SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Ingvasta

Östhammar  |  Uppsala län

Alunda kyrka

Alunda är en tätort i Östhammars kommun i Uppsala län och huvudort i Alunda socken. Befolkningen uppgår till drygt 2000 invånare. Alunda ligger på ett mindre höjdparti mellan två slättlandskap. Markförhållandena växlar mellan berg i dagen, morän och lera. Tätorten delas i två delar av länsväg 288 och Foghammarsån/Kilboån. De löper parallellt i sydvästlig riktning. Sydost om ån ligger Foghammar.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Gimo    (10 km)

Österbybruk    (20 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Skoby    (10 km)

Gubbo    (17 km)

Åsby    (18 km)

Hargshamn    (19 km)


Övriga orter i närheten

Hånsta    (nära)

Ovanby    (nära)

Dyvlinge    (2 km)

Golvsta    (2 km)

Jälsta    (2 km)

Ekebyby    (3 km)

Fornbro    (3 km)

Haberga    (3 km)

Jom    (3 km)

Rista    (3 km)

Södra Fornbo    (3 km)

Gillinge    (4 km)

Östra Våxome    (4 km)

Sydinge    (4 km)

Vättsta    (4 km)

Vettsta    (4 km)

Voxome    (4 km)

Foghammar    (5 km)

Gela    (5 km)

Hammarby    (5 km)

Källberga    (5 km)

Mångsta    (5 km)

Marma    (5 km)

Ålsunda    (6 km)

Åstorp    (6 km)

Happsta    (6 km)

Mysslinge    (6 km)

Norrlövsta    (6 km)

Stensunda    (6 km)

Sund    (6 km)

Bollungen    (7 km)

Kilby    (7 km)

Klev    (7 km)

Löddby    (7 km)

Lunda    (7 km)

Nyvalla    (7 km)

Södra Skäfthammar    (7 km)

Valde    (7 km)

Eneby    (8 km)

Fors    (8 km)

Ignesta    (8 km)

Jortslunda    (8 km)

Uppland    (8 km)

Upplandstuna    (8 km)

Borrlövsta    (9 km)

Börsta    (9 km)

Fresta    (9 km)

Häcklinge    (9 km)

Norra Skäfthammar    (9 km)

Ola    (9 km)

Spånga    (9 km)

Vattensta    (9 km)

Vreta    (9 km)

Tunaby    (10 km)

Berga    (11 km)

Bladåkersby    (11 km)

Bysätra    (11 km)

Bysättra    (11 km)

Lyan    (11 km)

Myssinge    (11 km)

Saringe    (11 km)

Tuna    (11 km)

Vittja    (11 km)

Hemmingsby    (12 km)

Jönninge    (12 km)

Kolarmora    (12 km)

Malsättra    (12 km)

Skeberga    (12 km)

Svensarva    (12 km)

Svensarvet    (12 km)

Ubby    (12 km)

Väsby    (12 km)

Däcksta    (13 km)

Johanneslund    (13 km)

Lysta    (13 km)

Mjölsta    (13 km)

Moxboda    (13 km)

Ramhäll    (13 km)

Täby    (13 km)

Inninge    (14 km)

Knaby    (14 km)

Norrby    (14 km)

Norredinge    (14 km)

Bärby    (15 km)

Björsta    (15 km)

Gisselbol    (15 km)

Hökhuvud    (15 km)

Karbol    (15 km)

Lågbol    (15 km)

Norrkulla    (15 km)

Sandby    (15 km)

Solvalla    (15 km)

Stavbyby    (15 km)

Stora Karbol    (15 km)

Väddika    (15 km)

Veddika    (15 km)

Åby    (16 km)

Bennebol    (16 km)

Halvbygda    (16 km)

Sanda    (16 km)

Stockby    (16 km)

Vällnora    (16 km)

Borggårde    (17 km)

Gunbyle    (17 km)

Hackbol    (17 km)

Harg    (17 km)

Kölinge    (17 km)

Braxenbol    (18 km)

Gråska    (18 km)

Marka    (18 km)

Skedika    (18 km)

Uppskedicka    (18 km)

Uppskedika    (18 km)

Ånö    (19 km)

Faringe station    (19 km)

Hanunda    (19 km)

Hov    (19 km)

Kelinge    (19 km)

Klivinge    (19 km)

Myra    (19 km)

Näsby    (19 km)

Pålsmora    (19 km)

Rickeby    (19 km)

Rofsätra    (19 km)

Rovsätra    (19 km)

Rovsättra    (19 km)

Gräsö    (20 km)

Järnlund    (20 km)


Landmärken i närheten

Hässelby gård    (7 km)

Ora säteri    (7 km)

Upplands runinskrifter 1125    (8 km)

Runristning    (9 km)

Gimo herrgård    (11 km)

Vattmyren    (11 km)

Ramhälls gruvor    (13 km)

Lista över byggnadsminnen i Uppsala län    (19 km)

Upplands runinskrifter 1012    (20 km)


Kyrkor i närheten

Ekeby Kyrka    (3 km)

Alunda Kyrka    (6 km)

Tuna kyrka    (9 km)

Skäfthammars Kyrka    (10 km)

Bladåkers Kyrka    (11 km)

Faringe Kyrka    (11 km)

Skäfthammar    (11 km)

Morkarla Kyrka    (13 km)

Stavby Kyrka    (14 km)

Hökhuvuds Kyrka    (15 km)

Hargs Kyrka    (17 km)

Österbybruks kyrka    (19 km)

Rasbokils Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Ingvasta