SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Långtora

Enköping  |  Uppsala län

Långtora kyrka

Långtora är kyrkbyn i Långtora socken i Enköpings kommun, Uppland.

Byn består av enfamiljshus samt bondgårdar och är belägen runt Långtora gård. Söder om byn flyter Långtora bäck. Vid bäcken ligger Långtora kyrka.

Orten genomkorsas av länsväg C 565 och länsväg C 566.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Örsundsbro    (9 km)

Orundsbro    (9 km)

Irsta    (12 km)

Grillby    (13 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Jung    (7 km)

Skolsta    (9 km)

Fjärhundra    (14 km)

Hjälstaby    (14 km)

Hjälstaby och Vängsta    (14 km)

Bredsand    (15 km)

Vånga    (15 km)

Kärsta och Bredsdal    (18 km)

Lillkyrka    (18 km)

Stångby    (18 km)

Krägga    (19 km)

Ramstalund    (19 km)


Övriga orter i närheten

Äs    (2 km)

Nyby    (2 km)

Grän    (3 km)

Jädra    (3 km)

Landsberga    (3 km)

Lilla Härnevi    (3 km)

Vånsjöbro    (3 km)

Ekeby    (4 km)

Nysätra by    (4 km)

Rotbrunna    (4 km)

Stora Härnevi    (4 km)

Villsberga    (4 km)

Vilsberga    (4 km)

Hyvlinge    (5 km)

Lilla Viggby    (5 km)

Lilla Viggeby    (5 km)

Tjursåker    (5 km)

Valgeby    (5 km)

Vånsjö    (5 km)

Danskebo    (6 km)

Mosta    (6 km)

Stora Viggby    (6 km)

Stora Viggeby    (6 km)

Vappeby    (6 km)

Viggby    (6 km)

Alsta    (7 km)

Brunnby    (7 km)

Hallarby    (7 km)

Hammarby    (7 km)

Högstena    (7 km)

Kävra    (7 km)

Korsbacken    (7 km)

Torslunda    (7 km)

Valsbrunna    (7 km)

Kungshusby    (8 km)

Orsta    (8 km)

Sneby    (8 km)

Spånga    (8 km)

Åloppe    (9 km)

Domta    (9 km)

Grinda    (9 km)

Holmsta    (9 km)

Karkesta    (9 km)

Lådö    (9 km)

Litslenaby    (9 km)

Benala    (10 km)

Broby    (10 km)

Enögla    (10 km)

Fanna    (10 km)

Fiskvik    (10 km)

Källinge    (10 km)

Knapptibble    (10 km)

Lönsåker    (10 km)

Tibble    (10 km)

Brunnsta    (11 km)

Hällby    (11 km)

Kysinge    (11 km)

Sävsta    (11 km)

Skensta    (11 km)

Sonkarby    (11 km)

Sparrsätraby    (11 km)

Stadsgånsta    (11 km)

Tallmyra    (11 km)

Ullanda    (11 km)

Ullbro    (11 km)

Ullstämma    (11 km)

Yttergånsta    (11 km)

Forsby    (12 km)

Gästre    (12 km)

Hagby    (12 km)

Högby    (12 km)

Kil    (12 km)

Nibble    (12 km)

Taxnäs    (12 km)

Viggeby    (12 km)

Ändersta    (13 km)

Björnome    (13 km)

Gåde    (13 km)

Gådi    (13 km)

Haga    (13 km)

Haga Enköping    (13 km)

Hässelby    (13 km)

Hemsta    (13 km)

Kaby    (13 km)

Klarbo    (13 km)

Lydinge    (13 km)

Måtteby    (13 km)

Nydala    (13 km)

Prinsbo    (13 km)

Råby    (13 km)

Ribbingebäck    (13 km)

Rickeby    (13 km)

Tibble och Lundby    (13 km)

Uppmyrby    (13 km)

Vappa    (13 km)

Boglösa by    (14 km)

Edsta    (14 km)

Kumla    (14 km)

Sävasta    (14 km)

Tibble    (14 km)

Ytterkålsta    (14 km)

Albäck    (15 km)

Älvlösa    (15 km)

Dorsilla    (15 km)

Drävle    (15 km)

Focksta    (15 km)

Håra    (15 km)

Kärrby    (15 km)

Lidingby    (15 km)

Ölsta    (15 km)

Säby    (15 km)

Salinge    (15 km)

Säva    (15 km)

Svallby    (15 km)

Testa    (15 km)

Tibbleby    (15 km)

Tjälinge    (15 km)

Torgesta    (15 km)

Utmyrby    (15 km)

Balingstaby    (16 km)

Blacksta    (16 km)

Ekudden    (16 km)

Gunsta    (16 km)

Hållingsbo    (16 km)

Siggesta    (16 km)

Skyttstennäs    (16 km)

Stav    (16 km)

Tibble    (16 km)

Vela    (16 km)

Bredsdal    (17 km)

Dräggesta    (17 km)

Dräggsta    (17 km)

Ekolsund    (17 km)

Folsberga    (17 km)

Håningby    (17 km)

Hånningby    (17 km)

Isby    (17 km)

Karleby    (17 km)

Koby    (17 km)

Kolarvik    (17 km)

Kroby    (17 km)

Mälby    (17 km)

Risberga    (17 km)

Skälby    (17 km)

Sycklinge    (17 km)

Västra Vad    (17 km)

Vifärna    (17 km)

Vik    (17 km)

Ådalen    (18 km)

Ådalen och Högsberga    (18 km)

Ågersta    (18 km)

Backa    (18 km)

Bälsunda    (18 km)

Fröslunda    (18 km)

Hammarsudd    (18 km)

Kärsta    (18 km)

Kumla    (18 km)

Sjogsta    (18 km)

Trogsta    (18 km)

Valla    (18 km)

Ålandsdal    (19 km)

Berg    (19 km)

Ekensberg    (19 km)

Gansta    (19 km)

Gärsta    (19 km)

Hässlinge    (19 km)

Lund    (19 km)

Lundby    (19 km)

Målhammar    (19 km)

Näs    (19 km)

Navestabro    (19 km)

Orresta    (19 km)

Ramby    (19 km)

Stämsvik    (19 km)

Vallby    (19 km)

Västerby    (19 km)

Åby    (20 km)

Hummelsta    (20 km)

Kivinge    (20 km)

Mösa    (20 km)

Nyhammar    (20 km)

Svinn    (20 km)

Svista    (20 km)


Landmärken i närheten

Upplands runinskrifter 839    (4 km)

Göta livgarde    (8 km)

Ledningsregementet    (8 km)

Upplands runinskrifter 759    (9 km)

Salnecke slott    (11 km)

Skäggesta    (11 km)

Runristning    (12 km)

Stora Rickebyhällen    (12 km)

Haga slott    (14 km)

Haga slott Enköping    (14 km)

Ekolsunds slott    (15 km)

Upplands runinskrifter 857    (15 km)

Bökstastenen    (16 km)

Revelsta    (16 km)

Runristning    (17 km)

u717 runsten    (18 km)

Viks slott    (18 km)

Wiks folkhögskola    (18 km)

Östens hög    (19 km)

Upplands runinskrifter 773    (19 km)

Arnö    (20 km)


Kyrkor i närheten

Biskopskulla Kyrka    (3 km)

Härkeberga kyrka    (4 km)

Härnevi Kyrka    (4 km)

Nysätra Kyrka    (4 km)

Torstuna Kyrka    (6 km)

Fröslunda Kyrka    (7 km)

Litslena Kyrka    (9 km)

Vårfrukyrkan    (9 km)

Enakyrkan    (10 km)

Sankt Lars kyrka    (10 km)

Sparrsätra kyrka    (10 km)

Frösthults Kyrka    (11 km)

Giresta Kyrka    (11 km)

Österunda kyrka    (11 km)

Gryta Kyrka    (12 km)

Husby Sjutolfts kyrka    (13 km)

Tillinge Kyrka    (13 km)

Boglösa Kyrka    (14 km)

Hjälsta kyrka    (14 km)

Villberga kyrka    (14 km)

Simtuna kyrka    (15 km)

Altuna Kyrka    (16 km)

Fittja Kyrka    (16 km)

Hagby Kyrka    (16 km)

Skogs Tibble kyrka    (16 km)

Svinnegarns Kyrka    (16 km)

Balingsta Kyrka    (17 km)

Bred kryka    (17 km)

Breds Kyrka    (17 km)

Kulla Kyrka    (18 km)

Lillkyrka kyrka    (18 km)

Vallby Kyrka    (18 km)

Ålands kyrka    (19 km)

Björksta Kyrka    (19 km)

Enköpings Näs kyrka    (19 km)

Holms Kyrka    (19 km)

Löts Kyrka    (19 km)

Ramsta kyrka    (19 km)

Teda kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Långtora