SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Skutskärs kyrka

Älvkarleby  |  Uppsala län

Skutskärs kyrka

Skutskärs kyrka eller Johanneskyrkan är en kyrkobyggnad som tillhör Älvkarleby-Skutskärs församling i Uppsala stift. Kyrkan ligger i samhället Skutskär vid kusten i nordligaste Uppland, mellan Dalälvens utlopp i Gävlebukten och gränsen mot Gästrikland. Skutskär är ett ungt samhälle som har sitt ursprung i det sågverk som anlades på platsen under 1870-talet. Kyrkan står på en höjd i ett grönområde som ligger i samhällets norra utkant.

[Från wikipedia]


Större städer i närheten

Gäfle    (16 km)


Medelstora orter i närheten

Skutskär    (nära)

Stutskär    (nära)


Mindre orter i närheten

Karlholm    (17 km)

Karlholmsbruk    (17 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Furuvik    (5 km)

Berget    (9 km)

Gårdskär    (9 km)

Norrlandet    (12 km)

Bönan    (13 km)

Sälgsjön Gävle    (16 km)

Forsby Gävle    (17 km)

Marma    (17 km)

Sälgsjön    (17 km)

Forsby    (18 km)

Björke    (19 km)

Björke Gävle    (19 km)

Åbyggeby    (20 km)


Övriga orter i närheten

Medora    (2 km)

Myrbo    (2 km)

Tallmon    (2 km)

Tebo    (2 km)

Turkiet    (2 km)

Upplandsbodarna    (2 km)

Västermarn    (2 km)

Ytterboda    (2 km)

Brämsand    (3 km)

Harnäs    (3 km)

Ytterharnäs    (3 km)

Billhamn    (5 km)

Högmo    (6 km)

Västanå    (6 km)

Västanån    (6 km)

Vestanå    (6 km)

Grinduga    (7 km)

Långsand    (8 km)

Östanån    (8 km)

Västra Sikvik    (8 km)

Färjbäcken    (9 km)

Långbro    (9 km)

Kubbo    (10 km)

Nyvall    (10 km)

Älvkarleö    (11 km)

Älvkarleö Bruk    (11 km)

Elfkarleö    (11 km)

Kastet    (11 km)

Lämpersbo    (11 km)

Lämpesbo    (11 km)

Lärkebo    (11 km)

Mårtsbo    (11 km)

Nydal    (12 km)

Ängeltofta    (13 km)

Ängesberg    (13 km)

Fredriksskans    (13 km)

Järvsta    (13 km)

Norrmossen    (13 km)

Storsand    (13 km)

Brynäs    (14 km)

Gråberget    (14 km)

Hemlingby    (14 km)

Kullsand    (14 km)

Lervik    (14 km)

Utvalnäs    (14 km)

Ambricka    (15 km)

Avaström    (15 km)

Dalen    (15 km)

Karlsäter    (15 km)

Sandviken    (15 km)

Strömsbro    (15 km)

Antonsberg    (16 km)

Finnerånger    (16 km)

Hanåsen    (16 km)

Harkskär    (16 km)

Källbacken    (16 km)

Kårbo    (16 km)

Pålvik    (16 km)

Skogmur    (16 km)

Skogmyr    (16 km)

Varva    (16 km)

Åsbo    (17 km)

Finneråger och del av Sandby    (17 km)

Glamsen    (17 km)

Granskär    (17 km)

Hilleby    (17 km)

Hillebyn    (17 km)

Hyttön    (17 km)

Ingebo    (17 km)

Nysäter    (17 km)

Sandby    (17 km)

Grååsen    (18 km)

Hästbo    (18 km)

Hästmuren    (18 km)

Hästmyren    (18 km)

Johanneslöt    (18 km)

Sätra    (18 km)

Sätra    (18 km)

Tolvfors    (18 km)

Alborga    (19 km)

Fallet    (19 km)

Hagaström    (19 km)

Kessmansbo    (19 km)

Lexe    (19 km)

Lindåsen    (19 km)

Mårdäng    (19 km)

Norra Åbyggeby    (19 km)

Snatra    (19 km)

Snöskär    (19 km)

Svallet    (19 km)

Utnora    (19 km)

Vallatorp    (19 km)

Verkebro    (19 km)

Allmänninge    (20 km)

Edsköby    (20 km)

Eskön Eskörönningen    (20 km)


Landmärken i närheten

Skutskärs bruk    (2 km)

Runristning    (9 km)

Signalberget    (11 km)

Bönans fyrplats    (13 km)

Gästriklands runinskrifter 11    (13 km)

Centralhotellet    (15 km)

Gävle rådhus    (15 km)

Gävle slott    (15 km)

Gävlebocken    (15 km)

Gästriklands runinskrifter 13    (16 km)

Gävle Bro    (16 km)

Gävlemasten    (16 km)

Future Position X    (17 km)

Gunder Hägg stadion    (17 km)

Hälsinge regemente    (17 km)

Dragon Gate    (19 km)

Gästriklands runinskrifter 12    (19 km)

Prästforsens kraftverk    (19 km)


Kyrkor i närheten

Älvkarleby kyrka    (7 km)

Bomhus Kyrka    (11 km)

Torsåkers kyrka    (11 km)

Böna Kapell    (13 km)

Lövgrunds Kapell    (13 km)

Hemlingby Kyrka    (14 km)

Staffans kyrka    (14 km)

Andreaskyrkan    (15 km)

Tomaskyrkan    (15 km)

Heliga Trefaldighets kyrka    (16 km)

Marma Kyrka    (16 km)

Soldatkyrkan    (16 km)

Strömsbro Kyrka    (16 km)

Hille kyrka    (17 km)

Gävle Kapellkrematorium    (18 km)

Karlholms Kyrka    (18 km)

Mariakyrkan    (18 km)

Valbo kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Skutskärs kyrka