SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn

Nynäshamn  |  Stockholms län

Riksförsäkringsverkets sjukhus var ett utrednings- och rehabiliteringssjukhus i Nynäshamn.

I Nynäshamn byggdes onkring år 1900 ett badhotell som en del av Nynäs havsbad på ön Trehörningen. Detta inköptes 1918 av Kungliga Pensionsstyrelsen, sedermera Riksförsäkringsverket, och byggdes om till ett av myndighetens tre sjukhus. Förutom det i Nynäshamn fanns i myndighetens ägo den tidigare, år 1899 öppnade och år 1916 av RFV inköpta Tranås Kuranstalt och det från år 1923 drivna Åre Fjällkuranstalt. Som arkitekt anlitades Karl Güettler. Under åren 1993-97 fanns också en filial i Klimpfjäll för att behandla patienter med ätstörningar. Sjukhusen skulle bland annat bidra med medicinska underlag i bedömningen inför beslut om motsvarigheten till dagens förtidspension.

Verksamheten vid Riksförsäkringsverkets avvecklades genom ett riksdagsbeslut 1999 på basis av regeringens proposition 1998/99:76 Riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn lades ned på 00-talet. Dessförinnan drevs sjukhusen i aktiebolagsform av det av Riksförsäkringsverket helägda dotterbolaget AB Kurortsverksamhet. Sjukhuset i Tranås drevs som ett dotterbolag till sjukhuset i Nynäshamn, medan Riksförsäkringsverkets sjukhuset i Åre redan 1979 hade övertagits av Jämtlands läns landsting.

Verksamheten vid sjukhusen hade under senare delen av 1990-talet två delar. Dels gjordes utredningar som underlag till försäkringskassornas beslut om rehabilitering, förtidspension och rätt till sjukpenning, dels genomfördes rehabiliteringsprogram för patienterna. Sjukhuset i Nynäshamn hade omkring 200 vårdplatser och knappt 200 anställda.

Omkring år 2011 byggdes sjukhuset i Nynäshamn om till bland annat ett 50-tal bostäder.

[Från wikipedia]


Mindre bebodda platser i närheten

Lidatorp och Klövsta    (7 km)

Stora Vika    (10 km)

Muskö    (15 km)

Segersäng    (15 km)

Landfjärden    (16 km)

Grödby    (18 km)

Grödby Nynäshamns    (18 km)


Övriga orter i närheten

Hacktorp    (3 km)

Hammarhagen    (3 km)

Norvik    (4 km)

Vasshammar    (5 km)

Älgviken    (6 km)

Björknäs    (6 km)

Johannesdal    (6 km)

Klövsta    (6 km)

Mälby    (6 km)

Norsbo    (6 km)

Norsbol    (6 km)

Svärdsund    (6 km)

Björsta    (7 km)

Lökvik    (7 km)

Södra Svärdsö    (7 km)

Vidbynäs    (7 km)

Yxlö    (7 km)

Björkhagen    (8 km)

Lund    (8 km)

Norra Svärdsö    (8 km)

Norrskog    (8 km)

Rännilen    (8 km)

Sågsten    (8 km)

Dyvik    (10 km)

Fridhem    (10 km)

Grytnäs    (10 km)

Guldboda    (10 km)

Nåttarö    (10 km)

Sittesta    (10 km)

Trävik    (10 km)

Bergvik    (11 km)

Gullboda    (11 km)

Hästnäs    (11 km)

Lindalen    (11 km)

Lyngsta    (11 km)

Marsta    (11 km)

Orrmor    (11 km)

Berga    (12 km)

Blista    (12 km)

Jursta    (12 km)

Kängsta    (12 km)

Känksta    (12 km)

Neder Kångsta    (12 km)

Ekeby    (13 km)

Knicksand    (13 km)

Sandvik    (13 km)

Väggarö    (13 km)

Grimsta    (14 km)

Sundby    (14 km)

Sunnerby    (14 km)

Kolbottenvret    (15 km)

Mälby    (15 km)

Ottersta    (15 km)

Ådala    (16 km)

Gudby    (16 km)

Hoxla    (16 km)

Ludvigsberg    (16 km)

Muskö Havsbad    (16 km)

Neder Söderby    (16 km)

Oaxen    (16 km)

Torp    (16 km)

Enstalund    (17 km)

Landsort    (17 km)

Långgarn    (17 km)

Mickrum    (17 km)

Utlida    (17 km)

Utlida Muskö    (17 km)

Bobäcken    (18 km)

Kyrkbacken    (18 km)

Näsängen    (18 km)

Näset    (18 km)

Norr Rangsta    (18 km)

Ryssnäset    (18 km)

Storbacken    (18 km)

Sund    (18 km)

Torpet    (18 km)

Torpetsund    (18 km)

Trollsta    (18 km)

Tyrved    (18 km)

Aska    (19 km)

Egelsvik    (19 km)

Fullbro    (19 km)

Hemfosa    (19 km)

Hosta    (19 km)

Källsta    (19 km)

Landängen    (19 km)

Norra Enby    (19 km)

Norra Källsta    (19 km)

Ommesvik    (19 km)

Torpa skog och Hoppet    (19 km)

Stenby    (20 km)

Torpa Skog    (20 km)

Västnora    (20 km)


Landmärken i närheten

Nynäshamns färjeterminal    (1 km)

Nynäs    (3 km)

Örngrund    (4 km)

Valsjö    (6 km)

Djursnäs    (9 km)

Kronbergets hällristning    (9 km)

Skärlinge    (9 km)

Ogesta    (11 km)

Herrhamra    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 250    (12 km)

Utsira fyr    (12 km)

Fållnäs    (13 km)

Körunda    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 217    (13 km)

Arbottna    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 227    (14 km)

Hammersta    (15 km)

Södermanlands runinskrifter 215    (15 km)

Södermanlands runinskrifter 229    (15 km)

Södermanlands runinskrifter Fv1948;298    (15 km)

Ludvigsbergs herrgård    (16 km)

Runristning    (16 km)

Betty af Brantevik    (17 km)

Häringe slott    (17 km)

Argo    (18 km)

Landsorts fyr    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 218    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 224    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 225    (18 km)

Almåsa kursgård    (19 km)

Stensunds slott    (19 km)


Kyrkor i närheten

Nynäshamns kyrka    (nära)

Nynäshamns Gravkapell    (2 km)

Torö    (9 km)

Torö kyrka    (9 km)

Ösmo kyrka    (10 km)

Muskö kyrka    (15 km)

Sorunda kyrka    (15 km)

Landsorts Kapell    (17 km)

Häringe kapell    (18 km)


Mer information

Vädret kring Riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn