 km)

Valsjö    (13 km)

Anstalten Hall    (14 km)

Bockån    (14 km)

Djursnäs    (14 km)

Skälbyån    (14 km)

Almåsa kursgård    (16 km)

Eklundshovsboplatsen    (16 km)

Nynäs    (16 km)

Salems hembygdsförening    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 305    (16 km)

Berga naturbruksgymnasium    (17 km)

DeLaval    (17 km)

Lill Tumba gård    (17 km)

Skärlinge    (17 km)

Söderby    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 244    (17 km)

Södertäljedepån    (17 km)

Tumba Bruk    (17 km)

Tumba gymnasium    (17 km)

Tumba pappersbruk    (17 km)

Uttrans sjukhus    (17 km)

E4 bron    (18 km)

Hagabergs folkhögskola    (18 km)

Mariabergets fornborg    (18 km)

Nynäshamns färjeterminal    (18 km)

Runristning    (18 km)

Runristning    (18 km)

Söderby fornminnesområde    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 289    (18 km)

Södertälje stadshus    (18 km)

Tullinge torg    (18 km)

Tumbaån    (18 km)

Amfibieregementet    (19 km)

Biologiska museet    (19 km)

Hågelby gård    (19 km)

Holmfastristningen    (19 km)

Idrottsparken    (19 km)

Kyrkkulla gravfält    (19 km)

Ludvigsbergs herrgård    (19 km)

Riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn    (19 km)

Runristning    (19 km)

Saltsjötorget    (19 km)

Sankt Botvids källa    (19 km)

Skrävsta gård    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 237    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 288    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 306    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 308    (19 km)

Södertälje Baptistkyrka    (19 km)

Södertälje sjukhus    (19 km)

Tom Tits Experiment    (19 km)

Tullinge gård    (19 km)

Ådranbäcken    (20 km)

Älvestaån    (20 km)

Arbottna    (20 km)

Fågelsta    (20 km)


Kyrkor i närheten

Sorunda kyrka    (5 km)

Grödinge kyrka    (10 km)

Mörkö    (10 km)

Mörkö kyrka    (10 km)

Ösmo kyrka    (10 km)

Ytterjärna kyrka    (11 km)

Häringe kapell    (13 km)

Hölö kyrka    (13 km)

Lida idrottskyrka    (13 km)

Överjärna kyrka    (14 km)

Pershagens Kapell    (14 km)

Tungelsta Kyrka    (15 km)

Ängskyrkan    (16 km)

Alla Helgons Kyrka    (17 km)

Centrumkyrkan    (17 km)

Nynäshamns Gravkapell    (17 km)

Säby Kyrka    (17 km)

Tumba Kyrka    (17 km)

Tveta kyrka    (17 km)

Hagabergs kapell    (18 km)

Hovsjö kyrka    (18 km)

Lilla Dalens begravningsplats    (19 km)

Nynäshamns kyrka    (19 km)

S:ta Ragnhilds kyrka    (19 km)

Salems kyrka    (19 km)

Sankta Ragnhilds kyrka    (19 km)

Södertälje sjukhuskyrka    (19 km)

Tullinge Kyrka    (19 km)

Västerhaninge kyrka    (19 km)

Muskö kyrka    (20 km)

Templet i Stockholm    (20 km)


Mer information

Vädret kring Aska