SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Eneby

Östhammar  |  Uppsala län

Eneby kan syfta på:

  • byn Eneby i Altuna socken, Enköpings kommun
  • byn Eneby i Simtuna socken, Enköpings kommun
  • byn Eneby i Estuna socken, Norrtälje kommun
  • byn Eneby i Riala socken, Norrtälje kommun
  • byn Eneby i Almunge socken, Uppsala kommun
  • byn Eneby i Tuna socken, Uppsala kommun
  • byn Eneby i Skå socken, Ekerö kommun
  • byn Eneby i Färentuna socken, Ekerö kommun
  • Eneby, Stockholm, en före detta by i Bromma socken, nu stadsdel i Bromma

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Gimo    (17 km)

Vattholma    (19 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Skoby    (3 km)

Gåvsta    (14 km)

Åsby    (16 km)

Länna    (19 km)

Länna Uppsala    (19 km)

Skyttorp    (19 km)


Övriga orter i närheten

Börsta    (1 km)

Häcklinge    (1 km)

Uppland    (nära)

Upplandstuna    (nära)

Nyvalla    (2 km)

Spånga    (2 km)

Sund    (2 km)

Tunaby    (2 km)

Jortslunda    (3 km)

Vittja    (3 km)

Foghammar    (4 km)

Klev    (4 km)

Saringe    (4 km)

Tuna    (4 km)

Borrlövsta    (5 km)

Fresta    (5 km)

Jönninge    (5 km)

Mjölsta    (5 km)

Skeberga    (5 km)

Ålsunda    (6 km)

Golvsta    (6 km)

Haberga    (6 km)

Hammarby    (6 km)

Happsta    (6 km)

Inninge    (6 km)

Källberga    (6 km)

Marma    (6 km)

Myssinge    (6 km)

Östra Våxome    (6 km)

Ubby    (6 km)

Väsby    (6 km)

Voxome    (6 km)

Lyan    (7 km)

Norredinge    (7 km)

Ingvasta    (8 km)

Jälsta    (8 km)

Rista    (8 km)

Stavbyby    (8 km)

Stensunda    (8 km)

Sydinge    (8 km)

Berga    (9 km)

Dyvlinge    (9 km)

Fornbro    (9 km)

Gela    (9 km)

Hånsta    (9 km)

Hemmingsby    (9 km)

Ignesta    (9 km)

Kilby    (9 km)

Löddby    (9 km)

Lunda    (9 km)

Mångsta    (9 km)

Mysslinge    (9 km)

Ovanby    (9 km)

Södra Fornbo    (9 km)

Täby    (9 km)

Bärby    (10 km)

Ekebyby    (10 km)

Ola    (10 km)

Ramhäll    (10 km)

Solvalla    (10 km)

Vättsta    (10 km)

Vettsta    (10 km)

Bladåkersby    (11 km)

Bollungen    (11 km)

Hov    (11 km)

Jom    (11 km)

Kölinge    (11 km)

Gillinge    (12 km)

Klivinge    (12 km)

Norrlövsta    (12 km)

Svensarva    (12 km)

Svensarvet    (12 km)

Åstorp    (13 km)

Faringe station    (13 km)

Lejsta    (13 km)

Näsby    (13 km)

Rasbokil    (13 km)

Fornby    (14 km)

Trävlinge    (14 km)

Fors    (15 km)

Halvbygda    (15 km)

Lill Moga    (15 km)

Rickeby    (15 km)

Södra Skäfthammar    (15 km)

Valde    (15 km)

Knaby    (16 km)

Norra Skäfthammar    (16 km)

Norrby    (16 km)

Norrkulla    (16 km)

Västerberga    (16 km)

Västra Vallby    (16 km)

Vreta    (16 km)

Åby    (17 km)

Bennebol    (17 km)

Bysätra    (17 km)

Bysättra    (17 km)

Hammarby    (17 km)

Hammarby by    (17 km)

Johanneslund    (17 km)

Karby    (17 km)

Kolarmora    (17 km)

Liljeberg    (17 km)

Lövsta    (17 km)

Morby    (17 km)

Sämsta    (17 km)

Sandbol    (17 km)

Stora Ellringe    (17 km)

Vällnora    (17 km)

Vattensta    (17 km)

Visteby    (17 km)

Almunge kyrkby    (18 km)

Gisselbol    (18 km)

Grän    (18 km)

Gränsta    (18 km)

Karbol    (18 km)

Malsättra    (18 km)

Stora Karbol    (18 km)

Yrestahed    (18 km)

Andersby    (19 km)

Gränby    (19 km)

Lågbol    (19 km)

Lännaholm    (19 km)

Salsta    (19 km)

Söderby    (19 km)

Däcksta    (20 km)

Löt    (20 km)

Lysta    (20 km)

Moxboda    (20 km)

Örskällan    (20 km)


Landmärken i närheten

Upplands runinskrifter 1125    (nära)

Runristning    (2 km)

Hässelby gård    (3 km)

Ora säteri    (4 km)

Ramhälls gruvor    (10 km)

Upplands runinskrifter 1012    (12 km)

Södermanlands runinskrifter 219    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 220    (14 km)

Södermanlands runinskrifter 221    (14 km)

Vattmyren    (16 km)

Gimo herrgård    (17 km)

Lenabergs kalkbrott    (18 km)

Salsta slott    (18 km)


Kyrkor i närheten

Tuna kyrka    (2 km)

Alunda Kyrka    (3 km)

Stavby Kyrka    (6 km)

Faringe Kyrka    (8 km)

Ekeby Kyrka    (10 km)

Bladåkers Kyrka    (11 km)

Rasbokils Kyrka    (12 km)

Morkarla Kyrka    (13 km)

Rasbo Kyrka    (14 km)

Skäfthammars Kyrka    (17 km)

Knutby Kyrka    (18 km)

Skäfthammar    (18 km)

Almunge Kyrka    (19 km)

Lena Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Eneby