SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Skutskär

Älvkarleby  |  Uppsala län

Skutskärs kyrka.

Skutskär är en läns- och kommungränsöverskridande tätort, huvudsakligen belägen i Älvkarleby kommun i Uppsala län men även innefattande Harnäs i Gävle kommun i Gävleborgs län. Älvkarlebydelen av tätorten utgör centralort i Älvkarleby kommun.

Orten ingick förr i Örbyhus härad och ligger vid Upplands allra nordligaste del, cirka 15 kilometer sydost om Gävle.

Från augusti 2006 började Upptåget stanna i Skutskär. Det ger stora möjligheter att pendla till Gävle och Uppsala. Tågen hade sedan tidigare slutat att stanna i Skutskär 1975. Det finns även goda bussförbindelser från orten.

Skutskär är en typisk bruksort dominerad av Stora Enso pappersmassefabrik. Orten är den mest kända i kommunen för sin kultur och ett av Sveriges bästa laxfiskevatten, samt den vackra naturen.

Dalälven, som flyter genom kommunen, har under många år satt sin prägel på hela regionen med sågverk, kvarnar, pappersmassaindustrier och otaliga turist- och fritidsanläggningar. I Dalälvens mynning hittar man smultronställen som Kläckgrund, Brämsand, Billudden och Rullsand med sina hundratals meter långa stränder.

[Från wikipedia]


Större städer i närheten

Gäfle    (15 km)


Medelstora orter i närheten

Stutskär    (nära)


Mindre orter i närheten

Karlholm    (18 km)

Karlholmsbruk    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Furuvik    (4 km)

Berget    (10 km)

Gårdskär    (10 km)

Norrlandet    (11 km)

Bönan    (12 km)

Sälgsjön Gävle    (16 km)

Forsby    (17 km)

Forsby Gävle    (17 km)

Sälgsjön    (17 km)

Björke    (18 km)

Björke Gävle    (18 km)

Marma    (18 km)

Åbyggeby    (19 km)


Övriga orter i närheten

Medora    (1 km)

Harnäs    (2 km)

Ytterharnäs    (2 km)

Brämsand    (3 km)

Myrbo    (3 km)

Tallmon    (3 km)

Tebo    (3 km)

Turkiet    (3 km)

Upplandsbodarna    (3 km)

Västermarn    (3 km)

Ytterboda    (3 km)

Billhamn    (5 km)

Grinduga    (6 km)

Högmo    (7 km)

Västanå    (7 km)

Västanån    (7 km)

Västra Sikvik    (7 km)

Vestanå    (7 km)

Långbro    (8 km)

Långsand    (8 km)

Östanån    (9 km)

Färjbäcken    (10 km)

Kastet    (10 km)

Kubbo    (10 km)

Nyvall    (10 km)

Lärkebo    (11 km)

Mårtsbo    (11 km)

Nydal    (11 km)

Älvkarleö    (12 km)

Älvkarleö Bruk    (12 km)

Ängeltofta    (12 km)

Ängesberg    (12 km)

Elfkarleö    (12 km)

Fredriksskans    (12 km)

Järvsta    (12 km)

Lämpersbo    (12 km)

Lämpesbo    (12 km)

Storsand    (12 km)

Brynäs    (13 km)

Gråberget    (13 km)

Hemlingby    (13 km)

Kullsand    (13 km)

Lervik    (13 km)

Utvalnäs    (13 km)

Norrmossen    (14 km)

Avaström    (15 km)

Harkskär    (15 km)

Pålvik    (15 km)

Strömsbro    (15 km)

Ambricka    (16 km)

Antonsberg    (16 km)

Dalen    (16 km)

Hanåsen    (16 km)

Ingebo    (16 km)

Källbacken    (16 km)

Kårbo    (16 km)

Karlsäter    (16 km)

Sandviken    (16 km)

Skogmur    (16 km)

Skogmyr    (16 km)

Varva    (16 km)

Finnerånger    (17 km)

Glamsen    (17 km)

Hilleby    (17 km)

Hillebyn    (17 km)

Sätra    (17 km)

Tolvfors    (17 km)

Åsbo    (18 km)

Finneråger och del av Sandby    (18 km)

Granskär    (18 km)

Hästbo    (18 km)

Hyttön    (18 km)

Johanneslöt    (18 km)

Lexe    (18 km)

Nysäter    (18 km)

Sandby    (18 km)

Utnora    (18 km)

Alborga    (19 km)

Allmänninge    (19 km)

Edsköby    (19 km)

Eskön Eskörönningen    (19 km)

Fallet    (19 km)

Grååsen    (19 km)

Hagaström    (19 km)

Hästmuren    (19 km)

Hästmyren    (19 km)

Lindåsen    (19 km)

Mårdäng    (19 km)

Norra Åbyggeby    (19 km)

Sätra    (19 km)

Svallet    (19 km)

Hillevik    (20 km)

Kessmansbo    (20 km)

Oppala    (20 km)

Oppalaby    (20 km)

Snatra    (20 km)

Snöskär    (20 km)

Vallatorp    (20 km)

Verkebro    (20 km)


Landmärken i närheten

Skutskärs bruk    (1 km)

Runristning    (9 km)

Signalberget    (10 km)

Bönans fyrplats    (12 km)

Gästriklands runinskrifter 11    (12 km)

Centralhotellet    (15 km)

Gästriklands runinskrifter 13    (15 km)

Gävle rådhus    (15 km)

Gävle slott    (15 km)

Gävlebocken    (15 km)

Gävlemasten    (15 km)

Gävle Bro    (16 km)

Gunder Hägg stadion    (16 km)

Hälsinge regemente    (16 km)

Future Position X    (17 km)

Prästforsens kraftverk    (18 km)

Gästriklands runinskrifter 12    (19 km)

Dragon Gate    (20 km)


Kyrkor i närheten

Skutskärs kyrka    (nära)

Älvkarleby kyrka    (8 km)

Bomhus Kyrka    (11 km)

Torsåkers kyrka    (11 km)

Böna Kapell    (12 km)

Lövgrunds Kapell    (12 km)

Hemlingby Kyrka    (13 km)

Staffans kyrka    (14 km)

Andreaskyrkan    (15 km)

Heliga Trefaldighets kyrka    (15 km)

Strömsbro Kyrka    (15 km)

Tomaskyrkan    (15 km)

Hille kyrka    (16 km)

Soldatkyrkan    (16 km)

Gävle Kapellkrematorium    (17 km)

Mariakyrkan    (17 km)

Marma Kyrka    (17 km)

Karlholms Kyrka    (18 km)

Valbo kyrka    (19 km)


Mer information

Hyr stugor kring SkutskärStugor.biz

Vädret kring Skutskär