SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Norrvrå

Södertälje  |  Stockholms län

Norrvrå

Norrvrå är en småort belägen mellan Södertälje och Trosa i Södertälje kommun. Orten hade tidigare egen matbutik, skola och järnvägsstation (hållplats). Norrvrå ramas in av sjöarna Lillsjön, Sörsjön, Långsjön och Kyrksjön. Nyköpingsbanan är dragen längs ortens västra sida. Då Norrvrå sedan 1960-talets mitt saknar järnvägsstation, ligger de närmaste i Vagnhärad, Järna eller Södertälje Syd i Pershagen i Södertälje. Orten är omramad av fyra större gårdar, Norrvrå gård, Vrå herrgård, Lida gård och Edeby säteri. Vrå herrgård, den äldsta nuvarande gården som omger Norrvrå och omfattande 500 ha, är en förläning från Drottning Kristina och har ägts av Magnus Gabriel de la Gardie. Under senare delen av 1700-talet var gården boplats för medlemmar av den då nyadlade släkten von Plomgren. Den har även bebotts av adelssläkten Croneborg. Vrå herrgård är för första gången omnämnd i litteraturen 1435. Den står med på den äldsta bevarade kartan över Södermanland, 1625, och betecknas där som "Königlicher Hof". Bland kända personer som tidvis bott på denna gård är Gunnar Ekelöf. Nuvarande byggnader är från 1820-talet och byggda i 1700-talsstil. Två fornborgar är belägen alldeles i gårdens närhet. Fyra sjöar ligger inom gårdens domäner: Kvarnsjön (populär badplats för invånarna i samhället Norrvrå), Varvaren, delar av Aspen och delar av Långsjön. Naturskyddade grottor ligger vid gårdens mark intill Långsjön. Marmorgruvor samt tegelbruk har funnits. Marmorn visade sig efter en tid vara för skör för att bearbetas på ett tillfredsställande sätt. Golvet i Klara kyrka i Stockholm består av marmor från Vrå herrgård. Edeby herrgård, numera benämnd säteri och tidigare bebodd av högadel, förstördes under 1800-talet senare hälft av "vådeld". Det dröjde till omkring 1900 innan en ny nybyggnad stod klar, en större herrgård, men enligt tidens stil utan flyglar. Man driver idag en hästklinik. Från Norrvrå till Edeby säteri går en skyddsvärdsklasserad allé. I området finns även forntida gravfält.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Järna    (11 km)


Mindre orter i närheten

Hölö    (4 km)

Vagnhärad    (6 km)

Mölnbo    (7 km)

Trosa    (12 km)

Pershagen    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Sund    (7 km)

Sund Trosa    (8 km)

Östra Kallfors    (12 km)

Stensund och Krymla    (13 km)

Sibble    (18 km)

Stora Vika    (18 km)

Kagghamra    (19 km)


Övriga orter i närheten

Vreta    (2 km)

Gräfsta    (3 km)

Grävsta    (3 km)

Hejsta    (3 km)

Åkerby    (4 km)

Bökesta    (4 km)

Mälhaga    (5 km)

Sörby    (5 km)

Pålsundet    (6 km)

Skilleby    (6 km)

Åbylund    (7 km)

Berga    (8 km)

Billsta    (8 km)

Dåderö    (9 km)

Hillesta    (9 km)

Hillsta    (9 km)

Nygård    (9 km)

Egelsvik    (10 km)

Hosta    (10 km)

Saltå    (10 km)

Sille    (10 km)

Torsåker    (10 km)

Tuna    (10 km)

Ytterjärna    (10 km)

Ärendal    (11 km)

Ehrendal    (11 km)

Molstaberg    (11 km)

Nästäppen    (11 km)

Skansen    (11 km)

Almvik    (12 km)

Grönslätt    (12 km)

Oaxen    (12 km)

Solberga och Solåkrabyn    (12 km)

Brogärdet    (13 km)

Hållsta    (13 km)

Mikaelsgården    (13 km)

Sjuenda    (13 km)

Sjunda    (13 km)

Malmsjöstugan    (14 km)

Vackerby    (14 km)

Väsby    (14 km)

Alby    (15 km)

Fituna    (15 km)

Grimsta    (15 km)

Lerhaga    (15 km)

Ottersta    (15 km)

Gudby    (16 km)

Hallebro    (16 km)

Hoxla    (16 km)

Kungsdalen    (16 km)

Nabben    (16 km)

Näs    (16 km)

Norrtuna    (16 km)

Sandvik    (16 km)

Stenby    (16 km)

Sundby    (16 km)

Sunnerby    (16 km)

Aska    (17 km)

Berga    (17 km)

Fullbro    (17 km)

Hällesta    (17 km)

Källsta    (17 km)

Klövsta    (17 km)

Kolke    (17 km)

Lindalen    (17 km)

Marsta    (17 km)

Norra Enby    (17 km)

Norra Källsta    (17 km)

Torp    (17 km)

Tyrved    (17 km)

Almnäs    (18 km)

Åshammar    (18 km)

Blista    (18 km)

Bränningestrand    (18 km)

Eldtomta    (18 km)

Enstalund    (18 km)

Hästnäs    (18 km)

Lästringe    (18 km)

Lebro    (18 km)

Lerbro    (18 km)

Oxelvik    (18 km)

Dillnäs    (19 km)

Dillnäsby    (19 km)

Harbro    (19 km)

Lyngsta    (19 km)

Näs    (19 km)

Norra Stutby    (19 km)

Skogstorp    (19 km)

Stutby    (19 km)

Väggarö    (19 km)

Axala    (20 km)

Berga    (20 km)

Hall    (20 km)

Klippsta    (20 km)

Vängsjö    (20 km)

Vängsö    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (2 km)

Edesta    (6 km)

Hölö skans    (6 km)

Kasholmsskansen    (6 km)

Södermanlands runinskrifter 27    (7 km)

Södermanlands runinskrifter 32    (7 km)

Södermanlands runinskrifter 38    (7 km)

Hjortsberga    (8 km)

Långbro gård    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 359    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 36    (8 km)

Södermanlands runinskrifter 39    (8 km)

Åda säteri    (9 km)

Kulturhuset i Ytterjärna    (9 km)

Rudolf Steinerseminariet    (9 km)

Hörningsholms slott    (10 km)

Mälby    (10 km)

Saltå kvarn    (10 km)

Södermanlands runinskrifter 40    (10 km)

Södermanlands runinskrifter 41    (10 km)

Södermanlands runinskrifter 43    (10 km)

Furuholmsskansen    (11 km)

Nässkansen    (11 km)

Erikslunds gods    (12 km)

Hörningsnäs naturreservat    (12 km)

Trosa kvarn    (12 km)

Tureholms slott    (12 km)

Visbohammar    (12 km)

Himmerfjärdsverket    (13 km)

Näsby herrgård    (13 km)

Sillekrog    (13 km)

Södermanlands runinskrifter 10    (13 km)

Stensunds slott    (13 km)

SYVAB    (13 km)

Villa Arneborg    (13 km)

Bommersvik    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 16    (15 km)

Fållnäs    (16 km)

Fitunaån    (16 km)

Gärdesta    (16 km)

Norrtuna slott    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 227    (16 km)

Södermanlands runinskrifter 215    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 218    (17 km)

Lista över byggnadsminnen i Södermanlands län    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 217    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 222    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 229    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 294    (18 km)

Djursnäs    (19 km)

Jakobsbergs säteri    (19 km)

Skärlinge    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 226    (19 km)

Taffsnäs    (19 km)

Anstalten Hall    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 14    (20 km)


Kyrkor i närheten

Hölö kyrka    (4 km)

Trosa lands kyrka    (7 km)

Trosa Landsförsamlings Kyrka    (7 km)

Vagnhärads Kyrka    (7 km)

Mörkö    (9 km)

Mörkö kyrka    (9 km)

Vårdinge kyrka    (9 km)

Överjärna kyrka    (10 km)

Torsåkers kyrka    (10 km)

Västerljungs Kyrka    (10 km)

Ytterjärna kyrka    (10 km)

Trosa stads kyrka    (12 km)

Trosa stadsförsamlings kyrka    (12 km)

Frustuna kyrka    (13 km)

Frustunaby    (14 km)

Kattnäs kyrka    (15 km)

Lästringe Kyrka    (16 km)

Sorunda kyrka    (17 km)

Pershagens Kapell    (18 km)

Tveta kyrka    (18 km)

Dillnäs Kyrka    (20 km)

Gåsinge Kyrka    (20 km)

Hovsjö kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Norrvrå