SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Gammelbyn

Östhammar  |  Uppsala län

Rodberget38d.jpg

Bodens fästning (ibland kallat "Låset i norr") är en tung fästning anlagd på och i ett flertal berg runt staden Boden i Norrbotten i Sverige. Den är belägen cirka 35 kilometer från kusten. Fästningen har fungerat som en strategisk försvarsställning och skyddad förrådsplats. Främsta syftet var att avskräcka Ryssland och Sovjetunionen från invasion över land från finska fastlandet samt i någon mån mot anfall över Bottenviken och då i samverkan med kustartilleriet i Luleå och Töre. Bodens fästnings storlek, komplexitet och slagstyrka gör att den saknar motsvarighet i Norden.

Fästningen består av fem tunga bergfort och tre mindre fortifikationer, så kallade fästen, samt enskilda artilleribatterier. Dessa är placerade i en ring runt Bodens stad. Mellan de fem tunga bergforten och de tre fästena fanns en mängd infanteriskansar, stridsvagnshinder och kanonvärn för skydd av forten och försvåra inträngning genom befästningsringen. På bergstoppar har luftvärnsbatterier funnits. I fästningsringen fanns stridsledningscentraler för bland annat flygvapnet. Det fanns också stora underjordsförråd för ammunition och drivmedel inne i fästningen samt ett mindre flygfält.

Förutom de i fredstid utförda befästningsarbetena fanns det planer för fältarbeten som skulle utföras i händelse av mobilisering eller skärpt beredskap. För att förstärka och understödja fästningen fanns rörliga fästningstrupper som kunde sättas in där behov uppstod.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Östhammar    (2 km)

Anneberg    (4 km)

Björklinge    (7 km)

Marieberg    (8 km)

Öregrund    (10 km)

Gimo    (13 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Boda    (2 km)

Norrskedika    (5 km)

Norskedika    (5 km)

Hästhagen    (10 km)

Hargshamn    (11 km)

Gubbo    (20 km)


Övriga orter i närheten

Börstil    (nära)

Börstilsby    (nära)

Erikslund    (1 km)

Ed    (2 km)

Rosenberg    (2 km)

Assjö    (3 km)

Sandika    (3 km)

Sandikaön    (3 km)

Skia    (3 km)

Färgärd    (4 km)

Karön    (4 km)

Koxut    (4 km)

Lindersvik    (4 km)

Marka    (4 km)

Rovängen    (4 km)

Ånö    (5 km)

Barkö    (5 km)

Björnäs    (5 km)

Gustavsberg    (5 km)

Hummeldal    (5 km)

Järnlund    (5 km)

Skedika    (5 km)

Sveden    (5 km)

Uppskedicka    (5 km)

Uppskedika    (5 km)

Björsta    (6 km)

Bolkön    (6 km)

Johannesvik    (6 km)

Nordangärd    (6 km)

Ruddelund    (6 km)

Stockby    (6 km)

Väcken    (6 km)

Verkarna    (6 km)

Bolka    (7 km)

Gunbyle    (7 km)

Lagerlund    (7 km)

Långalma    (7 km)

Väddika    (7 km)

Veddika    (7 km)

Agalma    (8 km)

Fagerön    (8 km)

Harg    (8 km)

Kavarö    (8 km)

Lösholmen    (8 km)

Sjöhägnaden    (8 km)

Tuskö    (8 km)

Vilan    (8 km)

Annö    (9 km)

Borggårde    (9 km)

Ekensberg    (9 km)

Hanunda    (9 km)

Hökhuvud    (9 km)

Kvarngärdet    (9 km)

Lilla Torrön    (9 km)

Nolsterby    (9 km)

Sandby    (9 km)

Snesslinge    (9 km)

Snesslingeberg    (9 km)

Stordrag    (9 km)

Aspö    (10 km)

Däcksta    (10 km)

Duderö    (10 km)

Högalund    (10 km)

Kavaröbro    (10 km)

Kelinge    (10 km)

Ledsundet    (10 km)

Lysta    (10 km)

Mälby    (10 km)

Norrstrand    (10 km)

Strand    (10 km)

Ulvnäs    (10 km)

Västertvärnö    (10 km)

Västra Tvärnö    (10 km)

Yttersby    (10 km)

Bodahagen    (11 km)

Braxenbol    (11 km)

Gravol    (11 km)

Höganäs    (11 km)

Rofsätra    (11 km)

Rovsätra    (11 km)

Rovsättra    (11 km)

Stensberg    (11 km)

Stenskär    (11 km)

Värlingsö    (11 km)

Älvsnäs    (12 km)

Draknäs    (12 km)

Farsholmen    (12 km)

Gångartorp    (12 km)

Kallerö    (12 km)

Langaskär    (12 km)

Långöskär    (12 km)

Lövnäs    (12 km)

Örnäs    (12 km)

Östertvärnö    (12 km)

Östra Tvärnö    (12 km)

Sinäs    (12 km)

Stummelbo    (12 km)

Västerbyn    (12 km)

Vattensta    (12 km)

Älvisjö    (13 km)

Björklunda    (13 km)

Elvisjö    (13 km)

Fors    (13 km)

Hackbol    (13 km)

Kalvhagen    (13 km)

Ladskär    (13 km)

Lotsholmen    (13 km)

Lövlund    (13 km)

Lundsvedja    (13 km)

Norra Skäfthammar    (13 km)

Sundsäng    (13 km)

Bälinge    (14 km)

Bobacken    (14 km)

Bol    (14 km)

Elinslund    (14 km)

Eriksdal    (14 km)

Erikshäll    (14 km)

Grinda    (14 km)

Järsjö    (14 km)

Johannesfors    (14 km)

Johannisfors    (14 km)

Lönnholmen    (14 km)

Lund    (14 km)

Malmen    (14 km)

Södra Skäfthammar    (14 km)

Sundsveden    (14 km)

Timmervik    (14 km)

Vaden    (14 km)

Valde    (14 km)

Vargsskär    (14 km)

Västerlund    (14 km)

Vreta    (14 km)

Åstorp    (15 km)

Hasvik    (15 km)

Karö    (15 km)

Klockarboda    (15 km)

Moxboda    (15 km)

Oxsten    (15 km)

Pålsmora    (15 km)

Raggarö    (15 km)

Raggarön    (15 km)

Svartbäck    (15 km)

Djäknevarp    (16 km)

Fälön    (16 km)

Habbalsbo    (16 km)

Kallvik    (16 km)

Lavarö    (16 km)

Stora Risten    (16 km)

Baklä    (17 km)

Fälö by    (17 km)

Forsmark    (17 km)

Gräsö    (17 km)

Strömsbro    (17 km)

Tirsdalen    (17 km)

Vamsta    (17 km)

Ängarna    (18 km)

Gillinge    (18 km)

Johanneslund    (18 km)

Jom    (18 km)

Kallboda    (18 km)

Medholma    (18 km)

Norrlövsta    (18 km)

Sanda    (18 km)

Björkbol    (19 km)

Dannebo    (19 km)

Gribbol    (19 km)

Kovik    (19 km)

Lugnet    (19 km)

Malsättra    (19 km)

Öskärsvik    (19 km)

Rännilen    (19 km)

Vättsta    (19 km)

Vettsta    (19 km)

Bollungen    (20 km)

Bredvik    (20 km)

Ekebyby    (20 km)

Forsmarks kärnkraftverk    (20 km)

Hensvik    (20 km)

Vigelsbo    (20 km)


Landmärken i närheten

Östhammars Segelsällskap    (2 km)

Norrskedika gruvor    (5 km)

Gimo herrgård    (13 km)

Djursten    (14 km)

Valömasten    (15 km)

Vattmyren    (16 km)


Kyrkor i närheten

Börstils Kyrka    (nära)

Östhammars kyrka    (2 km)

Hargs Kyrka    (7 km)

Hökhuvuds Kyrka    (9 km)

Öregrunds kyrka    (11 km)

Skäfthammar    (11 km)

Skäfthammars Kyrka    (12 km)

Gräsö kyrka    (13 km)

Valö Kyrka    (14 km)

Forsmarks Kyrka    (17 km)

Ekeby Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Gammelbyn