SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Marma

Östhammar  |  Uppsala län

Byggnader på Marma läger.

Marma är en tätort i Älvkarleby kommun, i nordligaste Uppland.

Marma ligger i ett naturskönt läge invid Dalälven (Marmafjärden, inte att förväxla med Marmen). Vandringsleden Upplandsleden kommer österifrån Västland och passerar genom militärt område, går in i byn och fortsätter längs älven vidare mot Älvkarleby. Avsnittet mellan Marma och Älvkarleby är ett av ledens vackraste avsnitt.

Sedan slutet av 1800-talet har försvaret haft övningsplats i Marma. Sedan 1 januari 2004 har Svea Livgarde ansvaret för "Lägret".

Länsväg 291 (en del av E4:an före 1977) passerar Marma. Länsväg C 771 går österut mot Västland. Ostkustbanan passerar Marma och med Upptåget finns direktförbindelser med bland annat Gävle, Tierp och Uppsala. Marma är även en av Sveriges minsta orter med reguljär tågtrafik.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Gimo    (11 km)

Österbybruk    (16 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Skoby    (7 km)

Gubbo    (16 km)

Dann    (18 km)

Gåvsta    (19 km)

Skyttorp    (19 km)


Övriga orter i närheten

Hammarby    (nära)

Källberga    (nära)

Happsta    (nära)

Foghammar    (2 km)

Haberga    (2 km)

Sydinge    (2 km)

Klev    (3 km)

Fresta    (4 km)

Golvsta    (4 km)

Kilby    (4 km)

Löddby    (4 km)

Lunda    (4 km)

Mångsta    (4 km)

Mysslinge    (4 km)

Nyvalla    (4 km)

Sund    (4 km)

Ingvasta    (5 km)

Jortslunda    (5 km)

Vättsta    (5 km)

Vettsta    (5 km)

Bollungen    (6 km)

Börsta    (6 km)

Dyvlinge    (6 km)

Eneby    (6 km)

Häcklinge    (6 km)

Hånsta    (6 km)

Jälsta    (6 km)

Norrlövsta    (6 km)

Östra Våxome    (6 km)

Ovanby    (6 km)

Spånga    (6 km)

Uppland    (6 km)

Upplandstuna    (6 km)

Voxome    (6 km)

Ålsunda    (7 km)

Ekebyby    (7 km)

Hemmingsby    (7 km)

Lyan    (7 km)

Rista    (7 km)

Ubby    (7 km)

Fornbro    (8 km)

Gela    (8 km)

Jom    (8 km)

Jönninge    (8 km)

Skeberga    (8 km)

Södra Fornbo    (8 km)

Svensarva    (8 km)

Svensarvet    (8 km)

Tunaby    (8 km)

Vittja    (8 km)

Åstorp    (9 km)

Gillinge    (9 km)

Mjölsta    (9 km)

Ramhäll    (9 km)

Saringe    (9 km)

Södra Skäfthammar    (9 km)

Stensunda    (9 km)

Tuna    (9 km)

Valde    (9 km)

Väsby    (9 km)

Borrlövsta    (10 km)

Fors    (10 km)

Vreta    (10 km)

Ignesta    (11 km)

Inninge    (11 km)

Johanneslund    (11 km)

Knaby    (11 km)

Myssinge    (11 km)

Norra Skäfthammar    (11 km)

Norrby    (11 km)

Vattensta    (11 km)

Åby    (12 km)

Berga    (12 km)

Halvbygda    (12 km)

Norrkulla    (12 km)

Ola    (12 km)

Stavbyby    (12 km)

Bladåkersby    (13 km)

Kölinge    (13 km)

Norredinge    (13 km)

Täby    (14 km)

Bärby    (15 km)

Däcksta    (15 km)

Klivinge    (15 km)

Lysta    (15 km)

Solvalla    (15 km)

Bysätra    (16 km)

Bysättra    (16 km)

Hökhuvud    (16 km)

Hov    (16 km)

Kolarmora    (16 km)

Sandby    (16 km)

Andersby    (17 km)

Fornby    (17 km)

Hackbol    (17 km)

Malsättra    (17 km)

Moxboda    (17 km)

Rasbokil    (17 km)

Väddika    (17 km)

Veddika    (17 km)

Björsta    (18 km)

Borggårde    (18 km)

Bräcksta    (18 km)

Faringe station    (18 km)

Lejsta    (18 km)

Gisselbol    (19 km)

Gunbyle    (19 km)

Hanunda    (19 km)

Karbol    (19 km)

Kelinge    (19 km)

Lågbol    (19 km)

Mumsarby    (19 km)

Näsby    (19 km)

Pålsmora    (19 km)

Rofsätra    (19 km)

Rovsätra    (19 km)

Rovsättra    (19 km)

Stockby    (19 km)

Stora Karbol    (19 km)

Trävlinge    (19 km)

Uddarby    (19 km)

Vällnora    (19 km)

Bennebol    (20 km)

Film    (20 km)

Gryttjom    (20 km)

Kyrkbyn    (20 km)

Myra    (20 km)

Rickeby    (20 km)

Salsta    (20 km)

Skedika    (20 km)

Uppskedicka    (20 km)

Uppskedika    (20 km)


Landmärken i närheten

Hässelby gård    (6 km)

Upplands runinskrifter 1125    (6 km)

Ora säteri    (7 km)

Runristning    (7 km)

Ramhälls gruvor    (8 km)

Vattmyren    (11 km)

Gimo herrgård    (12 km)

Lista över byggnadsminnen i Uppsala län    (16 km)

Upplands runinskrifter 1012    (16 km)

Dannemora gruvor    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 219    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 220    (18 km)

Södermanlands runinskrifter 221    (18 km)

Salsta slott    (20 km)

Valömasten    (20 km)


Kyrkor i närheten

Alunda Kyrka    (3 km)

Tuna kyrka    (7 km)

Ekeby Kyrka    (8 km)

Morkarla Kyrka    (10 km)

Stavby Kyrka    (10 km)

Faringe Kyrka    (12 km)

Skäfthammars Kyrka    (12 km)

Bladåkers Kyrka    (13 km)

Skäfthammar    (13 km)

Hökhuvuds Kyrka    (16 km)

Österbybruks kyrka    (16 km)

Rasbokils Kyrka    (16 km)

Dannemora Kyrka    (19 km)

Films Kyrka    (19 km)

Rasbo Kyrka    (19 km)


Mer information

Vädret kring Marma