SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Dragets kanal

Nynäshamn  |  Stockholms län

Dragets kanal ligger söder om Nynäshamn och skär av ön Järflotta från fastlandet.

På 1200-talet, då vattennivån låg tre meter högre än idag var Draget ett sund mellan ön Järflotta och fastlandet. Kanalen var farbar av segelbåtar, och passagen dokumenterades av Valdemar Sejr, som passerade genom sundet på korståg mot Estland.

I mitten av 1800-talet hade djupet i kanalen sjunkit till endast 0,3 m och Gustaf Nerman fick uppdraget att återigen göra en kanal av sundet. Kanalen fortsatte dock att grunda upp och i slutet av 1800-talet muddrades kanalen därför på nytt. Svenska marinens nya torpedbåtar var inte sjödugliga nog att gå på utanför Landsort, så marinen rätade upp och fördjupade kanalen med dynamit. Senare på 1900-talet förstärktes kanalens inloppskanter från södra sidan med kreosotimpregnerade stockar och kätting.

I sjökortet anges djupet på farleden och kanalen vara 1,5 meter, men under senare år har Skärgårdsstiftelsen låtit muddra kanalen och djupet som anges vid infarterna till kanalen är 2,0 meter.(aug 2012)

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Stora Vika    (11 km)

Lidatorp och Klövsta    (12 km)

Stensund och Krymla    (18 km)


Övriga orter i närheten

Sågsten    (2 km)

Lökvik    (3 km)

Norrskog    (3 km)

Södra Svärdsö    (4 km)

Trävik    (4 km)

Svärdsund    (5 km)

Grytnäs    (6 km)

Norra Svärdsö    (6 km)

Dyvik    (7 km)

Vasshammar    (7 km)

Björknäs    (8 km)

Norsbo    (8 km)

Norsbol    (8 km)

Hacktorp    (9 km)

Hammarhagen    (9 km)

Mälby    (9 km)

Hästnäs    (10 km)

Norvik    (10 km)

Älgviken    (11 km)

Björsta    (11 km)

Klövsta    (11 km)

Johannesdal    (12 km)

Landsort    (12 km)

Lindalen    (12 km)

Sandvik    (12 km)

Marsta    (13 km)

Nåttarö    (13 km)

Vidbynäs    (13 km)

Yxlö    (13 km)

Björkhagen    (14 km)

Lund    (14 km)

Rännilen    (14 km)

Blista    (15 km)

Lyngsta    (15 km)

Sittesta    (15 km)

Berga    (16 km)

Fridhem    (16 km)

Guldboda    (16 km)

Oaxen    (16 km)

Orrmor    (16 km)

Sundby    (16 km)

Bergvik    (17 km)

Grimsta    (17 km)

Jursta    (17 km)

Kängsta    (17 km)

Känksta    (17 km)

Knicksand    (17 km)

Neder Kångsta    (17 km)

Väggarö    (17 km)

Gullboda    (18 km)

Ottersta    (18 km)

Sunnerby    (18 km)

Ekeby    (19 km)

Gudby    (19 km)

Hoxla    (19 km)

Oxelvik    (19 km)

Torp    (19 km)


Landmärken i närheten

Herrhamra    (5 km)

Riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn    (6 km)

Nynäshamns färjeterminal    (7 km)

Nynäs    (8 km)

Skärlinge    (8 km)

Örngrund    (9 km)

Djursnäs    (10 km)

Valsjö    (10 km)

Betty af Brantevik    (11 km)

Landsorts fyr    (12 km)

Argo    (13 km)

Fållnäs    (14 km)

Kronbergets hällristning    (15 km)

Lista över byggnadsminnen i Södermanlands län    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 217    (16 km)

Ogesta    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 227    (17 km)

Stensunds slott    (17 km)

Körunda    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 215    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 250    (18 km)

Utsira fyr    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 229    (19 km)


Kyrkor i närheten

Torö    (3 km)

Torö kyrka    (3 km)

Nynäshamns kyrka    (7 km)

Nynäshamns Gravkapell    (8 km)

Landsorts Kapell    (12 km)

Ösmo kyrka    (15 km)

Sorunda kyrka    (18 km)


Mer information

Vädret kring Dragets kanal