SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Tallmon

Älvkarleby  |  Uppsala län

Tallmon med Tallmostugan

Naturreservatet Tallmon är ett kommunalt naturreservat, som ligger omedelbart väster om Charlottenberg i Eda kommun i Värmland.

Tallmon är ett 72,7 hektar stort område som ligger nära samhället Charlottenberg. Det består av lövrik skog, fuktiga ravinlandskap och sandiga hedmarker längs Vrångsälven. Eda kommun beslutade om ett kommunalt naturreservat 2010. Raststugan Tallmostugan färdigställdes 2013.

I naturreservatet finns bland annat Värmlands landskapsinsekt brun gräsfjäril (Coenonymphs hero).

I området, vid Vrångsälven, finns lämningar av Morast skans, som byggdes 1644, samt från det modernare skyttevärnet Nolby skans, som byggdes i samband med upplösningen av kungaunionen mellan Sverige och Norge 1905.

[Från wikipedia]


Större städer i närheten

Gäfle    (17 km)


Medelstora orter i närheten

Skutskär    (3 km)

Stutskär    (3 km)


Mindre orter i närheten

Karlholm    (15 km)

Karlholmsbruk    (15 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Furuvik    (7 km)

Berget    (8 km)

Gårdskär    (8 km)

Norrlandet    (14 km)

Bönan    (15 km)

Marma    (15 km)

Sälgsjön Gävle    (17 km)

Sälgsjön    (18 km)

Forsby Gävle    (19 km)

Mehedeby    (19 km)

Forsby    (20 km)


Övriga orter i närheten

Tebo    (nära)

Upplandsbodarna    (nära)

Myrbo    (2 km)

Turkiet    (2 km)

Västermarn    (2 km)

Brämsand    (3 km)

Högmo    (4 km)

Medora    (4 km)

Västanå    (4 km)

Västanån    (4 km)

Vestanå    (4 km)

Billhamn    (5 km)

Harnäs    (5 km)

Ytterharnäs    (5 km)

Östanån    (6 km)

Färjbäcken    (7 km)

Långsand    (7 km)

Grinduga    (8 km)

Älvkarleö    (9 km)

Älvkarleö Bruk    (9 km)

Elfkarleö    (9 km)

Lämpersbo    (9 km)

Lämpesbo    (9 km)

Kubbo    (10 km)

Långbro    (10 km)

Västra Sikvik    (10 km)

Lärkebo    (11 km)

Mårtsbo    (11 km)

Norrmossen    (11 km)

Kastet    (12 km)

Nyvall    (12 km)

Ambricka    (13 km)

Kårbo    (13 km)

Karlsäter    (13 km)

Sandviken    (13 km)

Dalen    (14 km)

Finnerånger    (14 km)

Järvsta    (14 km)

Nydal    (14 km)

Ängeltofta    (15 km)

Ängesberg    (15 km)

Finneråger och del av Sandby    (15 km)

Fredriksskans    (15 km)

Granskär    (15 km)

Hemlingby    (15 km)

Nysäter    (15 km)

Sandby    (15 km)

Storsand    (15 km)

Åsbo    (16 km)

Brynäs    (16 km)

Gråberget    (16 km)

Hanåsen    (16 km)

Hyttön    (16 km)

Kullsand    (16 km)

Lervik    (16 km)

Sätra    (16 km)

Utvalnäs    (16 km)

Avaström    (17 km)

Glamsen    (17 km)

Skogmur    (17 km)

Skogmyr    (17 km)

Snatra    (17 km)

Snöskär    (17 km)

Strömsbro    (17 km)

Vallatorp    (17 km)

Antonsberg    (18 km)

Fallet    (18 km)

Grååsen    (18 km)

Harkskär    (18 km)

Hästbo    (18 km)

Hästmuren    (18 km)

Hästmyren    (18 km)

Ingebo    (18 km)

Källbacken    (18 km)

Lindåsen    (18 km)

Näs    (18 km)

Pålvik    (18 km)

Varva    (18 km)

Fagerviken    (19 km)

Finnhar    (19 km)

Hilleby    (19 km)

Hillebyn    (19 km)

Kessmansbo    (19 km)

Mehede    (19 km)

Nordansjö    (19 km)

Såghamn    (19 km)

Sätra    (19 km)

Svallet    (19 km)

Tårterviken    (19 km)

Valla    (19 km)

Verkebro    (19 km)

Askholm    (20 km)

Grönö    (20 km)

Johanneslöt    (20 km)

Ledskär    (20 km)

Tolvfors    (20 km)

Väla    (20 km)


Landmärken i närheten

Skutskärs bruk    (4 km)

Runristning    (7 km)

Signalberget    (12 km)

Gästriklands runinskrifter 11    (14 km)

Bönans fyrplats    (15 km)

Centralhotellet    (17 km)

Dragon Gate    (17 km)

Gästriklands runinskrifter 13    (17 km)

Gävle rådhus    (17 km)

Gävle slott    (17 km)

Gävlebocken    (17 km)

Gävlemasten    (17 km)

Gävle Bro    (18 km)

Gunder Hägg stadion    (18 km)

Hälsinge regemente    (18 km)

Future Position X    (19 km)


Kyrkor i närheten

Skutskärs kyrka    (2 km)

Älvkarleby kyrka    (5 km)

Bomhus Kyrka    (13 km)

Torsåkers kyrka    (13 km)

Marma Kyrka    (14 km)

Böna Kapell    (15 km)

Hemlingby Kyrka    (15 km)

Lövgrunds Kapell    (15 km)

Karlholms Kyrka    (16 km)

Staffans kyrka    (16 km)

Tomaskyrkan    (16 km)

Andreaskyrkan    (17 km)

Heliga Trefaldighets kyrka    (17 km)

Soldatkyrkan    (18 km)

Strömsbro Kyrka    (18 km)

Gävle Kapellkrematorium    (19 km)

Hille kyrka    (19 km)

Mariakyrkan    (19 km)


Mer information

Vädret kring Tallmon