SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Löddby

Östhammar  |  Uppsala län

Loddbys läge i Östergötlands län

Loddby är en småort i Norrköpings kommun, Kvillinge socken sex kilometer norr om Norrköping. Samhället ligger vid Motala ströms och Pjältåns utlopp i Bråviken. I närheten passerar E4, riksväg 55 samt järnvägen Norrköping-Katrineholm.

Loddby herrgård brändes ner av ryssarna 1719 men återuppbyggdes i sin nuvarande utformning under 1760-talet.

År 1897 beslutade Holmens Bruks och Fabriks AB att bygga en sulfitfabrik i Loddby, vid Motala ströms utlopp. Några år senare öppnades fabriken, Loddby massafabrik. I området byggde Holmen hus för de anställda, alla röda trähus med vita knutar. 1921 grundades Loddby bollklubb och 1938 invigdes idrottplatsen. Klubben bytte senare namn till Loddby IF.

Omkring 1910 fick Loddby en obemannad hållplats vid järnvägen där i första hand lokala tåg mellan Norrköping och Graversfors stannade. Hållplatsen användes endast under några decennier. Enligt Järnvägsdata sid.111 användes hållplatsen till 18 juni 1973.Lokaltågen trafikerade även sträckan Norrköping-Krokek med hållplatser som Karlsro-Herstadberg-Loddby-Åby-Bråvalla-Sikudden-Getå-Porsgata.

Den 19 februari 1977 stängdes fabriken och husen såldes till de boende. Alla fabriksbyggnader är rivna utom fabrikens elstation. Under 1980-talet byggdes det till ytterligare friliggande villor i Loddby. Marken där fabriken låg är fortfarande förgiftad och botten på Motala ström vid Loddby är fortfarande död på grund av alla kemikalier från tillverkningen. Under 2006 inleddes provtagningar av marken för att fastställa om det i framtiden kommer att bli möjligt att bygga nya villor på det gamla fabriksområdet. 2004 påbörjades första etappen av en arkeologisk utredning.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Gimo    (10 km)

Österbybruk    (12 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Skoby    (10 km)

Gubbo    (11 km)

Dann    (15 km)

Söderskogen    (16 km)

Skyttorp    (18 km)


Övriga orter i närheten

Kilby    (nära)

Lunda    (nära)

Mysslinge    (2 km)

Bollungen    (3 km)

Mångsta    (3 km)

Sydinge    (3 km)

Hammarby    (4 km)

Happsta    (4 km)

Källberga    (4 km)

Marma    (4 km)

Svensarva    (4 km)

Svensarvet    (4 km)

Haberga    (5 km)

Norrlövsta    (5 km)

Foghammar    (6 km)

Fresta    (6 km)

Klev    (6 km)

Vättsta    (6 km)

Vettsta    (6 km)

Hemmingsby    (7 km)

Ingvasta    (7 km)

Johanneslund    (7 km)

Jortslunda    (7 km)

Knaby    (7 km)

Lyan    (7 km)

Norrby    (7 km)

Nyvalla    (7 km)

Ramhäll    (7 km)

Åby    (8 km)

Golvsta    (8 km)

Halvbygda    (8 km)

Hånsta    (8 km)

Norrkulla    (8 km)

Ovanby    (8 km)

Södra Skäfthammar    (8 km)

Sund    (8 km)

Valde    (8 km)

Vreta    (8 km)

Åstorp    (9 km)

Börsta    (9 km)

Dyvlinge    (9 km)

Eneby    (9 km)

Häcklinge    (9 km)

Jälsta    (9 km)

Jom    (9 km)

Norra Skäfthammar    (9 km)

Spånga    (9 km)

Ubby    (9 km)

Uppland    (9 km)

Upplandstuna    (9 km)

Ekebyby    (10 km)

Fors    (10 km)

Gillinge    (10 km)

Jönninge    (10 km)

Östra Våxome    (10 km)

Rista    (10 km)

Skeberga    (10 km)

Väsby    (10 km)

Vattensta    (10 km)

Voxome    (10 km)

Ålsunda    (11 km)

Fornbro    (11 km)

Södra Fornbo    (11 km)

Tunaby    (11 km)

Vittja    (11 km)

Däcksta    (12 km)

Gela    (12 km)

Lysta    (12 km)

Mjölsta    (12 km)

Andersby    (13 km)

Hackbol    (13 km)

Inninge    (13 km)

Kölinge    (13 km)

Saringe    (13 km)

Stensunda    (13 km)

Tuna    (13 km)

Borrlövsta    (14 km)

Hökhuvud    (14 km)

Sandby    (14 km)

Stavbyby    (14 km)

Borggårde    (15 km)

Bräcksta    (15 km)

Film    (15 km)

Ignesta    (15 km)

Kyrkbyn    (15 km)

Myssinge    (15 km)

Pålsmora    (15 km)

Väddika    (15 km)

Veddika    (15 km)

Älglösa    (16 km)

Gryttjom    (16 km)

Gunbyle    (16 km)

Källbergsbacken    (16 km)

Kelinge    (16 km)

Klivinge    (16 km)

Mumsarby    (16 km)

Ola    (16 km)

Rofsätra    (16 km)

Rovsätra    (16 km)

Rovsättra    (16 km)

Uddarby    (16 km)

Berga    (17 km)

Björsta    (17 km)

Bladåkersby    (17 km)

Bol    (17 km)

Bryttbyn    (17 km)

Hanunda    (17 km)

Myra    (17 km)

Norredinge    (17 km)

Annö    (18 km)

Bossarby    (18 km)

Bysätra    (18 km)

Bysättra    (18 km)

Elsarbo    (18 km)

Fornby    (18 km)

Hov    (18 km)

Järlebo    (18 km)

Moxboda    (18 km)

Randersbo    (18 km)

Skedika    (18 km)

Stockby    (18 km)

Täby    (18 km)

Uppskedicka    (18 km)

Uppskedika    (18 km)

Ånö    (19 km)

Bärby    (19 km)

Dannebo    (19 km)

Karkebo    (19 km)

Knypplan    (19 km)

Kolarmora    (19 km)

Lugnet    (19 km)

Lundsvedja    (19 km)

Malsättra    (19 km)

Mariebol    (19 km)

Örskällan    (19 km)

Rasbokil    (19 km)

Salsta    (19 km)

Solvalla    (19 km)

Ursbo    (19 km)

Vigelsbo    (19 km)

Andersbo    (20 km)

Marka    (20 km)

Myrby    (20 km)

Sibbo    (20 km)


Landmärken i närheten

Ramhälls gruvor    (6 km)

Vattmyren    (7 km)

Gimo herrgård    (10 km)

Hässelby gård    (10 km)

Upplands runinskrifter 1125    (10 km)

Ora säteri    (11 km)

Runristning    (11 km)

Lista över byggnadsminnen i Uppsala län    (12 km)

Dannemora gruvor    (14 km)

Valömasten    (16 km)

Upplands runinskrifter 1012    (17 km)

Salsta slott    (19 km)

Södermanlands runinskrifter 219    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 220    (20 km)

Södermanlands runinskrifter 221    (20 km)


Kyrkor i närheten

Alunda Kyrka    (6 km)

Morkarla Kyrka    (6 km)

Ekeby Kyrka    (10 km)

Skäfthammars Kyrka    (10 km)

Skäfthammar    (11 km)

Tuna kyrka    (11 km)

Österbybruks kyrka    (12 km)

Stavby Kyrka    (13 km)

Hökhuvuds Kyrka    (14 km)

Dannemora Kyrka    (15 km)

Films Kyrka    (15 km)

Faringe Kyrka    (16 km)

Bladåkers Kyrka    (17 km)

Rasbokils Kyrka    (17 km)

Valö Kyrka    (20 km)


Mer information

Vädret kring Löddby