SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Lunda

Sigtuna  |  Stockholms län

Lunda kan syfta på:

 • Lunda socken, en socken (f.d. församling) i Strängnäs stift
 • Lunda socken, en socken (f.d. församling) i Uppsala stift
 • Lunda, Färingsö församling, en småort på Färingsö i Ekerö kommun
 • Lunda, Lovö församling, en småort i närheten av Drottningholm på Lovön i Ekerö kommun
 • Lunda, en stadsdel i Västerort i Stockholms kommun
 • Lunda, en by i Alunda i Östhammars kommun
 • Lunda, ett bantufolk i södra Kongo-Kinshasa samt i Zambia och Angola
 • Lundariket, ett historiskt kungarike i södra Afrika
 • Lunda-, ett ortnamnsförled som vanligen hänsyftar till Lund (exempelvis för Lundakarnevalen)
 • -lunda, ett vanligt ortnamnsefterled
 • Lunda är det vetenskapliga namnet på ett fågelsläkte, först använt av Pallas 1811, och som endast omfattade arten tofslunne vilken idag placeras i släktet Fratercula.
 • [Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Rosersberg    (11 km)

Alsike    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Lindholmen    (9 km)

Lindholmen Vallentuna    (10 km)

Johannesudd    (12 km)

Löwenströmska lasarettet    (14 km)

Steninge    (14 km)

Karby    (15 km)

Brottby    (16 km)


Övriga orter i närheten

Herresta    (3 km)

Åckelsta    (5 km)

Kimsta    (5 km)

Stockholm Arlanda    (5 km)

Tarby    (5 km)

Vaxtuna    (5 km)

Åsby    (6 km)

Botlöt    (6 km)

Husby    (6 km)

Upplands Asby    (6 km)

Billsta    (7 km)

Bista    (7 km)

Kättsta    (7 km)

Tadem    (7 km)

Tadhem    (7 km)

Älgesta    (8 km)

Orkestaby    (8 km)

Torsholma    (8 km)

Vallentuna församling    (8 km)

Åhusby    (9 km)

Åshusby    (9 km)

Granby    (9 km)

Rolsta    (9 km)

Skoby    (9 km)

Skogby    (9 km)

Slåsta    (9 km)

Brista    (10 km)

Husby    (10 km)

Mälhamra    (10 km)

Sälna    (10 km)

Håsta    (11 km)

Kippinge    (11 km)

Krogsta    (11 km)

Kumla    (11 km)

Salby    (11 km)

Broby    (12 km)

Ekskogen    (12 km)

Johannesberg    (12 km)

Kårstaby    (12 km)

Ledinge    (12 km)

Ormsta    (12 km)

Rickeby    (12 km)

Spakbacken    (12 km)

Tarv    (12 km)

Ärlinghundra Härad    (13 km)

Björksta    (13 km)

Droppsta    (13 km)

Malmby    (13 km)

Norsborg    (13 km)

Östunaby och Erkesberga    (13 km)

Tjusta    (13 km)

Räfsta    (14 km)

Ekeby Upplands Väsby    (15 km)

Kragsta    (15 km)

Rävsta    (15 km)

Bällsta    (16 km)

Ekhagen    (16 km)

Gurresta    (16 km)

Olunda    (16 km)

Stenhagen och Persborg    (16 km)

Til    (16 km)

Andersberg    (17 km)

Byle    (17 km)

Djupvik    (17 km)

Kumla    (17 km)

Nedra Runby    (17 km)

Odenslunda    (17 km)

Runby    (17 km)

Skålsta    (17 km)

Smedby    (17 km)

Viby    (17 km)

Abrahamsby    (18 km)

Årby    (18 km)

Bollstanäs    (18 km)

Eda    (18 km)

Edeby    (18 km)

Harvavik    (18 km)

Marma    (18 km)

Pråmudden    (18 km)

Skråmsta    (18 km)

Täby kyrkby    (18 km)

Torslunda    (18 km)

Ubby    (18 km)

Vrå    (18 km)

Alby    (19 km)

Berga    (19 km)

Gunsarby    (19 km)

Halmby    (19 km)

Midsjö    (19 km)

Rosenkälla    (19 km)

Högby    (20 km)

Säby    (20 km)

Smedsmora    (20 km)


Landmärken i närheten

Arlandatornet    (5 km)

Jumbo Hostel    (5 km)

Upplands runinskrifter 325    (6 km)

Upplands runinskrifter Fv1992;157    (7 km)

Husby gamla kyrkskola    (8 km)

Arlandastad    (9 km)

Hope Church    (9 km)

Runristning    (9 km)

Upplands runinskrifter 448    (9 km)

Skånelaholm    (10 km)

Upplands runinskrifter 309    (10 km)

Vallstanäs    (11 km)

Anstalten Storboda    (12 km)

Upplands runinskrifter 200    (12 km)

Upplands runinskrifter 236    (12 km)

Upplands runinskrifter 237    (12 km)

Torsåker slott    (13 km)

Vadaby    (13 km)

Upplands runinskrifter 470    (14 km)

Vada sjökullar    (14 km)

Vallox Säby    (14 km)

Fornborgar i Uppland    (15 km)

Örstaristningen    (15 km)

Runristning    (15 km)

Runsa skeppssättning    (15 km)

Stora Väsby slott    (15 km)

Upplands runinskrifter 289    (15 km)

Runristning    (16 km)

Runsa slott    (16 km)

Upplands runinskrifter 184    (16 km)

Upplands runinskrifter 201    (16 km)

Upplands runinskrifter 202    (16 km)

Upplands runinskrifter 203    (16 km)

Upplands runinskrifter 204    (16 km)

Västra dockan på Beckholmen    (16 km)

Vilundavallen    (16 km)

Mörby Slottsruin    (17 km)

Runristning    (17 km)

Sigtuna rådhus    (17 km)

Upplands runinskrifter 160    (17 km)

Upplands runinskrifter 161    (17 km)

Upplands runinskrifter 180    (17 km)

Upplands runinskrifter 181    (17 km)

Upplands runinskrifter 485    (17 km)

Upplands runinskrifter Fv1958;250    (17 km)

Upplands runinskrifter Fv1972;172    (17 km)

Venngarns slott    (17 km)

Vilundaparkens ishall    (17 km)

Jarlabankes bro    (18 km)

Lundströmska gården    (18 km)

Runristning    (18 km)

Runristning    (18 km)

Sigtunastiftelsen    (18 km)

Upplands runinskrifter 164    (18 km)

Upplands runinskrifter 165    (18 km)

Antuna    (19 km)

Näs herrgård    (19 km)

Sköldnora kungsgård    (19 km)

Upplands runinskrifter 112    (19 km)

Upplands runinskrifter 194    (19 km)

Upplands runinskrifter 481    (19 km)

Upplands runinskrifter 484    (19 km)

Tranbygge    (20 km)


Kyrkor i närheten

Lunda kyrka    (2 km)

Markims kyrka    (6 km)

Vidbo kyrka    (6 km)

Skepptuna kyrka    (7 km)

Husby Ärlinghundra Kyrka    (8 km)

Närtuna kyrka    (8 km)

Orkesta kyrka    (8 km)

Frösunda kyrka    (9 km)

Skånela kyrka    (9 km)

Märsta Kyrka    (10 km)

Norrsunda kyrka    (10 km)

Odensala kyrka    (10 km)

Husby Långhundra kyrka    (11 km)

Gottröra Kyrka    (12 km)

Kårsta kyrka    (12 km)

Valsta kyrka    (12 km)

Vada kyrka    (13 km)

Hammarby kyrka    (14 km)

Knivsta gamla kyrka    (14 km)

Östuna kyrka    (14 km)

Vallentuna kyrka    (14 km)

Sankta Birgittakyrkan    (15 km)

Angarns kyrka    (16 km)

Fresta kyrka    (16 km)

Össeby kyrkoruin    (16 km)

Tilkyrkan    (16 km)

Tillkyrkan    (16 km)

Vilunda Kyrka    (16 km)

Mariakyrkan    (17 km)

Össeby Garns kyrka    (17 km)

Osseby Gran    (17 km)

Sankt Olofs kyrkoruin    (17 km)

Vassunda kyrka    (17 km)

Fasterna kyrka    (18 km)

Haga kyrka    (18 km)

Sankt Lars kyrkoruin    (18 km)

Sankt Pers kyrkoruin    (18 km)

Täby kyrka    (18 km)

Eds kyrka    (19 km)

Lagga kyrka    (19 km)

Täby södra begravningsplats    (19 km)

Västra Ryds kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Lunda