SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Harbo kyrka

Heby  |  Uppsala län

Harbo kyrka

Harbo kyrka är en kyrkobyggnad i Harbo i Uppsala stift, församlingskyrka i Harbo församling. Kyrkan har ett medeltida ursprung, sannolikt från 1400-talet. Socknen finns dock omtalad redan i början av 1300-talet, och kyrkan måste ha haft en äldre föregångare. 1400-talsvalven i Harbo kyrka är byggda samtidigt med övriga kyrkan. De valvmålningar som idag finns i kyrkan är tillkomna i samband med renoveringen 1892, oklart om de baserar sig på några återfunna medeltida målningsfragment. År 1712 överkalkades de då befintliga medeltidsmålningarna i vapenhuset.

1762 byggdes en klockstapel utanför kyrkomuren, som ersatte en tidigare klockstapel på samma plats. Klockstapel på platsen omtalas tidigast 1651 då den "gjordes ny". 1776 förlängdes kyrkobyggnaden i östlig riktning och bland förändringarna märks bland annat att man rev vapenhuset. Kyrktaket är ett mansardtak och ger kyrkan karaktär av en 1700-talsbyggnad. 1892 genomfördes en renovering, då man dekorerade kyrktaket med målningar i gotisk stil, oklart i vilken utsträckning de baserats på bevarade målningar, och en ny orgelläktare byggdes. Den senaste renoveringen gjordes 1951-1952 då man bland annat skapade ett nytt altare och predikstol.

På kyrkogårdens östra sida ligger ett gravkor av putsat tegel, som 1810 uppförts av baron Carl Vilhelm v. Knorring för hans föräldrar, nu använt som bisättningskapell.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Tärnsjö    (16 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Harbonäs    (nära)

Viby    (nära)

Marbäck    (4 km)

Bärby    (7 km)

Fågelsta    (7 km)

Persbo    (16 km)

Persho    (16 km)

Blackstalund    (18 km)

Månkarbo    (20 km)


Övriga orter i närheten

Kvarsta    (1 km)

Norrbo    (2 km)

Risänge    (2 km)

Svina    (2 km)

Berg    (3 km)

Gransätra    (3 km)

Haga    (3 km)

Brattberg    (4 km)

Käbbo    (4 km)

Marstalla    (4 km)

Vreta    (4 km)

By    (5 km)

Lindsbro    (5 km)

Norrsälja    (5 km)

Stalbo    (5 km)

Gräsbo    (6 km)

Karbo    (6 km)

Hemmingsbo    (7 km)

Huggle    (7 km)

Mångsbo    (7 km)

Nolmyra    (8 km)

Bjurvalla    (9 km)

Gällarbo    (9 km)

Gästbo    (9 km)

Håvberga    (9 km)

Jugansbo    (9 km)

Kanikbo    (9 km)

Korbo    (9 km)

Märtsbo    (9 km)

Staffansbo    (9 km)

Stigmota    (9 km)

Aspnäs    (10 km)

Boda    (10 km)

Domarbo    (10 km)

Ginka    (10 km)

Gundbo    (10 km)

Kättsbo    (10 km)

Lockelsbo    (10 km)

Offerbo    (10 km)

Siggberg    (10 km)

Åkerby    (11 km)

Backa    (11 km)

Brunvalla    (11 km)

Disbo    (11 km)

Djurkarlsbo    (11 km)

Djurkarsbo    (11 km)

Ettinga    (11 km)

Granlunda    (11 km)

Ingborgbo    (11 km)

Laggarbo    (11 km)

Långarsbo    (11 km)

Långgärdet    (11 km)

Stärte    (11 km)

Tängesbo    (11 km)

Torp    (11 km)

Upplanda    (11 km)

Åkerlänna    (12 km)

Ettingbo    (12 km)

Hindersbo    (12 km)

Rickebo    (12 km)

Västersälja    (12 km)

Åby    (13 km)

Angsboda    (13 km)

Ärligbo    (13 km)

Gåvastbo    (13 km)

Granberga    (13 km)

Östfora    (13 km)

Runnebo    (13 km)

Skogbo    (13 km)

Stenforsbacka    (13 km)

Huddungeby    (14 km)

Iggelbo    (14 km)

Lagbo    (14 km)

Oksätra    (14 km)

Oxsätra    (14 km)

Oxsätra och Sävastebo    (14 km)

Siggefora    (14 km)

Axlunda    (15 km)

Buckarby    (15 km)

Buddbo    (15 km)

Götbrunna    (15 km)

Persbo    (15 km)

Blackbo    (16 km)

Forsby    (16 km)

Grellsbo    (16 km)

Hårrskog    (16 km)

Horsskog    (16 km)

Långåker    (16 km)

Nyboda    (16 km)

Tolboda    (16 km)

Brogård    (17 km)

Fagerdal    (17 km)

Norra Krycklinge    (17 km)

Sillbo    (17 km)

Ubblixbo    (17 km)

Brunnby    (18 km)

Dalboda    (18 km)

Dalkarlsbo    (18 km)

Degerbo    (18 km)

Hebron    (18 km)

Hedenslund    (18 km)

Närlinge    (18 km)

Postboda    (18 km)

Stynsberg    (18 km)

Elinge    (19 km)

Fallet    (19 km)

Gäddsjö    (19 km)

Häggby    (19 km)

Häggeby    (19 km)

Hökby    (19 km)

Holfvastby    (19 km)

Holvastby    (19 km)

Kastebo    (19 km)

Torkelsbo    (19 km)

Älby    (20 km)

Gryttby    (20 km)

Kolartorpen    (20 km)

Mjölänge    (20 km)

Norråmyra    (20 km)

Skuttungeby    (20 km)


Landmärken i närheten

Viby säteri    (nära)

Lindsbro Herrgård    (5 km)

Upplands runinskrifter 1180    (9 km)

Tallmossen    (16 km)

Vendelsvarv    (17 km)

Ottarshögen    (20 km)


Kyrkor i närheten

Östervåla kyrka    (8 km)

Aspnäs gårdskyrka    (10 km)

Ebenesers Kapell    (13 km)

Huddunge kyrka    (14 km)

Oxsätra Kapell    (15 km)

Nora kyrka    (17 km)


Mer information

Vädret kring Harbo kyrka