SverigePlats.se

Alla Sveriges intressepunkter!

Myra

Östhammar  |  Uppsala län

Meat eater ant feeding on honey02.jpg

Myror (Formicidae) är en familj av gaddsteklar med små eusociala insekter. Tillsammans med getingar och bin bildar de ordningen Hymenoptera. Familjen är mycket mångskiftande och består av omkring 12 000 arter där absoluta merparten lever i tropikerna. De lever i välorganiserade kolonier som kan omfatta flera miljoner individer. Individerna delas in i de subfertila eller sterila honorna som utgör "arbetare", "soldater" etc, fertila hanar som utgör "drönare" och fertila honor som utgör "drottningar".

Myror återfinns över nästan hela världen, och har tillsammans beräknats utgöra i genomsnitt 15-20% av den totala biomassan av landlevande djur (i tropiska regioner mer än 25%).

Många myror är rovdjur med mindre djurarter som bytesdjur, varför de kan fungera positivt för växter genom att minska antalet skadeinsekter. Särskilt i Kina och Amerika har man använt sig av myror för att skydda odlingar.

[Från wikipedia]


Mindre orter i närheten

Örbyhus    (8 km)

Österbybruk    (8 km)

Vattholma    (17 km)


Mindre bebodda platser i närheten

Dann    (3 km)

Söderskogen    (7 km)

Upplanda    (8 km)

Skyttorp    (9 km)

Karby    (10 km)

Alberga    (13 km)

Tobo    (13 km)

Gubbo    (14 km)

Månkarbo    (18 km)

Onslunda    (18 km)

Persbo    (19 km)

Persho    (19 km)


Övriga orter i närheten

Uddarby    (nära)

Bossarby    (2 km)

Bräcksta    (2 km)

Andersby    (3 km)

Knypplan    (3 km)

Mumsarby    (3 km)

Gryttjom    (4 km)

Järlebo    (4 km)

Berg    (6 km)

Bergby    (6 km)

Romstarbo    (6 km)

Bokarby    (7 km)

Källbergsbacken    (7 km)

Åkra    (8 km)

Elsarbo    (8 km)

Gyllby    (8 km)

Halvbygda    (8 km)

Åby    (9 km)

Brunnby    (9 km)

Bryttbyn    (9 km)

Hovgårdsberg    (9 km)

Vendel    (9 km)

Bennarby    (10 km)

Ekeby    (10 km)

Elsarby    (10 km)

Film    (10 km)

Källsby    (10 km)

Karkebo    (10 km)

Kyrkbyn    (10 km)

Myrby    (10 km)

Norrkulla    (10 km)

Öster Ekeby och Backbo    (10 km)

Österekeby    (10 km)

Persbylånga    (10 km)

Risby    (10 km)

Sibbo    (10 km)

Ursbo    (10 km)

Väster Ekeby    (10 km)

Västerekeby    (10 km)

Burunge    (11 km)

Eklunda    (11 km)

Exarby    (11 km)

Götby    (11 km)

Husby    (11 km)

Kläringe    (11 km)

Knaby    (11 km)

Korsnäs    (11 km)

Örskällan    (11 km)

Pesarby    (11 km)

Vallby    (11 km)

Broddby    (12 km)

Gryttby    (12 km)

Hökby    (12 km)

Kryssbo    (12 km)

Norrby    (12 km)

Ramhäll    (12 km)

Skala    (12 km)

Uvlunge    (12 km)

Vikstaby    (12 km)

Älby    (13 km)

Golvasta    (13 km)

Prästarby    (13 km)

Salsta    (13 km)

Sixarby    (13 km)

Svensarva    (13 km)

Svensarvet    (13 km)

Torkelsbo    (13 km)

Älglösa    (14 km)

Botarbo    (14 km)

Dalboda    (14 km)

Hemmingsby    (14 km)

Kölinge    (14 km)

Mjölänge    (14 km)

Randersbo    (14 km)

Rångsta    (14 km)

Ruvelbo    (14 km)

Sävasta    (14 km)

Vansta    (14 km)

Fasma    (15 km)

Fillsarby    (15 km)

Filsarby    (15 km)

Nyboda    (15 km)

Såglandet    (15 km)

Sommaränge    (15 km)

Travenberg    (15 km)

Andersbo    (16 km)

Gåvastbo    (16 km)

Gröndal    (16 km)

Gryta    (16 km)

Johanneslund    (16 km)

Lyan    (16 km)

Mariebol    (16 km)

Tolboda    (16 km)

Altomta    (17 km)

Esarby    (17 km)

Göksby    (17 km)

Götbrunna    (17 km)

Hånsta    (17 km)

Klivinge    (17 km)

Lilla Bultebo    (17 km)

Lisselbo    (17 km)

Löddby    (17 km)

Postboda    (17 km)

Råstaberg    (17 km)

Ubby    (17 km)

Bollungen    (18 km)

Degerbo    (18 km)

Forssa    (18 km)

Fresta    (18 km)

Järsta    (18 km)

Kilby    (18 km)

Lunda    (18 km)

Mysslinge    (18 km)

Stynsberg    (18 km)

Vigelsbo    (18 km)

Dannebo    (19 km)

Fälandbo    (19 km)

Fornby    (19 km)

Gräsbo    (19 km)

Happsta    (19 km)

Hillebola    (19 km)

Jönninge    (19 km)

Kalvsbo    (19 km)

Klev    (19 km)

Knutbo    (19 km)

Knutsbo    (19 km)

Lugnet    (19 km)

Mångsta    (19 km)

Mickelsbo    (19 km)

Närlinge    (19 km)

Skeberga    (19 km)

Väsby    (19 km)

Årsta    (20 km)

Forsa    (20 km)

Häggby    (20 km)

Häggeby    (20 km)

Hammarby    (20 km)

Jortslunda    (20 km)

Juvansbo    (20 km)

Källberga    (20 km)

Kastebo    (20 km)

Marma    (20 km)

Pålsmora    (20 km)

Skogsbo    (20 km)

Stenlunda    (20 km)

Sydinge    (20 km)


Landmärken i närheten

Örbyhus slott    (5 km)

Dannemora gruvor    (7 km)

Lista över byggnadsminnen i Uppsala län    (8 km)

Vendels    (9 km)

Runristning    (11 km)

Ottarshögen    (12 km)

Ramhälls gruvor    (12 km)

Upplands runinskrifter 1061    (12 km)

Salsta slott    (14 km)

Sätuna säteri    (16 km)

Vendelsvarv    (16 km)

Risön    (17 km)

Lenabergs kalkbrott    (18 km)

Vattmyren    (18 km)

Valömasten    (20 km)


Kyrkor i närheten

Dannemora Kyrka    (3 km)

Örbyhus kyrka    (7 km)

Österbybruks kyrka    (8 km)

Vendels Kyrka    (9 km)

Films Kyrka    (10 km)

Morkarla Kyrka    (11 km)

Tegelsmora kyrka    (11 km)

Viksta Kyrka    (12 km)

Tensta kyrka    (15 km)

Lena Kyrka    (17 km)

Björklinge Kyrka    (20 km)

Sätuna gravkor    (20 km)


Mer information

Vädret kring Myra