SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Runristning

Enköping  |  Uppsala län

Runor är den uppsättning skrivtecken som uppstod århundradena efter Kristi födelse och brukades av germaner. "Runraden" kallas futhark på grund av de sex första runornas ordningsföljd: ᚠᚢᚦᚮᚱᚴ (jämför alfabet). De äldsta runfynden härrör från det sena 100-talet e.Kr. Runorna ersattes allteftersom, i Norden på 1000–1200-talet, av det latinska alfabetet även om runskriften länge levde kvar på sina håll. I Dalarna skrevs det exempelvis runor ända in på 1800-talet. Runorna fick också en renässans på 1600-talet genom Johannes Bureus som bland annat tryckte en lärobok med runor för skolbruk. Samtliga runinskrifter, såväl inom Norden som utanför, men än så länge med undantag för dalruneinskrifterna, samlas i Samnordisk runtextdatabas. Runfynd har gjorts från Sydeuropa ända upp till Lappland och Ryssland, men förekommer rikast inom Mälardalens runstenar. Ett par ytterst tveksamma fall har upptäckts i Nordamerika, däribland den uppmärksammade Kensingtonstenen och några också i Finland, nära den svenskspråkiga byn Vörå i Österbotten. Runor finns främst bevarade som inskrifter på stenar men också på ben och trä samt på runbleck som är små metallbleck av koppar, brons eller bly med inristade runor.

Runliknande skrivtecken har använts bland de uraliska folken men med undantag för ungerska runor (Székely Rovásírás) brukar dessa inte kallas för eller klassas som runor.

[Från wikipedia]


Medelstora orter i närheten

Dalby    (5 km)

Bro Upplands Bro    (18 km)


Mindre orter i närheten

Grillby    (15 km)

Stallarholmen    (15 km)

Abborrberget    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Sundby    (2 km)

Lillkyrka    (9 km)

Krägga    (14 km)

Lilla Stenby    (16 km)

Rättarboda    (16 km)

Solsidan    (16 km)

Bredsand    (18 km)

Skolsta    (19 km)

Söderby    (19 km)

Österhagen och Bergliden    (20 km)


Övriga orter i närheten

Tjulsta    (2 km)

Torsviby    (2 km)

Knivsta    (5 km)

Kungs Husby by    (5 km)

Östra Väppeby    (5 km)

Väppebylund    (5 km)

Husby    (6 km)

Husbyby    (6 km)

Åkerby    (7 km)

Ännesta    (7 km)

Fjälby    (7 km)

Mösa    (7 km)

Strandby    (7 km)

Tängby    (7 km)

Hagslätta    (8 km)

Hässlinge    (8 km)

Svind    (8 km)

Hummelsta    (9 km)

Ramby    (9 km)

Ågersta    (10 km)

Fjällsta    (10 km)

Kilfröslunda    (11 km)

Nybble    (11 km)

Råby    (11 km)

Råby Håbo    (11 km)

Torresta    (11 km)

Berg    (12 km)

Blacksta    (12 km)

Dräggesta    (12 km)

Dräggsta    (12 km)

Folsberga    (12 km)

Frösunda    (12 km)

Getberget och Notholmen    (12 km)

Håra    (12 km)

Jättna    (12 km)

Kärrby    (12 km)

Sättra    (12 km)

Skälby    (12 km)

Svallby    (12 km)

Utmyrby    (12 km)

Alholmen    (13 km)

Ekeby    (13 km)

Eneby    (13 km)

Hammarsudd    (13 km)

Håningby    (13 km)

Hånningby    (13 km)

Kroby    (13 km)

Mörbytorp    (13 km)

Nyby    (13 km)

Stämsvik    (13 km)

Stora Ekeby    (13 km)

Vallby    (13 km)

Boglösa by    (14 km)

Edsta    (14 km)

Ekolsund    (14 km)

Gåde    (14 km)

Gådi    (14 km)

Hämringe    (14 km)

Hemringe    (14 km)

Kalmarsand    (14 km)

Klarbo    (14 km)

Kumla    (14 km)

Mälby    (14 km)

Säby    (14 km)

Sycklinge    (14 km)

Tuna    (14 km)

Valla    (14 km)

Adelsön    (15 km)

Ådö    (15 km)

Apalle    (15 km)

Dyarna    (15 km)

Hörntorp    (15 km)

Kilarna    (15 km)

Kilarne    (15 km)

Lilla Lundby    (15 km)

Nibble    (15 km)

Slut    (15 km)

Brunnsta    (16 km)

Brunsta    (16 km)

Dalby    (16 km)

Hemsta    (16 km)

Kolarvik    (16 km)

Lidingby    (16 km)

Rickeby    (16 km)

Ullstämma    (16 km)

Yttergran    (16 km)

Åby    (17 km)

Fiskvik    (18 km)

Hällby    (18 km)

Hallsta    (18 km)

Hovgården    (18 km)

Kumla    (18 km)

Lundkulla    (18 km)

Märsön    (18 km)

Prinsbo    (18 km)

Sjukarby    (18 km)

Taxnäs    (18 km)

Trogsta    (18 km)

Uppmyrby    (18 km)

Varpsund    (18 km)

Yttergånsta    (18 km)

Ekudden    (19 km)

Greda    (19 km)

Gredby    (19 km)

Hovgården Adelsö    (19 km)

Kivinge    (19 km)

Lindby    (19 km)

Lunda    (19 km)

Mälby    (19 km)

Sneby    (19 km)

Stadsgånsta    (19 km)

Storudden    (19 km)

Eldgarn    (20 km)

Eldgarnsö    (20 km)

Litslenaby    (20 km)

Sävsta    (20 km)

Viggeby    (20 km)


Landmärken i närheten

Upplands runinskrifter 696    (3 km)

Ekholmens slott    (4 km)

Grönsö slott    (5 km)

Grönsöö Slott    (5 km)

Utö Hus    (6 km)

Veckholms skjutfält    (6 km)

u717 runsten    (9 km)

Arnöleden    (10 km)

Mälsåker    (12 km)

Algö    (13 km)

Åsa gravfält    (13 km)

Runristning    (13 km)

Mervallastenen    (14 km)

Tofta    (14 km)

Tofta Adelsö    (14 km)

Husby tegelbruk    (15 km)

Draget    (16 km)

Skäggesta    (16 km)

Bro Hof Slott Golf Club    (17 km)

Brostenen    (17 km)

Stora Rickebyhällen    (17 km)

Ekolsunds slott    (18 km)

Herresta    (18 km)

Säby    (18 km)

Alsnö hus    (19 km)

Brodepån    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 328    (19 km)

Upplands runinskrifter 11    (19 km)

Upplands runinskrifter 773    (19 km)

Haga slott    (20 km)

Haga slott Enköping    (20 km)


Kyrkor i närheten

Torsvi kyrka    (nära)

Veckholms kyrka    (3 km)

Kungs Husby Kyrka    (5 km)

Hacksta Kyrka    (7 km)

Arnö    (8 km)

Arnö kyrka    (8 km)

Lillkyrka kyrka    (9 km)

Löts Kyrka    (9 km)

Kalmar kyrka    (13 km)

Överselö kyrka    (13 km)

Vallby Kyrka    (13 km)

Ytterselö kyrka    (13 km)

Boglösa Kyrka    (14 km)

Låssa kyrka    (14 km)

Villberga kyrka    (14 km)

Aspö kyrka    (16 km)

Yttergrans Kyrka    (16 km)

Bro kyrka    (17 km)

Munsö kyrka    (17 km)

Toresunds kyrka    (17 km)

Övergrans Kyrka    (18 km)

Enköpings Näs kyrka    (19 km)

Husby Sjutolfts kyrka    (20 km)

Litslena Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Runristning