SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Gottsunda

Österåker  |  Stockholms län

Gottsunda är en stadsdel i Uppsala (cirka 7 km sydväst om Uppsala centrum) med bebyggelse framför allt från 60- och 70-talen.

I Gottsunda finns en skola från 1976 och en kyrka uppförd 1980. De äldre byggnaderna ingår i miljonprogrammet. I Gottsunda Centrum finns affärer, restauranger och ett inomhusbad med sporthall. Även en filial till Arbetsförmedlingen finns, liksom teater, bibliotek, apotek, systembolag, ålderdomshem och vårdcentral med mödra- och barnhälsovård. Bland större affärer kan Ica, Willys och Lidl nämnas. Skolor finns upp till och med högstadium. Stadsdelens befolkning uppgick 2007 till 9 474 personer, varav 4 610 (48,7 %) med utländsk bakgrund.

Stadsdelen är i huvudsak byggd enligt SCAFT-planering med en huvudgata, Hugo Alfvéns väg, från Norby i nordväst till Sunnersta i sydost. Genom stadsdelens nordvästra och västra kant går också Vårdsätravägen, som norrut förbinder Gottsunda med Dag Hammarskjölds väg och Kungsängsleden, och därmed Uppsalas centrala delar. Andra grannstadsdelar är Valsätra i nordost och Vårdsätra i söder.

Trafikseparering vid Musikvägen, Gottsunda

I likhet med många nyare hyresområden i större städers utkanter drabbades Gottsunda av sociala problem efter ett par decennier. Socialtjänsten i Uppsala prövade då en linje som i media kom att kallas Gottsundamodellen, och uppfattades som hård.

Stadsdelens namn kommer av gården Gottsunda, belägen vid nuvarande Vårdsätravägen. Gutasund eller Guttasund finns dokumenterat sedan 1304. Ordledet "Gott" kan åsyfta fornsvenska mansnamnet Gute, Gutte eller folkslagbeteckningen gutar. "Namnets bakgrund skulle då vara en hamn som brukats särskilt av gotländska farmän." Då vattennivån i Mälaren under senmedeltiden stod fem meter högre än i dag bildade Hågaån i höjd med Lurbo bro ett smalt sund vid utloppet i Ekoln, vilket förklarar ordledet "-sunda".

Gottsundagipen är ett större gräsbevuxet område där ungdomar ibland spelar fotboll, beläget mellan Hågadalen och Gottsunda i norr och Sunnersta i söder.

Gatorna är uppkallade efter personer, musiker och instrument som bland annat Cellovägen, Altfiolvägen, Oscar Arpis väg, Jenny Linds väg, Musikvägen, Vackra Birgers väg, Blomdahls väg, Rangströms väg, Solistvägen, Peterson Bergers väg, Dirigentvägen, Flöjtvägen, Gitarrvägen, Kontrabasvägen, Orkestervägen, Stenhammars väg, August Södermans väg, Valthornsvägen och Hugo Alfvéns väg.

Carl von Linné gjorde med sina studenter exkursioner bland annat till Gottsunda ängar.

[Från wikipedia]


Större städer i närheten

Täby    (9 km)


Medelstora orter i närheten

Djursholm    (13 km)

Bergshamra    (15 km)

Brevik    (15 km)

Brevik Lidingö    (15 km)


Mindre orter i närheten

Svinninge    (6 km)

Resarö    (9 km)

Skärgårdsstad    (10 km)

Sticklinge udde    (12 km)

Waxholm    (12 km)

Sjöberg    (14 km)

Kummelnäs    (15 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Stava    (2 km)

Stava Österåkers    (2 km)

Täljö    (2 km)

Norrö    (3 km)

Rydbo    (3 km)

Norrö Österåkers    (4 km)

Solberga    (8 km)

Solberga Österåker    (8 km)

Brottby    (9 km)

Karby    (9 km)

Kullö    (9 km)

Lindholmen Vallentuna    (12 km)

Johannesudd    (13 km)

Lindholmen    (13 km)

Bammarboda    (14 km)

Tranholmen    (14 km)

Oscar Fredriksborg    (15 km)

Oskar Fredriksborg    (15 km)

Tegelhagen    (16 km)


Övriga orter i närheten

Hagbyhöjden    (2 km)

Stora Stava    (2 km)

Rosenkälla    (3 km)

Åkerstorp    (4 km)

Arninge    (5 km)

Båtstorp    (5 km)

Hacksta    (5 km)

Lacksta    (5 km)

Österskär    (5 km)

Osteskar    (5 km)

Rydboholms Slott    (5 km)

Hästängsudd    (6 km)

Nantes    (6 km)

Storhagen    (6 km)

Svinningeudd    (6 km)

Gåsvik    (7 km)

Hägernäs    (7 km)

Löttingelund    (7 km)

Lottingelund    (7 km)

Margretelund    (7 km)

Rävsta    (7 km)

Skånsta    (7 km)

Svartgarn    (7 km)

Brevik    (8 km)

Byle    (8 km)

Gribbylund    (8 km)

Kungsbacken    (8 km)

Lekungen    (8 km)

Tråsätra    (8 km)

Tråsättra    (8 km)

Viggbyholm    (8 km)

Bällsta    (9 km)

Engarn    (9 km)

Frösvik    (9 km)

Härsbacka    (9 km)

Härsbacken    (9 km)

Skeppsbol    (9 km)

Solhaga    (9 km)

Täby kyrkby    (9 km)

Visinge    (9 km)

Ytterby    (9 km)

Ytterbystrand    (9 km)

Edholma    (10 km)

Ella Gård    (10 km)

Ensta    (10 km)

Erikslund    (10 km)

Grindtorp    (10 km)

Lervik    (10 km)

Näsby    (10 km)

Näsby Östra Park    (10 km)

Näsbypark    (10 km)

Roslags Näsby    (10 km)

Storholmen    (10 km)

Svalnäs    (10 km)

Tibble    (10 km)

Ella    (11 km)

Ella Park    (11 km)

Enebybergs Villastad    (11 km)

Flaxenvik    (11 km)

Hagby    (11 km)

Kragsta    (11 km)

Kyttinge    (11 km)

Lahäll    (11 km)

Marsätra    (11 km)

Marsättra    (11 km)

Ormsta    (11 km)

Stegesund    (11 km)

Trolldalen    (11 km)

Djursholms Ekeby    (12 km)

Grönsta    (12 km)

Karlsudd    (12 km)

Mjölkön    (12 km)

Rindö smedja    (12 km)

Skarpäng    (12 km)

Södergarn    (12 km)

Betsö    (13 km)

Bo kvarn    (13 km)

Djursholms Ösby    (13 km)

Duvholmen    (13 km)

Granby    (13 km)

Hustega    (13 km)

Kärrdal    (13 km)

Killinge    (13 km)

Kyrkviken    (13 km)

Mörby    (13 km)

Rinkeby    (13 km)

Skeppsdal    (13 km)

Sticklinge    (13 km)

Torslunda    (13 km)

Tyktorp    (13 km)

Västra Yttringe    (13 km)

Bergendahl    (14 km)

Bergendal    (14 km)

Danderyd    (14 km)

Ekeby Upplands Väsby    (14 km)

Ekhagen    (14 km)

Enebyberg    (14 km)

Gallboda    (14 km)

Inverness    (14 km)

Islinge    (14 km)

Klingsta    (14 km)

Kumla    (14 km)

Långängen    (14 km)

Nora    (14 km)

Nykvarn    (14 km)

Orkestaby    (14 km)

Räfsnäs    (14 km)

Rindö    (14 km)

Skägga    (14 km)

Stocksund    (14 km)

Torsvik    (14 km)

Undal    (14 km)

Vallentuna församling    (14 km)

Vallersvik    (14 km)

Västra Skägga    (14 km)

Baggeby    (15 km)

Bollstanäs    (15 km)

Edsberg    (15 km)

Edsberg Sollentuna    (15 km)

Gåshaga    (15 km)

Gunsarby    (15 km)

Härserud    (15 km)

Herserud    (15 km)

Käppala    (15 km)

Landsnora    (15 km)

Lappis    (15 km)

Lappkärrsberget    (15 km)

Larsberg    (15 km)

Ledinge    (15 km)

Mölna    (15 km)

Östra Skägga    (15 km)

Ramsö    (15 km)

Tynningö    (15 km)

Vårholma    (15 km)

Vaxmora    (15 km)

Frescati    (16 km)

Häggvik    (16 km)

Hjorthagen    (16 km)

Husby    (16 km)

Kottla    (16 km)

Kungshamra    (16 km)

Norrviken    (16 km)

Nyboda    (16 km)

Odenslunda    (16 km)

Sälna    (16 km)

Skäl    (16 km)

Skärmaräng    (16 km)

Skärsätra    (16 km)

Sommarbo    (16 km)

Törnskogen    (16 km)

Tureberg    (16 km)

Turebergs Villastad    (16 km)

Ulriksdal    (16 km)

Velamsund    (16 km)

Djurgårdsbrunn    (17 km)

Dyvik    (17 km)

Fermsholmen    (17 km)

Gärdet    (17 km)

Haga    (17 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (4 km)

Upplands runinskrifter 194    (4 km)

Tunagård    (5 km)

Anstalten Österåker    (6 km)

Häktet Österåker    (6 km)

HMS Aspö    (6 km)

Rödbosund    (6 km)

Skavlötens kulsprutebunkrar    (6 km)

Upplands runinskrifter 201    (6 km)

Upplands runinskrifter 202    (6 km)

Upplands runinskrifter 203    (6 km)

Upplands runinskrifter 204    (6 km)

Västra dockan på Beckholmen    (6 km)

F 2 Hägernäs    (7 km)

Örstaristningen    (7 km)

Runristning    (8 km)

Upplands runinskrifter 184    (8 km)

Blomskär    (9 km)

Jarlabankes bro    (9 km)

Täby centrum    (9 km)

Täby Galopp    (9 km)

Upplands runinskrifter 164    (9 km)

Upplands runinskrifter 165    (9 km)

Upplands runinskrifter 180    (9 km)

Upplands runinskrifter 181    (9 km)

Ytterby gruva    (9 km)

Kvarntorpshällen    (10 km)

Näsby slott    (10 km)

Runristning    (10 km)

Vallatorp    (10 km)

Bogesunds slott    (11 km)

Pålsundsbatteriet    (11 km)

Upplands runinskrifter 170    (11 km)

Vada sjökullar    (11 km)

Vadaby    (11 km)

Djursholms slott    (12 km)

Upplands runinskrifter 160    (12 km)

Upplands runinskrifter 161    (12 km)

Upplands runinskrifter 236    (12 km)

Upplands runinskrifter 237    (12 km)

Villa Tallbacken    (12 km)

Bo gård    (13 km)

Ekholmsnäs    (13 km)

Elfviks gård    (13 km)

Hustegaholm    (13 km)

Kvarteret Canada    (13 km)

Lidingövallen    (13 km)

Svanholmen    (13 km)

Upplands runinskrifter 131    (13 km)

Upplands runinskrifter 200    (13 km)

Villa Snellman    (13 km)

Flöjtspelande ängel    (14 km)

Käppalaställningen    (14 km)

Käppalaverket    (14 km)

Lidingö hembygdsförening    (14 km)

Lidingöloppet    (14 km)

Lista över byggnadsminnen i Stockholms län    (14 km)

Norahällen    (14 km)

Till en annan värld    (14 km)

Torsviks fyr    (14 km)

Villa Tallom    (14 km)

Ålkistan    (15 km)

Bergshamra Solna    (15 km)

Edsbergs slott    (15 km)

Kevinge gård    (15 km)

Lidingsberg    (15 km)

Museet för drottning Kristinas kröningsekipage    (15 km)

Sköldnora kungsgård    (15 km)

Stockholmsfyren    (15 km)

Stocksundet    (15 km)

Två vildsvin    (15 km)

Ulriksdals slot    (15 km)

Ulriksdals Wärdshus    (15 km)

Väster Skägga Gård    (15 km)

Villa Finedal    (15 km)

Villa Klippudden    (15 km)

Villa Skogsborg    (15 km)

Arrheniuslaboratoriet    (16 km)

Attunda tingsrätt    (16 km)

Aula Magna    (16 km)

Bergshamra koloniområde    (16 km)

Cadiers odlingar    (16 km)

Edsbacka krog    (16 km)

Edvard Andersons växthus    (16 km)

Experimentalfältet    (16 km)

Fiskartorpet    (16 km)

Frescati hage    (16 km)

Greens villa    (16 km)

Häktet Sollentuna    (16 km)

Högberga gård    (16 km)

Husarbron    (16 km)

Invalidkyrkogården    (16 km)

Kummelbystenen    (16 km)

Kungliga nationalstadsparken    (16 km)

Larsbergs brostuga    (16 km)

Lyells ek    (16 km)

Övre Karlsro    (16 km)

Prins Gustafs monument    (16 km)

Skära villan    (16 km)

Stockholm Open    (16 km)

Tivolipaviljongen    (16 km)

Ulriksdals slotts smedja    (16 km)

Ulriksdals slottsträdgård    (16 km)

Vaxholms kustartilleriregemente    (16 km)

Villa Beylon    (16 km)

Villa Frescati    (16 km)

Villa Högudden    (16 km)

Wittrocks torn    (16 km)

AlbaNova    (17 km)

Banan Kompaniet    (17 km)

Bellevueparkens luftvärnsställning    (17 km)

Björken 18    (17 km)

Brunnsvikens Kanotklubb    (17 km)

Cedersdalsgatan    (17 km)

Djurgårdens ryttarklubb    (17 km)

Djurgårdsarenan    (17 km)

Ekotemplet    (17 km)

Ekotemplet Hagaparken    (17 km)

Fältöversten    (17 km)

Filmhuset    (17 km)

Fjärilshuset    (17 km)

Fordhuset    (17 km)

Frejgatan    (17 km)

Frösundatoppen    (17 km)

Grottan    (17 km)

Haga parkmuseum    (17 km)

Haga Slott    (17 km)

Haga slottsgrund    (17 km)

Hagalundsdepån    (17 km)

Hagaparkens ekonomibyggnad    (17 km)

Hagaparkens eremitage    (17 km)


Kyrkor i närheten

Östra Ryds kyrka    (4 km)

Åkersberga kyrka    (5 km)

Österåkers kyrka    (5 km)

Angarns kyrka    (7 km)

Sankt Olofs Kapell    (7 km)

Sankt Olofs kyrka    (7 km)

Gribbylunds Kapell    (8 km)

Össeby kyrkoruin    (8 km)

Näsbyparks kyrka    (9 km)

Össeby Garns kyrka    (9 km)

Osseby Gran    (9 km)

Resarö kapell    (9 km)

Täby kyrka    (9 km)

Täby södra begravningsplats    (10 km)

Tibble Kyrka    (10 km)

Vallentuna kyrka    (10 km)

Altorps gravkapell    (11 km)

Bogesunds slottskapell    (11 km)

Mariakyrkan    (11 km)

Vada kyrka    (11 km)

Vaxholms Gravkapell    (11 km)

Djursholms begravningsplats    (12 km)

Djursholms kapell    (12 km)

Enebykyrkan    (12 km)

Rudboda Kyrka    (12 km)

Vaxholms kyrka    (12 km)

Danderyds kyrka    (13 km)

Lidingö församlings kyrkogård    (13 km)

Lidingö kyrka    (13 km)

Ansgarskyrkan    (14 km)

Petruskyrkan    (14 km)

Sätraängskyrkan    (14 km)

Bergshamra Kyrka    (15 km)

Bodals Kyrka    (15 km)

Breviks Kyrka    (15 km)

Edsbergs Kyrka    (15 km)

Edsbergskyrkan    (15 km)

Fresta kyrka    (15 km)

Kummelnäs kapell    (15 km)

Orkesta kyrka    (15 km)

Ulriksdals slottskapell    (15 km)

Frösunda kyrka    (16 km)

Hjorthagens Kyrka    (16 km)

Kummelby kyrka    (16 km)

Sankt Eriks kyrka    (16 km)

Silverdals griftegård    (16 km)

Silverdalskapellet    (16 km)

Sollentuna kyrka    (16 km)

Turebergskyrkan    (16 km)

Boo kyrka    (17 km)


Mer information

Vädret kring Gottsunda