SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Södermanlands runinskrifter 229

Nynäshamn  |  Stockholms län

Södermanlands runinskrifter 229

Runinskrift Sö 229 är en runsten som står på en privat tomt i Sundsta i Sorunda på Södertörn söder om Stockholm. På samma tomt står också runstenen Sö 230.

De båda stenarna hittades 1888 i dalgången strax söder om Sorunda kyrka när en äldre vägbank genom sankmarken uppodlades. Det är således inte helt säkert att detta varit deras ursprungliga placering, utan de kan ha flytats dit för att utgöra fyllning till den forna vägbanken. De kan också ha varit brostenar som stått på var sida om utlagda spänger, som förmodligen fanns utlagda över våtmarken redan på vikingatiden.

Stenarnas ristningar är välbevarade tack vare att de legat med runorna nedåt i den sanka marken. Efter att de återupptäcktes flyttades de till Torps dåvarande handelsbod i Sundsta, norr om kyrkan. Handelsboden är nu ett bostadshus.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Järna    (17 km)


Mindre orter i närheten

Hölö    (13 km)

Vårsta    (17 km)

Pershagen    (19 km)

Vagnhärad    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Grödby    (5 km)

Grödby Nynäshamns    (5 km)

Segersäng    (7 km)

Lidatorp och Klövsta    (8 km)

Stora Vika    (9 km)

Landfjärden    (10 km)

Kagghamra    (11 km)

Sibble    (12 km)

Väländan    (14 km)

Bremora    (17 km)

Muskö    (17 km)

Östra Kallfors    (18 km)

Östorp och Ådran    (19 km)

Stensund och Krymla    (19 km)

Norra Riksten    (20 km)


Övriga orter i närheten

Gudby    (1 km)

Hoxla    (1 km)

Torp    (nära)

Enstalund    (2 km)

Sunnerby    (2 km)

Tyrved    (2 km)

Ottersta    (3 km)

Väggarö    (3 km)

Aska    (4 km)

Berga    (4 km)

Blista    (4 km)

Fullbro    (4 km)

Källsta    (4 km)

Lyngsta    (4 km)

Neder Söderby    (4 km)

Norra Enby    (4 km)

Norra Källsta    (4 km)

Stenby    (4 km)

Sundby    (4 km)

Grimsta    (5 km)

Norr Rangsta    (5 km)

Trollsta    (5 km)

Fituna    (7 km)

Lindalen    (7 km)

Norra Stutby    (7 km)

Sittesta    (7 km)

Skogstorp    (7 km)

Stutby    (7 km)

Egelsvik    (8 km)

Hosta    (8 km)

Jursta    (8 km)

Kängsta    (8 km)

Känksta    (8 km)

Marsta    (8 km)

Oaxen    (8 km)

Vinaren    (8 km)

Ådala    (9 km)

Älgviken    (9 km)

Björsta    (9 km)

Ekeby    (9 km)

Fridhem    (9 km)

Klövsta    (9 km)

Kolbottenvret    (9 km)

Lundby    (9 km)

Neder Kångsta    (9 km)

Skansen    (9 km)

Västerby    (9 km)

Brink    (10 km)

Bröta Bröthagen    (10 km)

Bröta och Bröthagen    (10 km)

Dåderö    (10 km)

Grönslätt    (10 km)

Hemfosa    (10 km)

Lund    (10 km)

Mälby    (10 km)

Orrmor    (10 km)

Vidbynäs    (10 km)

Björknäs    (11 km)

Näs    (11 km)

Norsbo    (11 km)

Norsbol    (11 km)

Sjöfjällen    (11 km)

Storbacken    (11 km)

Bobäcken    (12 km)

Eldtomta    (12 km)

Kyrkbacken    (12 km)

Norvik    (12 km)

Pålsundet    (12 km)

Sandvik    (12 km)

Vasshammar    (12 km)

Hacktorp    (13 km)

Hammarhagen    (13 km)

Iselsta    (13 km)

Kungsdalen    (13 km)

Mälhaga    (13 km)

Näset    (13 km)

Nästäppen    (13 km)

Norga    (13 km)

Norrga    (13 km)

Råby    (13 km)

Rännilen    (13 km)

Skilleby    (13 km)

Sörby    (13 km)

Stora Vädersjön    (13 km)

Västnora    (13 km)

Yxlö    (13 km)

Åvinge    (14 km)

Björkhagen    (14 km)

Bökesta    (14 km)

Hästnäs    (14 km)

Klippsta    (14 km)

Långgarn    (14 km)

Lillgården    (14 km)

Rosenhill    (14 km)

Saltå    (14 km)

Ytterjärna    (14 km)

Alby    (15 km)

Brogärdet    (15 km)

Dyvik    (15 km)

Gangsta    (15 km)

Gryt    (15 km)

Guldboda    (15 km)

Gullboda    (15 km)

Johannesdal    (15 km)

Kullsta    (15 km)

Mikaelsgården    (15 km)

Mildensborg    (15 km)

Norra Svärdsö    (15 km)

Ommesvik    (15 km)

Solberga och Solåkrabyn    (15 km)

Sotinge    (15 km)

Svärdsund    (15 km)

Tungelsta    (15 km)

Utlida Gryt    (15 km)

Vreta    (15 km)

Åkerby    (16 km)

Bergvik    (16 km)

Mälby    (16 km)

Muskö Havsbad    (16 km)

Stav    (16 km)

Straf    (16 km)

Bränningestrand    (17 km)

Gräfsta    (17 km)

Grävsta    (17 km)

Grytnäs    (17 km)

Hejsta    (17 km)

Krigslida    (17 km)

Ludvigsberg    (17 km)

Sjöängen    (17 km)

Södra Svärdsö    (17 km)

Berga    (18 km)

Billsta    (18 km)

Ensta    (18 km)

Hall    (18 km)

Hammarskogen    (18 km)

Lerhaga    (18 km)

Mickrum    (18 km)

Nedersta    (18 km)

Norrskog    (18 km)

Norrvrå    (18 km)

Utlida    (18 km)

Utlida Muskö    (18 km)

Berganäs    (19 km)

Eklundshov    (19 km)

Gärtuna    (19 km)

Nödesta    (19 km)

Norrbyvret    (19 km)

Sund    (19 km)

Torpa skog och Hoppet    (19 km)

Torpet    (19 km)

Torpetsund    (19 km)

Uttran    (19 km)

Ådran    (20 km)

Näsängen    (20 km)

Segersjö    (20 km)

Torpa Skog    (20 km)

Vista    (20 km)

Vitså    (20 km)


Landmärken i närheten

Södermanlands runinskrifter 215    (1 km)

Södermanlands runinskrifter 218    (2 km)

Södermanlands runinskrifter 217    (3 km)

Södermanlands runinskrifter 227    (3 km)

Körunda    (4 km)

Fitunaån    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 222    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 224    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 225    (5 km)

Fållnäs    (7 km)

Kronbergets hällristning    (7 km)

Furuholmsskansen    (8 km)

Himmerfjärdsverket    (8 km)

Nässkansen    (8 km)

Ogesta    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 226    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 250    (8 km)

SYVAB    (8 km)

Hörningsnäs naturreservat    (9 km)

Södermanlands runinskrifter 235    (9 km)

Brinkbäcken    (10 km)

Djursnäs    (10 km)

Hammersta    (10 km)

Hörningsholms slott    (10 km)

Södermanlands runinskrifter 292    (10 km)

Södermanlands runinskrifter Fv1948;298    (10 km)

Utsira fyr    (10 km)

Valsjö    (10 km)

Häringe slott    (11 km)

Uringeån    (11 km)

Hölö skans    (12 km)

Kasholmsskansen    (12 km)

Nynäs    (12 km)

Runristning    (12 km)

Kulturhuset i Ytterjärna    (13 km)

Rudolf Steinerseminariet    (13 km)

Runristning    (13 km)

Skärlinge    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 297    (13 km)

Eldtomtastenen    (14 km)

Kagghamraån    (14 km)

Norrgaån    (14 km)

Norrgastenen    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 291    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 298    (14 km)

Axån    (15 km)

Korsnäs gård    (15 km)

Nolinge    (15 km)

Nolingestenen    (15 km)

Nynäshamns färjeterminal    (15 km)

Riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn    (15 km)

Saltå kvarn    (15 km)

Södermanlands runinskrifter 294    (15 km)

Almåsa kursgård    (16 km)

Berga naturbruksgymnasium    (16 km)

Malmsjö gård    (16 km)

Pålamalms naturreservat    (16 km)

Södermanlands runinskrifter NOR2003;21    (16 km)

Anstalten Håga    (17 km)

Bockån    (17 km)

Lida friluftsgård    (17 km)

Ludvigsbergs herrgård    (17 km)

Runristning    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 295    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 296    (17 km)

Södermanlands runinskrifter ATA4207/71    (17 km)

Anstalten Hall    (18 km)

Arbottna    (18 km)

Örngrund    (18 km)

Runristning    (18 km)

Skälbyån    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 244    (18 km)

Stensunds slott    (18 km)

Åda säteri    (19 km)

Amfibieregementet    (19 km)

Eklundshovsboplatsen    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 237    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 359    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 36    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 39    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 27    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 38    (20 km)


Kyrkor i närheten

Sorunda kyrka    (1 km)

Ösmo kyrka    (7 km)

Mörkö    (9 km)

Mörkö kyrka    (9 km)

Häringe kapell    (12 km)

Hölö kyrka    (13 km)

Nynäshamns Gravkapell    (13 km)

Ytterjärna kyrka    (13 km)

Grödinge kyrka    (14 km)

Nynäshamns kyrka    (15 km)

Tungelsta Kyrka    (16 km)

Lida idrottskyrka    (17 km)

Överjärna kyrka    (17 km)

Muskö kyrka    (18 km)

Pershagens Kapell    (18 km)

Ängskyrkan    (19 km)

Trosa lands kyrka    (19 km)

Trosa Landsförsamlings Kyrka    (19 km)

Torö kyrka    (20 km)

Vagnhärads Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Södermanlands runinskrifter 229