SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Svensk Kassaservice

Enköping  |  Uppsala län

Svensk kassaservice AB var ett av Postens dotterbolag som utförde kassa-, bank- och plusgirotjänster. Företaget upphörde med sin verksamhet den 1 januari 2009.

Lagen om grundläggande kassaservice från 2002 kom till efter att de gamla postkontoren lagts ner. Svensk Kassaservice bildades som ett dotterbolag till Posten för att utföra manuella betaltjänster på uppdrag av svenska banker i ett rikstäckande kontorsnät.

Den 14 juni 2007 beslutade riksdagen att lagen om grundläggande kassaservice skulle upphöra den 31 december 2008. Det betydde att Svensk Kassaservice under 2008 avvecklade sin verksamhet. Nordea tog över 70 av Svensk Kassaservice mest besökta kontor. Detta har inneburit att cirka hälften av Svensk Kassaservice kunder kan fortsätta göra sina ärenden på samma kontor, men nu i Nordeas regi.

Riksdagen gav kommunikationsmyndigheten Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att upphandla grundläggande betaltjänster på orter där bankalternativ saknas. PTS fick också i uppdrag att upphandla grundläggande betaltjänster till funktionshindrade och äldre på landsbygden.

Brevgirot, som ägs av Kuponginlösen AB och ICA banken, vann upphandlingen och erbjöd mellan 1 december 2008 - 31 augusti 2012 grundläggande betaltjänster på orter där bankalternativ saknas, framför allt i Övre Norrland och Norrlands inland samt till äldre och funktionshindrade på landsbygden.

Staten har ett övergripande ansvar för att alla medborgare ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster. Regeringen har givit länsstyrelserna i uppdrag att utvärdera att tillgången till grundläggande betaltjänster tillgodoses. Vissa personer kan inte betala räkningar på annat sätt än kontant över disk. Utan svensk legitimation är det till exempel ofta svårt att öppna ett bankkonto. Har man skulder till kronofogden får man inte privatgiro. Har man ingen dator kan man inte använda bank på internet.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Örsundsbro    (nära)

Orundsbro    (nära)

Grillby    (14 km)

Vänge Uppsala    (15 km)

Slottsskogen    (18 km)

Slottsskogen Håbo    (18 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Hjälstaby    (7 km)

Hjälstaby och Vängsta    (7 km)

Skolsta    (9 km)

Ramstalund    (10 km)

Krägga    (15 km)

Häggeby och Vreta    (16 km)

Jung    (17 km)

Ytternäs och Vreta    (17 km)

Lillkyrka    (19 km)

Vårdsätra    (19 km)

Haga    (20 km)


Övriga orter i närheten

Alsta    (4 km)

Björnome    (5 km)

Mosta    (5 km)

Ölsta    (5 km)

Säva    (5 km)

Stora Viggby    (5 km)

Stora Viggeby    (5 km)

Älvlösa    (6 km)

Kysinge    (6 km)

Villsberga    (6 km)

Vilsberga    (6 km)

Balingstaby    (7 km)

Focksta    (7 km)

Hallarby    (7 km)

Landsberga    (7 km)

Lilla Viggby    (7 km)

Lilla Viggeby    (7 km)

Tibble    (7 km)

Litslenaby    (8 km)

Nysätra by    (8 km)

Sävsta    (8 km)

Valgeby    (8 km)

Viggeby    (8 km)

Vik    (8 km)

Kumla    (9 km)

Taxnäs    (9 km)

Tibbleby    (9 km)

Tjälinge    (9 km)

Vifärna    (9 km)

Fiskvik    (10 km)

Gästrvarg    (10 km)

Hällby    (10 km)

Långtoraby    (10 km)

Lund    (10 km)

Navestabro    (10 km)

Nyby    (10 km)

Åloppe    (11 km)

Bälsunda    (11 km)

Björk    (11 km)

Ekeby    (11 km)

Friberg    (11 km)

Hammarby    (11 km)

Sneby    (11 km)

Svista    (11 km)

Testa    (11 km)

Äs    (12 km)

Domta    (12 km)

Grän    (12 km)

Jädra    (12 km)

Lilla Härnevi    (12 km)

Ullstämma    (12 km)

Vånsjöbro    (12 km)

Edsta    (13 km)

Ekolsund    (13 km)

Hässle    (13 km)

Hyvlinge    (13 km)

Kivinge    (13 km)

Lugnet    (13 km)

Orsta    (13 km)

Ribbingebäck    (13 km)

Säby    (13 km)

Skärfälten    (13 km)

Stora Härnevi    (13 km)

Vånsjö    (13 km)

Vappeby    (13 km)

Åby    (14 km)

Bärsta    (14 km)

Broby    (14 km)

Källinge    (14 km)

Korsbacken    (14 km)

Nibble    (14 km)

Rotbrunna    (14 km)

Sonkarby    (14 km)

Spånga    (14 km)

Tjursåker    (14 km)

Viggeby    (14 km)

Ålandsdal    (15 km)

Brunnsta    (15 km)

Danskebo    (15 km)

Hammarsudd    (15 km)

Håra    (15 km)

Kungshusby    (15 km)

Lydinge    (15 km)

Nåstuna    (15 km)

Nederhassla    (15 km)

Valsbrunna    (15 km)

Brunna    (16 km)

Brunnby    (16 km)

Brunsta    (16 km)

Fanna    (16 km)

Finnsta    (16 km)

Finsta    (16 km)

Gåde    (16 km)

Gådi    (16 km)

Häggebylund    (16 km)

Högstena    (16 km)

Holmsta    (16 km)

Klarbo    (16 km)

Kumla    (16 km)

Långtibble    (16 km)

Måttan    (16 km)

Skyttstennäs    (16 km)

Stabby    (16 km)

Stämsvik    (16 km)

Tibble    (16 km)

Torslunda    (16 km)

Varpsund    (16 km)

Västerby    (16 km)

Viggby    (16 km)

Vreta    (16 km)

Ågersta    (17 km)

Apalle    (17 km)

Blacksta    (17 km)

Bodarna    (17 km)

Boglösa by    (17 km)

Brunnsta    (17 km)

Grinda    (17 km)

Kävra    (17 km)

Läby kyrkby    (17 km)

Persborg    (17 km)

Salinge    (17 km)

Söderskogen    (17 km)

Yttergånsta    (17 km)

Ytternäs    (17 km)

Hemsta    (18 km)

Karkesta    (18 km)

Kärrby    (18 km)

Kvarntorp    (18 km)

Läbyvad    (18 km)

Nydala    (18 km)

Österkvarn    (18 km)

Rickeby    (18 km)

Sodra Gottsunda    (18 km)

Stadsgånsta    (18 km)

Ströbylund    (18 km)

Svallby    (18 km)

Utmyrby    (18 km)

Yttergran    (18 km)

Benala    (19 km)

Enögla    (19 km)

Erikssund    (19 km)

Eriksund    (19 km)

Graneberg    (19 km)

Hågahögen    (19 km)

Högby    (19 km)

Hummelsta    (19 km)

Killinge    (19 km)

Klista    (19 km)

Knapptibble    (19 km)

Kvarnbo    (19 km)

Lådö    (19 km)

Lönsåker    (19 km)

Ramby    (19 km)

Tiby    (19 km)

Ullanda    (19 km)

Uppmyrby    (19 km)

Valsätra    (19 km)

Berthåga    (20 km)

Forsby    (20 km)

Prinsbo    (20 km)

Ströby    (20 km)

Torsborg    (20 km)

Ullbro    (20 km)

Ytterkålsta    (20 km)


Landmärken i närheten

Runristning    (2 km)

Salnecke slott    (2 km)

Upplands runinskrifter 857    (5 km)

Bökstastenen    (7 km)

Viks slott    (8 km)

Upplands runinskrifter 839    (9 km)

Wiks folkhögskola    (9 km)

Ekolsunds slott    (10 km)

Holms kyrka Uppland    (11 km)

Sjö slott    (11 km)

Skäggesta    (11 km)

Upplands runinskrifter 846    (11 km)

Upplands runinskrifter 847    (11 km)

Arnö    (12 km)

Nordens Folkhögskola Biskops Arnö    (13 km)

Upplands runinskrifter 844    (14 km)

Göta livgarde    (15 km)

Ledningsregementet    (15 km)

Upplands runinskrifter 905    (15 km)

Skohalvön    (16 km)

Flasta kyrkoruin    (17 km)

Stora Rickebyhällen    (17 km)

Upplands runinskrifter 759    (17 km)

Upplands runinskrifter 903    (17 km)

Läby vad    (18 km)

Skarholmen    (18 km)

Upplands runinskrifter 899    (18 km)

Upplands runinskrifter 902    (18 km)

u717 runsten    (19 km)

Upplands runinskrifter 895    (19 km)

Upplands runinskrifter 897    (20 km)

Upplands runinskrifter 898    (20 km)

Upplands runinskrifter 912    (20 km)


Kyrkor i närheten

Giresta Kyrka    (2 km)

Gryta Kyrka    (2 km)

Fröslunda Kyrka    (3 km)

Biskopskulla Kyrka    (6 km)

Balingsta Kyrka    (7 km)

Fittja Kyrka    (7 km)

Hjälsta kyrka    (7 km)

Hagby Kyrka    (8 km)

Härkeberga kyrka    (8 km)

Husby Sjutolfts kyrka    (8 km)

Litslena Kyrka    (8 km)

Nysätra Kyrka    (8 km)

Holms Kyrka    (10 km)

Kulla Kyrka    (10 km)

Långtora Kyrka    (10 km)

Ramsta kyrka    (10 km)

Skogs Tibble kyrka    (11 km)

Västeråkers kyrka    (11 km)

Härnevi Kyrka    (13 km)

Torstuna Kyrka    (13 km)

Österunda kyrka    (14 km)

Villberga kyrka    (14 km)

Dalby Kyrka    (15 km)

Övergrans Kyrka    (15 km)

Vänge kyrka    (15 km)

Ålands kyrka    (16 km)

Häggeby kyrka    (16 km)

Boglösa Kyrka    (17 km)

Enakyrkan    (17 km)

Läby kyrka    (17 km)

Uppsala Näs kyrka    (17 km)

Vårfrukyrkan    (17 km)

Sankt Lars kyrka    (18 km)

Skoklosters Kyrka    (18 km)

Yttergrans Kyrka    (18 km)

Löts Kyrka    (19 km)

Sankta Maria kyrka    (19 km)

Sparrsätra kyrka    (19 km)

Börje Kyrka    (20 km)

Gottsunda Kyrka    (20 km)

Lillkyrka kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Svensk Kassaservice