SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Maria Magdalena

Stockholms stad  |  Stockholms län

Maria från Magdala, eller Maria Magdalena, var en av de kvinnor som jämte lärjungarna följde Jesus. Maria Magdalena var enligt Bibeln den som fann Jesu grav tom och den första som vittnade om hans uppståndelse. I österländska kyrkor räknas hon som en av myrrbärarna.

Enligt den kristna äldre katolska traditionen har hon sedan 600-talet identifierats med Maria från Betania, en syster till Marta och Lasarus, omtalad i Lukas 7:37-50. Hon kallas även Maria Magdalena efter sin hemort Magdala. Namnet Magdalena kan även komma av hebreiskans "Magdal-eder" som betyder "Hjordens torn" (mgdl-odr = Magdal-eder, se grundskriften Mika på hebreiska) vilket åsyftar den kulle nära Betlehem som herdarna ofta använde som utkikspunkt över de omgivande fälten. Detta skulle man kunna koppla till en profetia från Mika 4:8 "Och vad dig beträffar, o hjordens torn, Sions dotters kulle, ända till dig skall det komma, ja det första herraväldet skall sannerligen komma, kungadömet som tillhör Jerusalems dotter". Att vara av "Sion" innebär att äga en kunglig befattning. Med "Sions dotter" menas således en drottning eller prinsessa, alltså en kvinna av kunglig börd. I vissa icke kanoniska källor framgår dock att Maria Magdalena/Magdal-Eder var av kunglig börd. Att vara av "Jerusalem" innebär dessutom att vara ett av de 144 000 helgon som blivit kanoniserade.

Detta kan ha symbolisk betydelse i den bemärkelsen att genom skönlitteraturen, faktaböcker och utombibliska skrifter har Maria Magdalena blivit mycket uppmärksammad i nutid. Maria Magdalena smorde Jesus med olja vilket även det med stor sannolikhet kan ha haft en stor symbolisk betydelse för att han skulle kunna kallas Messiah/Christos/Kristus, den smorde. Att hon talades om som en synderska är ett sätt att erkänna brist på fullkomlighet och kan därför vara ett uttryck för stor ödmjukhet.

I utombibliska skrifter, som dock alla är betydligt yngre och senare tillkomna än de fyra evangelierna i Nya Testamentet, står det också att hon var den mest älskade av lärjungarna: ”Och för Visdomen (grekiska: Sofia), som kallas ’den ofruktbara’, hon är änglarnas moder. Och Frälsarens följeslagare (grekiska: koinônos (κοινωνός)) är Maria Magdalena. Men Kristus älskade henne mer än alla lärjungarna och brukade ofta kyssa henne på munnen. De övriga lärjungarna blev förnärmade av detta och uttryckte ogillande. De sade till honom: ’Varför älskar du henne mer än alla oss?’ Frälsaren svarade dem och sade, ’Varför älskar jag inte er som henne?’ När en blind man och en som ser båda vistas i mörker, finns ingen skillnad mellan dem. Men när det blir ljust kommer den som ser att se ljuset och den som är blind att förbli i mörkret.” (Filipposevangeliet 63:30–64:9, texten dock på vissa ställen oklar och svårtydd)

”De som alltid vandrade med Herren var tre: Maria hans moder och hennes syster och Magdalena, hon som kallades hans följeslagare. Hans syster och hans moder och hans följeslagare hette alla Maria.” (Filipposevangeliet 59:7–11) Detta, att alla tre hette Maria, kan innebära att namnet Maria var ett tillnamn som innebar ett visst erkännande i tron. Det förekommer att både män och kvinnor i Bibeln tar andra namn som tillnamn än sina förnamn för att påvisa sin tro och intention i sin tro, som kan påminna om en tidigare troende som är känd för dem, eller ett namn som YHWH själv gett dem eller som Jesus har gett dem. Elia är till exempel ett tillnamn Johannes döparen fick av Jesus själv. "Ty alla profeterna och lagen har profeterat fram till Johannes, och om ni vill ta emot det - han är den Elia som skulle komma" (Matt 11:14.)

Romersk-katolska kyrkan vördar henne som helgon, festdag 22 juli.

[Från wikipedia]


Stora städer i närheten

Södermalm    (nära)

Södermalms stadsdelsområde    (nära)

Stockholm    (1 km)


Övriga orter i närheten

Borgerskapets gubbhus    (1 km)

Gamla Stan    (nära)

Kafé 44    (nära)

Katarina Sofia    (nära)

Katarina Sofia stadsdelsområde    (nära)

Maria gamla stan    (nära)

Maria Gamlastan    (nära)

Old Town    (nära)

Riddar holmen    (nära)

Riddarsholmen    (nära)

Riddarshomen    (nära)

Skeppsholmen    (1 km)

Sofia gamla stan    (nära)

Staden    (nära)


Landmärken i närheten

Arkivgatan    (nära)

Åsötorget    (nära)

Brantingtorget    (nära)

Estniska skolan    (nära)

Gondolen    (nära)

Hökens kvarn    (nära)

Karl XIV Johans staty    (nära)

Katarinahissen    (nära)

Katarinahissens klocka    (nära)

Mosebacke vattentorn    (nära)

Münchenbryggeriet    (nära)

Räntmästarhuset    (nära)

Reenstiernska palatset    (nära)

Rutenbeckska gården    (nära)

Söder Torn    (nära)

Södermanlands runinskrifter 274    (nära)

Sundhetskollegiets hus    (nära)

Tors fiske    (nära)

Tyska kyrkan Stockholm    (nära)

Af Chapman    (nära)

Amiralitetshuset    (nära)

Anna Lindhs Plats    (nära)

Arvfurstens palats    (1 km)

Australiens ambassad i Stockholm    (1 km)

Axel Oxenstiernas Palast    (nära)

Axel Oxenstiernas palats    (nära)

Baggensgatan 27    (nära)

Båtsmanskasernen    (1 km)

Beijerska huset    (nära)

Bergsprängargränd    (1 km)

Bernadottebiblioteket    (nära)

Bernadottevåningen    (1 km)

Birger jarls kenotaf    (nära)

Birger Jarls torn    (nära)

Bofills båge    (nära)

Bolinderska palatset    (1 km)

Bondesches Palais    (nära)

Bondeska palatset    (nära)

Börshuset    (nära)

BP skylten    (1 km)

Brandkontoret    (nära)

Bredgränd Stockholm    (nära)

Brunkebergstorg    (1 km)

Brunkhuvudet 4    (1 km)

Byggnadsdepartementet    (1 km)

Café Opera    (1 km)

Centralpalatset Stockholm    (nära)

Centralstationens dricksvattenfontän    (1 km)

Citybanan    (nära)

Cityterminalen    (1 km)

Cruuska palatset    (nära)

De fyra elementen    (1 km)

Drottninggatan    (nära)

Drottninggatan Stockholm    (nära)

Eldkvarn    (nära)

Engelbrektsstatyn    (1 km)

Ersta malmgård    (1 km)

Ersta sjukhus    (1 km)

Esseltehusets ljusskyltar    (1 km)

Fersenska palatset    (1 km)

Festvåningen    (1 km)

Flaggkonstapelsbostället    (1 km)

Flemingska palatset    (nära)

Gamla Sjökrigsskolan    (1 km)

Gästvåningen    (nära)

Glasbruksholmen    (1 km)

Glaucus 5    (nära)

Globala gymnasiet    (1 km)

Greta Garbo    (nära)

Gripenhielmska malmgården    (1 km)

Groens malmgård    (1 km)

Gryning    (1 km)

Gustav II Adolfs staty    (1 km)

Gustav III    (nära)

Gymnasiegränd    (nära)

Hantverksbostället    (nära)

Hantverkskasernen    (1 km)

Högvakten    (nära)

Högvaktsterrassen    (nära)

Hornsgatan 132    (1 km)

Hornskroken    (1 km)

Hôtel de Suède    (1 km)

Intendenturförrådet    (nära)

Jannica och dockvagnen    (nära)

Järnpojke    (nära)

Källaren Hamburg    (nära)

Kasernbefälhavarbostället    (1 km)

Kastellet    (1 km)

Klara kyrkas tornur    (1 km)

Klara västra kyrkogata    (1 km)

Klockgjutargränd    (nära)

Klockor på Stockholms central    (1 km)

Kolskjulet    (1 km)

Konstskolan Basis    (1 km)

Kristallvertikalaccent    (1 km)

Kristinehov    (1 km)

Kulturhuset Stockholm    (1 km)

Kungliga slottet    (nära)

Kungsholmens glasbruk    (1 km)

Kvarteret Æolus    (nära)

Kvarteret Neptunus större    (nära)

Kvarteret Rosenbad    (nära)

La Mano    (nära)

Lantmäteristyrelsens hus    (1 km)

Lejonbacken    (1 km)

Lejonet och svinet    (nära)

Lek    (1 km)

Lilla elefanten drömmer    (nära)

Lillienhoffska palatset    (nära)

Logården    (1 km)

Logårdstrappan    (nära)

Luth & Roséns Elektriska    (nära)

Mälarvarvet    (1 km)

Michel Jöranssons kvarn    (1 km)

Molins fontän    (1 km)

Molitors malmgård    (1 km)

Munkbron    (nära)

Museum Tre Kronor    (nära)

Näringsdepartementets hus    (1 km)

Nicolai skola    (nära)

Nils Ericson    (1 km)

Norra Riddarholmshamnen    (nära)

Norrbrolejonen    (1 km)

Nybrovikens skridskobana    (1 km)

Obelisken i Stockholm    (nära)

Ordenssalarna    (nära)

Östra kanslihuset    (1 km)

Paradiset    (1 km)

Paulis malmgård    (nära)

Petersenska huset    (nära)

Preissiska huset    (1 km)

Prinsessan Sibyllas våning    (nära)

Rådstugan    (nära)

Råseglarhuset    (1 km)

Regalskeppet Vasa    (1 km)

Riddarholmens bronsmodeller    (nära)

Ringen på Stockholms centralstation    (1 km)

Ryningska palatset    (nära)

Sagerska huset    (nära)

Sankt Göran och draken    (nära)

Schering Rosenhanes gränd    (nära)

Sergelfontänen    (1 km)

Siskeburen    (nära)

Sjöguden    (nära)

Sjökarteverket    (nära)

Skandiahuset    (nära)

Skattkammaren    (nära)

Skeppsbron    (nära)

Skeppsbron Stockholm    (nära)

Skeppsbyggmästarbostället    (1 km)

Skeppsholmsgården    (1 km)

Skinnarviksberget    (1 km)

Skridskopaviljongen    (1 km)

Slottet Tre Kronor    (nära)

Slottsbacken    (nära)

Slottskajen    (nära)

Slottslejonen    (1 km)

Södermalms saluhall    (nära)

Södra Riddarholmshamnen    (nära)

Solbåten    (nära)

Solsångaren    (nära)

Sparbankshuset    (1 km)

Stadsgårdshissen    (nära)

Stadsgårdstunneln    (1 km)

Stadshuskällaren    (nära)

Stående figur    (nära)

Stativet och Tumstocken    (1 km)

Stiftelsen för strategisk forskning    (1 km)

Stigberget    (1 km)

Stilleben    (nära)

Stockholms stocken    (1 km)

Stockholms Tidningens klocka    (1 km)

Storkyrkobrinken 7    (nära)

Strömparterren    (nära)

Styckekranen    (1 km)

Svenska Akademiens Nobelbibliotek    (nära)

Sveriges Riksbank    (1 km)

Sveriges riksdag    (nära)

Sverigeväggen    (1 km)

Tantogården    (1 km)

Tantolundens luftvärnsställning    (1 km)

Tegelbacken    (nära)

Tessinsches Palais    (nära)

Tessinska Palatset    (nära)

Till Raoul Wallenberg    (1 km)

Torso    (nära)

Tryckerigatan    (nära)

Underofficersbostället    (1 km)

Undret    (1 km)

Upplands runinskrifter 53    (nära)

Utrikesdepartementet    (1 km)

Varvsbranten    (1 km)

Vasabron Stockholm    (1 km)

Västerlånggatan    (nära)

Vattentornet    (nära)

Vi ses vid målet    (nära)

Vingarna    (1 km)


Kyrkor i närheten

Katarina kyrkogård    (nära)

Svartbrödraklostret i Stockholm    (nära)

Tyska kyrkan    (nära)

Allhelgonakyrkan    (1 km)

Ersta kyrka    (1 km)

Eugeniakapellet    (1 km)

Finska kyrkan    (nära)

Katarina Kyrka    (nära)

Klara kyrka    (1 km)

Kronprinsesse Märthas kirke    (nära)

Kungsholmens kyrka    (1 km)

Kungsholms kyrka    (1 km)

Missionskyrkan Valhalla    (1 km)

Riddarholmskyrkan    (nära)

Salemkyrkan    (nära)

Sankt Eriks katolska domkyrka    (nära)

Sankt Jacobs kyrka    (1 km)

Sankta Eugenia katolska församling    (1 km)

Sankta Klara kloster    (1 km)

Skeppsholmskyrkan    (1 km)

Slottskyrkan    (nära)

Sofia kyrka    (1 km)

St Eugenia    (1 km)

Storkyrkan    (nära)


Mer information

Hyr stugor kring Maria MagdalenaStugor.biz

Vädret kring Maria Magdalena