SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Björkholmen

Östhammar  |  Uppsala län

Björkholmen är en stadsdel (tidigare även separat ö, se även Trossö) i Karlskrona.

Björkholmen bodde förr i tiden varvsarbetarna då Karlskronavarvet ligger precis intill. De bodde då i små, låga trästugor av vilka några finns bevarade sedan 1700-talet.

En bidragande orsak till att stadsdelen är så välbevarad är att husen byggdes av ek (som kunde "lånas" från Varvet). Därtill var många av de bosatta timmermän vid Varvet. Att bygga en hållbar timmerstuga var en enkel uppgift i relation till att bygga ett stridsdugligt örlogsfartyg.

Dialekten "björkholmska" är en bred variant av den gängse karlskronitskan. Den utpräglas av s.k. triftonger, dvs. tre på varandra följande vokalljud. "Jag" på björkholmska blir till "iau". Dialekten är besläktad med kalmaritskan, som den har ett historiskt släktskap till.

På björkholmska finns en uppsjö av olika s.k. "karlskronavitsar", som ofta har självironisk prägel eller driver gäck med Amiralitetet eller andra maktfaktorer i Karlskrona:

Klassisk är samtalet mellan de två gamla tanterna (s.k. fiskarkärringar):

"Idau haur iau taulat me amiraulen" "Nähä, de tror iau inte" "Io, iau haur taulat me amiraulen" "Va sau han då?" "Flytta pau dig kärringjävel för här ska jau fram"

I söder inramas Björkholmen av Varvsmuren som separerade det civila och militära Karlskrona. Varvsmuren byggdes av ryska krigsfångar som en delåterbetalning på en krigsskuld. I folkmun kallades denna mur "Skuld". I Öster avslutas Björkholmen av Chapmansplan. Här, på nuvarande Gasverkstomten, låg en gång den s.k. "Oskuldsparken", där mången oskuld gått in men få kommit ut. Vägen mellan Varvsmuren och parken låg alltså mitt emellan "Skuld" och Oskuld".

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Björklinge    (8 km)

Marieberg    (8 km)

Anneberg    (11 km)

Öregrund    (11 km)

Östhammar    (13 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Hästhagen    (9 km)

Boda    (13 km)

Hargshamn    (15 km)

Herräng    (17 km)

Norrskedika    (17 km)

Norskedika    (17 km)

Näsviken    (19 km)


Övriga orter i närheten

Erikshäll    (nära)

Stora Risten    (2 km)

Gångartorp    (4 km)

Norrstrand    (4 km)

Sundsveden    (4 km)

Vargsskär    (4 km)

Bälinge    (5 km)

Elinslund    (5 km)

Kalvhagen    (5 km)

Lilla Torrön    (5 km)

Lövlund    (5 km)

Vaden    (5 km)

Högalund    (6 km)

Lönnholmen    (6 km)

Lösholmen    (6 km)

Nolsterby    (6 km)

Ulvnäs    (6 km)

Vilan    (6 km)

Eriksdal    (7 km)

Lagerlund    (7 km)

Mälby    (7 km)

Strand    (7 km)

Sundsäng    (7 km)

Timmervik    (7 km)

Yttersby    (7 km)

Älvsnäs    (8 km)

Bobacken    (8 km)

Djäknevarp    (8 km)

Fälö by    (8 km)

Fälön    (8 km)

Farsholmen    (8 km)

Höganäs    (8 km)

Långalma    (8 km)

Lotsholmen    (8 km)

Stensberg    (8 km)

Stordrag    (8 km)

Tuskö    (8 km)

Björnäs    (9 km)

Ekensberg    (9 km)

Grinda    (9 km)

Hasvik    (9 km)

Kvarngärdet    (9 km)

Lövnäs    (9 km)

Malmen    (9 km)

Raggarö    (9 km)

Raggarön    (9 km)

Sinäs    (9 km)

Västerlund    (9 km)

Verkarna    (9 km)

Björklunda    (10 km)

Bodahagen    (10 km)

Färgärd    (10 km)

Hummeldal    (10 km)

Kavaröbro    (10 km)

Östertvärnö    (10 km)

Östra Tvärnö    (10 km)

Kavarö    (11 km)

Koxut    (11 km)

Oxsten    (11 km)

Skia    (11 km)

Svartbäck    (11 km)

Sveden    (11 km)

Västerbyn    (11 km)

Västertvärnö    (11 km)

Västra Tvärnö    (11 km)

Ellan    (12 km)

Fagerön    (12 km)

Sandika    (12 km)

Sandikaön    (12 km)

Värlingsö    (12 km)

Bolka    (13 km)

Järnlund    (13 km)

Kallvik    (13 km)

Medholma    (13 km)

Rosenberg    (13 km)

Rovängen    (13 km)

Backby    (14 km)

Backbyn    (14 km)

Bolkön    (14 km)

Börstil    (14 km)

Börstilsby    (14 km)

Erikslund    (14 km)

Gammelbyn    (14 km)

Karön    (14 km)

Langaskär    (14 km)

Långöskär    (14 km)

Norrvreta    (14 km)

Nyborg    (14 km)

Singö    (14 km)

Stornotsand    (14 km)

Väcken    (14 km)

Braxenbol    (15 km)

Ed    (15 km)

Gustavsberg    (15 km)

Johannesvik    (15 km)

Kallboda    (15 km)

Nordangärd    (15 km)

Singsöderby    (15 km)

Söderby och Norrvreta    (15 km)

Agalma    (16 km)

Gravol    (16 km)

Harg    (16 km)

Järsjö    (16 km)

Klockarboda    (16 km)

Kovik    (16 km)

Lindersvik    (16 km)

Marka    (16 km)

Ruddelund    (16 km)

Sjöhägnaden    (16 km)

Tranvik    (16 km)

Assjö    (17 km)

Baklä    (17 km)

Hensvik    (17 km)

Hörnängen    (17 km)

Kalvskäret    (17 km)

Lavarö    (17 km)

Markdalsnäs    (17 km)

Stenskär    (17 km)

Stockby    (17 km)

Storhägnan    (17 km)

Tirsdalen    (17 km)

Barkö    (18 km)

Ladskär    (18 km)

Ängarna    (19 km)

Ånö    (19 km)

Björkbol    (19 km)

Björsta    (19 km)

Bredsund    (19 km)

Bredvik    (19 km)

Fogdö    (19 km)

Gräsö    (19 km)

Gribbol    (19 km)

Labben    (19 km)

Lapp    (19 km)

Marn    (19 km)

Öskärsvik    (19 km)

Rännilen    (19 km)

Skedika    (19 km)

Snesslinge    (19 km)

Söderboda    (19 km)

Uppskedicka    (19 km)

Uppskedika    (19 km)

Örnäs    (20 km)

Skaten    (20 km)

Snesslingeberg    (20 km)


Landmärken i närheten

Batteri Roten    (12 km)

Östhammars Segelsällskap    (12 km)

Djursten    (15 km)

Norrskedika gruvor    (15 km)


Kyrkor i närheten

Gräsö kyrka    (10 km)

Öregrunds kyrka    (11 km)

Östhammars kyrka    (13 km)

Börstils Kyrka    (15 km)

Hargs Kyrka    (16 km)

Singö kyrka    (16 km)


Mer information

Vädret kring Björkholmen