SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Happsta

Östhammar  |  Uppsala län

Happsta är en by fyra kilometer norr om Alunda i Östhammars kommun i Uppsala län.

Happsta är ett samhälle med tre jordbruksfastigheter och 13 bostadsfastigheter. Där finns många fornlämningar i form av stensättningar. Snickerifabriken som startades 1918 av Johan Gottfrid Fredlund finns fortfarande kvar. Tillverkningen är specialdörrar och glaspartier.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Gimo    (12 km)

Österbybruk    (16 km)

Vattholma    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Skoby    (7 km)

Gubbo    (15 km)

Dann    (18 km)

Skyttorp    (18 km)

Gåvsta    (19 km)

Söderskogen    (20 km)


Övriga orter i närheten

Hammarby    (nära)

Källberga    (nära)

Marma    (nära)

Foghammar    (2 km)

Klev    (2 km)

Fresta    (3 km)

Haberga    (3 km)

Sydinge    (3 km)

Jortslunda    (4 km)

Kilby    (4 km)

Löddby    (4 km)

Lunda    (4 km)

Mångsta    (4 km)

Mysslinge    (4 km)

Nyvalla    (4 km)

Sund    (4 km)

Golvsta    (5 km)

Bollungen    (6 km)

Börsta    (6 km)

Eneby    (6 km)

Häcklinge    (6 km)

Hånsta    (6 km)

Hemmingsby    (6 km)

Ingvasta    (6 km)

Lyan    (6 km)

Ovanby    (6 km)

Spånga    (6 km)

Uppland    (6 km)

Upplandstuna    (6 km)

Vättsta    (6 km)

Vettsta    (6 km)

Dyvlinge    (7 km)

Jälsta    (7 km)

Jönninge    (7 km)

Norrlövsta    (7 km)

Östra Våxome    (7 km)

Skeberga    (7 km)

Svensarva    (7 km)

Svensarvet    (7 km)

Tunaby    (7 km)

Ubby    (7 km)

Voxome    (7 km)

Ålsunda    (8 km)

Ekebyby    (8 km)

Ramhäll    (8 km)

Rista    (8 km)

Väsby    (8 km)

Vittja    (8 km)

Åstorp    (9 km)

Fornbro    (9 km)

Gela    (9 km)

Gillinge    (9 km)

Jom    (9 km)

Mjölsta    (9 km)

Saringe    (9 km)

Södra Fornbo    (9 km)

Tuna    (9 km)

Borrlövsta    (10 km)

Inninge    (10 km)

Norrby    (10 km)

Södra Skäfthammar    (10 km)

Stensunda    (10 km)

Valde    (10 km)

Vreta    (10 km)

Fors    (11 km)

Halvbygda    (11 km)

Johanneslund    (11 km)

Knaby    (11 km)

Myssinge    (11 km)

Norra Skäfthammar    (11 km)

Norrkulla    (11 km)

Stavbyby    (11 km)

Åby    (12 km)

Ignesta    (12 km)

Kölinge    (12 km)

Vattensta    (12 km)

Berga    (13 km)

Norredinge    (13 km)

Ola    (13 km)

Bladåkersby    (14 km)

Klivinge    (14 km)

Täby    (14 km)

Bärby    (15 km)

Däcksta    (15 km)

Hov    (15 km)

Lysta    (15 km)

Solvalla    (15 km)

Andersby    (16 km)

Fornby    (16 km)

Rasbokil    (16 km)

Bräcksta    (17 km)

Bysätra    (17 km)

Bysättra    (17 km)

Hackbol    (17 km)

Hökhuvud    (17 km)

Kolarmora    (17 km)

Lejsta    (17 km)

Sandby    (17 km)

Väddika    (17 km)

Veddika    (17 km)

Björsta    (18 km)

Borggårde    (18 km)

Faringe station    (18 km)

Malsättra    (18 km)

Moxboda    (18 km)

Trävlinge    (18 km)

Uddarby    (18 km)

Film    (19 km)

Gryttjom    (19 km)

Gunbyle    (19 km)

Järlebo    (19 km)

Kelinge    (19 km)

Kyrkbyn    (19 km)

Mumsarby    (19 km)

Myra    (19 km)

Näsby    (19 km)

Örskällan    (19 km)

Pålsmora    (19 km)

Rofsätra    (19 km)

Rovsätra    (19 km)

Rovsättra    (19 km)

Salsta    (19 km)

Gisselbol    (20 km)

Hanunda    (20 km)

Källbergsbacken    (20 km)

Karbol    (20 km)

Lågbol    (20 km)

Stockby    (20 km)

Stora Karbol    (20 km)

Vällnora    (20 km)

Västerberga    (20 km)

Västra Vallby    (20 km)


Landmärken i närheten

Upplands runinskrifter 1125    (6 km)

Hässelby gård    (7 km)

Ramhälls gruvor    (7 km)

Runristning    (7 km)

Ora säteri    (8 km)

Vattmyren    (11 km)

Gimo herrgård    (12 km)

Lista över byggnadsminnen i Uppsala län    (15 km)

Upplands runinskrifter 1012    (15 km)

Dannemora gruvor    (17 km)

Södermanlands runinskrifter 219    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 220    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 221    (18 km)

Salsta slott    (19 km)


Kyrkor i närheten

Alunda Kyrka    (3 km)

Tuna kyrka    (7 km)

Ekeby Kyrka    (9 km)

Morkarla Kyrka    (9 km)

Stavby Kyrka    (10 km)

Skäfthammars Kyrka    (12 km)

Faringe Kyrka    (13 km)

Skäfthammar    (13 km)

Bladåkers Kyrka    (14 km)

Österbybruks kyrka    (15 km)

Rasbokils Kyrka    (15 km)

Hökhuvuds Kyrka    (17 km)

Dannemora Kyrka    (18 km)

Rasbo Kyrka    (18 km)

Films Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Happsta