SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Tyrved

Nynäshamn  |  Stockholms län

Tyr (isländska Týr, forntyska Ziu, fornengelska Tiw urgermanska Tiwaz) är en av asagudarna i den nordiska mytologin. I Sverige hette han Ti, och förekommer i vissa ortnamn som exempelvis Tiveden. Han tycks en gång ha varit betydelsefull, men hans inflytande hade troligen minskat vid tiden de berättelser som senare nedtecknades uppstod. Han tycks identifieras med polstjärnan hos anglosaxarna. Han kallas även "Den en-handade guden" och "Vargens Rester". Det senare var under vikingatiden en kenning för mod.

Ordet Týr kan också användas i betydelsen "gud" på fornnordiska. Den urgermanska namnformen rekonstrueras som *teiwaz, senare *tīwaz. I sin svenska form Ti förekommer han i bland annat i "tisdag" (på danska och norska heter motsvarande veckodag tirsdag). Det är viktigt att notera att isländskans "ý" uttalas som "i".

På ett av de två 400-talshornen i guld från Gallehus i Danmark ses guden Tyr mata ett monster (liksom han i Eddan matar Fenrisulven) och därefter hur han sitter framför det fjättrade odjuret med avbiten hand (se nedan).

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Järna    (15 km)


Mindre orter i närheten

Hölö    (12 km)

Vårsta    (15 km)

Pershagen    (17 km)

Ekeby    (19 km)

Ekeby Södertälje    (19 km)

Vagnhärad    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Grödby Nynäshamns    (4 km)

Grödby    (5 km)

Segersäng    (8 km)

Kagghamra    (9 km)

Lidatorp och Klövsta    (10 km)

Sibble    (10 km)

Landfjärden    (11 km)

Stora Vika    (11 km)

Väländan    (14 km)

Bremora    (15 km)

Östra Kallfors    (16 km)

Muskö    (18 km)

Norra Riksten    (18 km)

Östorp och Ådran    (18 km)

Stensund och Krymla    (19 km)

Vita villorna    (20 km)


Övriga orter i närheten

Enstalund    (1 km)

Aska    (2 km)

Fullbro    (2 km)

Gudby    (2 km)

Hoxla    (2 km)

Källsta    (2 km)

Norra Enby    (2 km)

Norra Källsta    (2 km)

Stenby    (2 km)

Torp    (2 km)

Norr Rangsta    (4 km)

Ottersta    (4 km)

Sunnerby    (4 km)

Fituna    (5 km)

Neder Söderby    (5 km)

Trollsta    (5 km)

Väggarö    (5 km)

Berga    (6 km)

Blista    (6 km)

Grimsta    (6 km)

Lyngsta    (6 km)

Norra Stutby    (6 km)

Skogstorp    (6 km)

Stutby    (6 km)

Sundby    (6 km)

Skansen    (7 km)

Vinaren    (7 km)

Brink    (8 km)

Egelsvik    (8 km)

Grönslätt    (8 km)

Hosta    (8 km)

Västerby    (8 km)

Bröta Bröthagen    (9 km)

Bröta och Bröthagen    (9 km)

Dåderö    (9 km)

Jursta    (9 km)

Kängsta    (9 km)

Känksta    (9 km)

Lindalen    (9 km)

Lundby    (9 km)

Marsta    (9 km)

Näs    (9 km)

Oaxen    (9 km)

Sittesta    (9 km)

Ådala    (10 km)

Ekeby    (10 km)

Eldtomta    (10 km)

Hemfosa    (10 km)

Kolbottenvret    (10 km)

Neder Kångsta    (10 km)

Älgviken    (11 km)

Björsta    (11 km)

Fridhem    (11 km)

Iselsta    (11 km)

Klippsta    (11 km)

Klövsta    (11 km)

Kungsdalen    (11 km)

Nästäppen    (11 km)

Norga    (11 km)

Norrga    (11 km)

Pålsundet    (11 km)

Råby    (11 km)

Sjöfjällen    (11 km)

Åvinge    (12 km)

Lund    (12 km)

Mälby    (12 km)

Orrmor    (12 km)

Rosenhill    (12 km)

Saltå    (12 km)

Skilleby    (12 km)

Sörby    (12 km)

Storbacken    (12 km)

Vidbynäs    (12 km)

Ytterjärna    (12 km)

Alby    (13 km)

Björknäs    (13 km)

Bobäcken    (13 km)

Bökesta    (13 km)

Brogärdet    (13 km)

Kyrkbacken    (13 km)

Mälhaga    (13 km)

Mikaelsgården    (13 km)

Näset    (13 km)

Norsbo    (13 km)

Norsbol    (13 km)

Solberga och Solåkrabyn    (13 km)

Stora Vädersjön    (13 km)

Åkerby    (14 km)

Lillgården    (14 km)

Norvik    (14 km)

Sandvik    (14 km)

Vasshammar    (14 km)

Västnora    (14 km)

Vreta    (14 km)

Bränningestrand    (15 km)

Gräfsta    (15 km)

Grävsta    (15 km)

Hacktorp    (15 km)

Hammarhagen    (15 km)

Hästnäs    (15 km)

Hejsta    (15 km)

Långgarn    (15 km)

Mildensborg    (15 km)

Ommesvik    (15 km)

Rännilen    (15 km)

Tungelsta    (15 km)

Utlida Gryt    (15 km)

Yxlö    (15 km)

Billsta    (16 km)

Björkhagen    (16 km)

Ensta    (16 km)

Gangsta    (16 km)

Gryt    (16 km)

Hall    (16 km)

Krigslida    (16 km)

Kullsta    (16 km)

Lerhaga    (16 km)

Sotinge    (16 km)

Stav    (16 km)

Straf    (16 km)

Bergvik    (17 km)

Dyvik    (17 km)

Gärtuna    (17 km)

Guldboda    (17 km)

Gullboda    (17 km)

Hammarskogen    (17 km)

Johannesdal    (17 km)

Muskö Havsbad    (17 km)

Norra Svärdsö    (17 km)

Norrbyvret    (17 km)

Norrvrå    (17 km)

Svärdsund    (17 km)

Uttran    (17 km)

Berga    (18 km)

Eklundshov    (18 km)

Mälby    (18 km)

Nabben    (18 km)

Nedersta    (18 km)

Segersjö    (18 km)

Sjöängen    (18 km)

Ådran    (19 km)

Berganäs    (19 km)

Grytnäs    (19 km)

Igelsta    (19 km)

Ludvigsberg    (19 km)

Mickrum    (19 km)

Nödesta    (19 km)

Rönninge    (19 km)

Skogsbrynsbyn    (19 km)

Södra Svärdsö    (19 km)

Söräng    (19 km)

Utlida    (19 km)

Utlida Muskö    (19 km)

Bruket    (20 km)

Torpa skog och Hoppet    (20 km)


Landmärken i närheten

Södermanlands runinskrifter 218    (nära)

Södermanlands runinskrifter 229    (2 km)

Fitunaån    (3 km)

Södermanlands runinskrifter 215    (3 km)

Södermanlands runinskrifter 222    (3 km)

Södermanlands runinskrifter 217    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 224    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 225    (5 km)

Södermanlands runinskrifter 227    (5 km)

Furuholmsskansen    (6 km)

Himmerfjärdsverket    (6 km)

Körunda    (6 km)

Nässkansen    (6 km)

Södermanlands runinskrifter 226    (6 km)

SYVAB    (6 km)

Hörningsnäs naturreservat    (7 km)

Fållnäs    (8 km)

Hörningsholms slott    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 235    (8 km)

Brinkbäcken    (9 km)

Kronbergets hällristning    (9 km)

Södermanlands runinskrifter 250    (9 km)

Södermanlands runinskrifter 292    (9 km)

Ogesta    (10 km)

Uringeån    (10 km)

Hammersta    (11 km)

Hölö skans    (11 km)

Kasholmsskansen    (11 km)

Kulturhuset i Ytterjärna    (11 km)

Rudolf Steinerseminariet    (11 km)

Runristning    (11 km)

Runristning    (11 km)

Södermanlands runinskrifter 297    (11 km)

Södermanlands runinskrifter Fv1948;298    (11 km)

Djursnäs    (12 km)

Eldtomtastenen    (12 km)

Häringe slott    (12 km)

Kagghamraån    (12 km)

Norrgastenen    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 291    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 298    (12 km)

Utsira fyr    (12 km)

Valsjö    (12 km)

Axån    (13 km)

Norrgaån    (13 km)

Saltå kvarn    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 294    (13 km)

Korsnäs gård    (14 km)

Malmsjö gård    (14 km)

Nolinge    (14 km)

Nolingestenen    (14 km)

Södermanlands runinskrifter ATA4207/71    (14 km)

Södermanlands runinskrifter NOR2003;21    (14 km)

Anstalten Håga    (15 km)

Lida friluftsgård    (15 km)

Nynäs    (15 km)

Pålamalms naturreservat    (15 km)

Skälbyån    (15 km)

Skärlinge    (15 km)

Södermanlands runinskrifter 295    (15 km)

Södermanlands runinskrifter 296    (15 km)

Anstalten Hall    (16 km)

Bockån    (16 km)

Almåsa kursgård    (17 km)

Berga naturbruksgymnasium    (17 km)

Nynäshamns färjeterminal    (17 km)

Runristning    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 244    (17 km)

Eklundshovsboplatsen    (18 km)

Riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn    (18 km)

Runristning    (18 km)

Salems hembygdsförening    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 305    (18 km)

Stensunds slott    (18 km)

Åda säteri    (19 km)

Arbottna    (19 km)

DeLaval    (19 km)

E4 bron    (19 km)

Hagabergs folkhögskola    (19 km)

Lill Tumba gård    (19 km)

Ludvigsbergs herrgård    (19 km)

Mariabergets fornborg    (19 km)

Söderby    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 289    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 359    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 36    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 39    (19 km)

Södertäljedepån    (19 km)

Tumba Bruk    (19 km)

Tumba gymnasium    (19 km)

Tumba pappersbruk    (19 km)

Tumbaån    (19 km)

Uttrans sjukhus    (19 km)

Amfibieregementet    (20 km)

Örngrund    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 237    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 27    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 38    (20 km)

Södertälje stadshus    (20 km)


Kyrkor i närheten

Sorunda kyrka    (3 km)

Mörkö    (9 km)

Mörkö kyrka    (9 km)

Ösmo kyrka    (9 km)

Ytterjärna kyrka    (11 km)

Grödinge kyrka    (12 km)

Hölö kyrka    (12 km)

Häringe kapell    (13 km)

Lida idrottskyrka    (15 km)

Nynäshamns Gravkapell    (15 km)

Överjärna kyrka    (15 km)

Pershagens Kapell    (16 km)

Tungelsta Kyrka    (16 km)

Ängskyrkan    (17 km)

Nynäshamns kyrka    (17 km)

Centrumkyrkan    (18 km)

Tveta kyrka    (18 km)

Alla Helgons Kyrka    (19 km)

Hovsjö kyrka    (19 km)

Muskö kyrka    (19 km)

Säby Kyrka    (19 km)

Trosa lands kyrka    (19 km)

Trosa Landsförsamlings Kyrka    (19 km)

Tumba Kyrka    (19 km)

Hagabergs kapell    (20 km)

Vagnhärads Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Tyrved